Főtitkári elismerés az Akadémia szolgálatában végzett, kiemelkedő munkáért

A kitüntetést tizenöten vehették át Freund Tamás elnöktől, Kollár László Péter főtitkártól és Erdei Anna főtitkárhelyettestől.

2022. október 24.

"Önök a közvélemény számára névtelen és arctalan működtetői ennek a nemzeti intézménynek. Mi, a tudós testület választott vezetői, de az akadémikusok szélesebb közössége is pontosan látjuk erőfeszítéseiket. Azt a munkát, amelyet az MTA mindennapos működtetésének érdekében végeznek. Írnak, szerveznek, tárgyalnak, előkészítenek, dokumentálnak" - mondta az elismerésben részesítetteket köszöntő beszédében Kollár László Péter főtitkár.

Az egykori akadémiai elnök Eötvös Józsefnek az MTA elnöki posztját később szintén betöltő fiához, Eötvös Lorándhoz intézett levelét idézve azt mondta, hogy „Vannak helyzetek, melyekben fáradságunk jutalma nem a siker, hanem csak azon meggyőződés, hogy kötelességünket teljesítettük, habár a sikernek reménye nélkül is.”

Kollár László Péter hozzátette: "Önök teljesítették és teljesítik kötelességüket, s úgy vélem: szerencsére sokszor azt is elmondhatjuk, siker koronázta együttes erőfeszítéseinket."


A főtitkári elismerések átadásán készített képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette:

Bíró Ildikót, az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusát, munkaközösség-vezetőt, elhivatott, magas szintű szakmai munkájáért, a pályakezdő kollégák számára is példaként szolgáló kiemelkedő színvonalú nevelő és fejlesztő munkájáért, a gyermekek fejlődési útját hatékonyan támogató, XXI. századi testnevelés módszertanának az óvodában elsőként történő alkalmazásáért és továbbfejlesztéséért;

Hirt Erikát, az MTA Üdülési Központ gazdasági ügyvivő szakértőjét, kiemelkedő szakmai felkészültséggel, maximális odafigyeléssel és példaértékű fáradhatatlansággal végzett munkája elismeréseként;

Horváth Mátét, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának pécsi technikusát, kiemelkedő gondossággal, szorgalommal és precizitással végzett munkájáért, hivatástudatáért, valamint a székházba betérő vendégek és a rendezvények szervezőivel való jó kapcsolat létesítését elősegítő kiváló emberi tulajdonságai elismeréseként;

Kiss Nórát, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ Humán Kutatóház és Karolina Szolgáltatási Központ vezetőjét, több mint tíz éves eredményes teljesítményéért, kimagasló tárgyalási készségéért, szociális érzékenységéért, határozott egyéniségéért és humán beállítottságáért, empatikus, ám a munkáltatói érdekeket szem előtt tartva végzett kiemelkedő munkájáért;

Kisteleki Károlyt, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Szervezési Osztályának vezetőjét, akadémiai vezető-főtanácsadót, a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának titkárát, több mint két évtizedes, a tudományosság és az Akadémia érdekében végzett, a tudományos osztály tagjainak megbecsülését kivívó, magas színvonalú, elkötelezett szolgálatáért, különös tekintettel a Közgyűlés, mint kiemelt esemény előkészítésében, szervezésében végzett munkájáért;

Máté Hajnalka Mártát, az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárságának alelnöki titkársági szakreferensét, a Magyar Tudományos Akadémia szolgálatában végzett mintegy két évtizedes elkötelezett munkájáért, szakértelméért, lojalitásáért, titkársági adminisztratív teendőin túl az Akadémia alelnökei feladatellátásának és a Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság munkájának segítéséért;

Morvai Tündét, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Határon Túli Magyarok Titkárságának vezetőjét, akadémiai főtanácsadót, magas színvonalú, az MTA külső köztestületi tagjai és a határon túli magyar tudományos szervezetek érdekében végzett kiemelkedő feladatellátásáért, az Ukrajnából menekülő kutatók és családtagjaik elhelyezése, a hazánkban maradók élet-, és munkakörülményeinek javítása érdekében végzett önzetlen munkájáért, a Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottság tevékenységének támogatásáért;

