Főtitkári Elismeréseket adtak át az Akadémia szolgálatában végzett kiváló munkáért

Idén tizenhárom akadémiai munkatárs vehette át a Főtitkári Elismerést október 17-én, az Akadémia Székházában tartott ünnepségen. A hagyomány szerint minden évben ősszel adományozott elismeréssel a Magyar Tudományos Akadémia a közvetlen munkatársak mindennapokban végzett, kiemelkedő munkáját jutalmazza.

2023. október 16.

„Mert ahogy van szemetek, hogy a fényt meglássátok, van fületek, hogy a hangot meghalljátok, úgy van szívetek, hogy az időt megérezzétek. S

minden idő, amit nem a szívünkkel érzünk meg, elveszett idő,

akár a szivárvány színei a vaknak, a madár éneke a süketnek” – idézte Kollár László Péter Michael Ende Momo című regényét a Főtitkári Elismerések átadásán mondott köszöntőjében.

Kollár László Péter köszöntőbeszédet mond a Főtitkári Elismerések átadásán Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az Akadémia főtitkára hangsúlyozta: a szívünkkel érzett, minőségi idő megéléséhez

a kulcsot az egymásra figyelés jelenti. A másiknak adott, szívünkkel érzett idő és figyelem az, amely képes arra, hogy előcsalogassuk egymásból és közösen végzett munkánkból a legjobbat.

„A mindennapi gyakorlati élet mögött ugyanis meghúzódik valami mélyebb, valami értékesebb” – mondta Kollár László Péter. – „Gondolhatunk itt a szép, az igaz és a jó harmóniájára. Ezeket szolgálja a művészet és a tudomány. És ezeket szövik át sűrűn az emberi kapcsolatok. Mindezek olyan jelenségek, amelyek a napi szükségleteken túli távlatokat nyitnak. Ebben a munkában vesz részt az Akadémia, és közvetlenül vagy áttételesen az MTA minden munkatársa is.”

A Főtitkári Elismerések 2023-as kitüntetettjei az Akadémia vezetőivel
(További képek a fotóra kattintva nézhetők meg.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától az Akadémia szolgálatában magas színvonalon, minőségi figyelemmel végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerést kapott:

Bácsi Zsolt, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztályának vállalkozási szakreferense, akadémiai főtanácsadó az Akadémia részvételével működő vállalkozások, gazdasági társaságok adatainak nyilvántartásáért, működésük figyelemmel kíséréséért, a pénzügyi és számviteli feladatokban való közreműködéséért, a tapasztalatokról szóló tájékoztatók elkészítéséért, kiemelkedő gondossággal és precizitással végzett szakmai munkájáért, az adminisztratív munkafolyamatok szakszerű támogatásáért, felelősségteljes, áldozatkész munkájáért;

Balla Márton Péter, az MTA Titkársága Informatikai Főosztály Informatikai Üzemeltetés és Támogatás Osztályának osztályvezetője a Titkárság irányítása alá tartozó szervek személyi számítógépei és telekommunikációs rendszere üzemeltetésének koordinálásáért, a munkatársak informatikai támogatása során nyújtott kiemelkedő, precíz munkájáért, segítőkészségéért, továbbá az informatikai beszerzések és fejlesztések döntéselőkészítő folyamataiban való aktív részvételéért;

Baráth Eszter Erika, az MTA Könyvtár és Információs Központ gazdasági igazgatója precíz, szakszerű és kimagasló szakmai munkája, elhivatottsága, valamint az intézmény gazdasági stabilitása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Kovátsné Puskás Ildikó, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóságának gazdasági vezető szakértője széleskörű tapasztalattal és elkötelezetten végzett magas színvonalú munkájáért, az Akadémia fejezetköltségvetés-tervezéséért, gazdálkodási feladatainak figyelemmel kíséréséért, szakértői anyagok kiváló összeállításáért, a Titkárságot érintő gazdálkodási szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való aktív részvételéért, a Gazdasági Igazgatóság tevékenységének szakszerű és hatékony támogatásáért;

dr. Kozsík Diana, az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályának pályázati szakreferense, akadémiai főtanácsadó a Lendület Program keretében, a hazai kutatói közösség érdekében végzett magas színvonalú, felelősségteljes munkájáért, valamint az Alfred Bader Alapítvány által támogatott művészettörténeti pályázat lelkiismeretes életben tartásáért végzett több mint hat éves elhivatott tevékenységéért;

