Gábor Dénes-díj 2020 – innovátorok kerestetnek

2020. augusztus 11.

A műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, valamint a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerését célul kitűző NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma idén is várja a javaslatokat a Gábor Dénes-díjra.

A felterjesztési felhívásban arra kérik a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természettudományi egyesületek,

a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, illetve szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) Gábor Dénes-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik
– itthon vagy határainkon túl – a természettudományos szakterületek valamelyikén:

  • kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak;
  • jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre;
  • megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
    a fenntartható fejlődéshez;
  • személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

A felterjesztés határideje: 2020. október 10.