Novákné Náhlik Ildikót, az MTA Titkársága Doktori Tanács Titkárságának doktori tudományterületi referensét, akadémiai tanácsadót, az MTA doktora pályázatok terén végzett 32 éves kiemelkedő tevékenységéért, a Bolyai pályázatok gondozásában végzett másfél évtizedes részvételéért, precíz, lelkiismeretes munkájáért, amellyel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a doktori ügyek mind a pályázók, mind a hivatali vezetők megelégedésére, gördülékenyen haladjanak;

Ráczné Patyi Veronika Csillát, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztályának bér- és munkaügyi szakreferensét, akadémiai főtanácsadót, 2018 óta végzett elkötelezett, magas színvonalú szakmai munkájáért, a titkársági munkatársak felé nyújtott segítőkész, lelkiismeretes és áldozatkész hozzáállásáért, megbízhatóságáért;

Sebestyén Évát, az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztályának igazgatási szakreferensét, munkatársai és vezetői körében is elismert szakértelméért, megbízhatóságáért, mindenkor magas színvonalon végzett munkájáért, példamutató személyiségéért, az Akadémiai Értesítő elektronikus megjelenésében, valamint a titkársági elektronikus ügyintézés számos innovációjában játszott meghatározó szerepéért;

Szegediné Százvai Erzsébetet, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztályának pénzügyi-gazdálkodási vezető-szakértőjét, akadémiai vezető-főtanácsadót, 2017 óta kiemelkedő gondossággal és precizitással végzett szakmai munkájáért, felelősségteljes, megbízható teljesítményéért;

Szemerkényi-Szondy Melindát, az MTA Titkársága Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárságának főtitkári titkársági szakreferensét, akadémiai főtanácsadót, a Főtitkári Titkárság által koordinált kiemelt projektek, mint például az MTA Székház rekonstrukció és az Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából, a megújuló Széchenyi téren állítandó jel megvalósítására kiírt TUDOMÁNYTÉR pályázat szervezésével kapcsolatos igazgatási és adminisztratív munkafolyamatok szakszerű támogatásáért, kivitelezéséért és nyomon követéséért, a feladatok végrehajtásában való aktív közreműködéséért; szakmai felkészültséggel, megbízhatóan, lelkiismerettel és felelősségteljes módon ellátott áldozatkész munkájáért;

Szerafi Istvánt, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának miskolci gépkocsivezetőjét, kisegítőjét, több évtizedes tapasztalattal, kiemelkedő gondossággal és elhivatottsággal végzett munkájáért, a miskolci székház zavartalan és hatékony működésében nagy szerepet játszó rendkívüli odaadásáért, példamutató szorgalommal végzett kisegítői tevékenységéért;

Velancsics Bélát, az MTA Titkársága Kommunikációs Főosztályának kommunikációs vezető-szakértőjét, a vezetői beszédtervezetek megírásában, valamint a tartalomgyártásban végzett megbízható, gyors és precíz munkájáért, az új folyamatok kezdeményezését és stratégiai javaslattételt is támogató felbecsülhetetlen értéket képviselő tudásáért, tapasztalatáért, folyamatos megújulásra kész személyiségéért;

Winter Zsuzsannát, az MTA Titkársága Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárságának gazdasági pénzügyi vezető szakértőjét, akadémiai vezető főtanácsadót, a Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság koordinációjában végzett gazdasági-pénzügyi feladatok elemzésével, valamint az MTA kulturális javainak kezelésével, szervezésével kapcsolatos munkafolyamatok szakszerű támogatásáért, kivitelezéséért és nyomon követéséért, a feladatok végrehajtásában való aktív közreműködéséért, a szakmai felkészültséggel nyújtott tanácsadásért, megbízhatóan, lelkiismerettel és felelősségteljes módon ellátott munkájáért;