Mengyán Csaba, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkárságának vezetője a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia érdekében végzett precíz és kiemelkedően felkészült munkájáért, a kényesebb ügyrendi, jogi és személyes kérdésekben tanúsított kiváló problémamegoldó képességéért, a hazai és nemzetközi művészeti életben való jártasságáért, kapcsolatteremtő képességéért;

Micki István, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Szervezési Osztályának szervezési szakreferense, a Közgyűlés, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat előkészítésével, lebonyolításával, a közgyűlés határozatainak végrehajtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok megbízható elvégzéséért, fegyelmezett és pontos munkavégzéséért;

Molnár-Kutasi Evelin, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Szervezési Osztályának szervezési szakreferense megoldáscentrikus, gyors és precíz munkavégzéséért, a határidős feladatok soron kívüli teljesítéséért, az akadémikusválasztás, a nem akadémikus közgyűlési képviselők választása, a tudományos bizottságok tagsága választási feladatainak, valamint a köztestület működéséhez kötődő egyéb választások kiírásának és eredményeinek lebonyolításában, feldolgozásában végzett kiemelkedő munkájáért;

Selmecziné dr. Lois Márta, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Szervezési Osztályának szervezési titkársági szakreferense az Akadémia közgyűléseinek, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényeinek szervezési és előkészítési munkáiban végzett kiemelkedő és nélkülözhetetlen tevékenységéért, a Titkárság szervezeti egységeivel való kiváló kollegiális kapcsolattartással és az átlagot messze meghaladó proaktivitással végzett körültekintő, precíz munkájáért;

Spalovsky Andrea, az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa a differenciált nevelés, felzárkóztatás és tehetségfejlesztés terén végzett magas szakmai színvonalú munkájáért, sokrétű módszertani tudásáért, etikus magatartásáért, több mint egy évtizedes kiváló minőségű, példamutató pedagógusi és munkacsoportvezetői tevékenységéért;

Szabó Erika, az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályának pályázati szakreferense, akadémiai főtanácsadó a hazai kutatói közösség érdekében végzett több évtizedes, igényes, magas színvonalú, felelősségteljes és fáradhatatlan tudományszervezői és ezen belül a kutatók támogatására kiírt olyan különböző pályázatok kezelése során végzett elhivatott munkájáért, mint a Lendület program, a Prémium Posztdoktori Kutatói Program, a tantárgypedagógiai, a post-Covid jelenségek kutatására irányuló és a kisgyermekes kutatók támogatását célzó pályázatok;

Szabóné Kosztolányi Zsuzsanna, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztályának gazdasági titkársági asszisztense, akadémiai tanácsadó 1998 óta az Akadémia és a Titkárság szolgálatában végzett elhivatott, magas színvonalú, precíz, elkötelezett feladatvégzéssel ellátott szakmai munkájáért, a titkársági munkatársak felé nyújtott segítőkész, lelkiismeretes és áldozatkész hozzáállásáért, megbízhatóságáért;

Szécsiné Kunos Edina, az MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárságának titkárnője több mint egy évtizede rendkívüli odaadással végzett megbízható, felelősségteljes, pontos és magas színvonalú munkájáért, kezdeményezőkészségéért, kreativitásáért, amellyel nagyban hozzájárul a területi bizottság szakmai munkájának hatékony előkészítéséhez.