Főtitkári elismerések az Akadémia szolgálatában végzett munkáért

Tizenhárman vehették át a Magyar Tudományos Akadémia Székházában Freund Tamás elnöktől, Kollár László Péter főtitkártól és Erdei Anna főtitkárhelyettestől magas színvonalon végzett kiemelkedő munkájukért a kitüntetést.

2021. október 28.
A képre kattintva galéria nyílik!Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette:

dr. Antal Zsuzsát, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Kémiai Tudományok Osztályának természettudományi tudományos szakreferensét közel egy évtizedes, magas színvonalú, komoly felelősségtudattal végzett, a korábbi és jelenlegi vezetőinek, valamint a tudományos osztály tagjainak megbecsülését kivívó munkájáért, az osztály sokrétű tevékenységének segítésében és koordinálásában, valamint a Köztestületi Igazgatósággal közös feladatokban vállalt meghatározó szerepéért;

Blényesiné Farkas Editet, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztályának pénzügyi-számviteli szakreferensét a Magyar Tudományos Akadémiánál, az MTA Titkárságánál, a Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságánál és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiánál tárgyieszköz- és készletgazdálkodás területén végzett kiemelkedő és példamutató tevékenységéért;

Fábián Andreát, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ Munkaügyi Csoportjának vezetőjét a társadalombiztosítási és humánerőforrás-gazdálkodási feladatok ellátásában végzett, közel egy évtizedes elkötelezett, példamutató és lelkiismeretes munkájáért, továbbá a koronavírus-járványhoz kötődő munkaügyi feladatokban és szabályozási tevékenységben való kiemelkedő szakértelemmel ellátott feladatvégzéséért;

Ferenczi Dórát, az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusát az intézményben végzett magas színvonalú pedagógiai munkájáért, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, fejlesztésében történő aktív, kezdeményező szerepéért. Humánus, empatikus pedagógusattitűddel, kiemelkedő szakértelemmel szolgálja 28 éve a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde feladatellátó helyein;

Gáti Gábornét, az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának nemzetközi titkársági referensét a Magyar Tudományos Akadémia és Titkársága nemzetközi kapcsolatainak adminisztrációjában példaértékű lojalitással végzett 35 éves, magas szakmai színvonalú, lelkiismeretes munkájáért, munkaköri feladatain túlmutató kezdeményezőkészségéért, közösségépítő tevékenységéért;

Luttye Katalint, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Osztályának vezetőjét, közel egy évtizedes, kiemelkedő agilitással, szorgalommal, tenni akarással és elkötelezettséggel végzett szakmai munkájáért, és az irányítása alá tartozó osztály feladatainak előremutató gondolkodással történő, hatékony és precíz vezetéséért. Tudásával, szakértelmével jelentős mértékben hozzájárul az MTA Titkársága, a Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága, valamint a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága pénzügyi, gazdasági beszámolóinak elkészítéséhez;

Márton Krisztián Zoltánt, az MTA Titkársága Informatikai Főosztályának információtechnológiai szakreferensét az Akadémia legfontosabb informatikai rendszereinek – elektronikus levelezés, AAT, e-választás, EPK, Active Directory – folyamatos, magas szakmai színvonalon történő üzemeltetéséért és felügyeletéért, a fejlesztésekben való aktív részvételéért, valamint a felhasználókkal szemben tanúsított mindig higgadt, türelmes, segítőkész hozzáállásáért;

Nyögéri Ildikót, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának veszprémi gazdasági ügyintézőjét közel két évtizedes, kiemelkedő gondossággal, odafigyeléssel végzett magas színvonalú munkájáért, amelynek keretében rendkívüli odaadással, példamutató elhivatottsággal fejti ki tevékenységét nemcsak a pénzügyi területen, hanem az MTA Veszprémi Területi Bizottsága székházának működtetésében is;

Ráczné dr. Sztruhala Évát, az MTA Titkársága Humánpolitikai Főosztályának humánpolitikai vezető-szakértőjét kimagasló precizitással és pontossággal végzett lelkiismeretes feladatellátásáért, a munkatársakkal szemben tanúsított példamutató, segítőkész hozzáállásáért, megbízhatóságáért, a humánpolitikai feladatokkal kapcsolatos szabályzatok magas szakmai színvonalú készítéséért, a folyamatban való konstruktív együttműködéséért;

dr. Sárpátki Árvácska Ilonát, az MTA Titkársága Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság Kutatási Pályázatok Osztályának vezetőjét az akadémiai kiválóság egyik alappillérének tekintett pályázati rendszerek koncepcionális kidolgozásában, fejlesztésében való részvételéért, szakmai és adminisztratív előkészítéséért, projektmenedzsmentjéért, valamint a döntéshozó fórumok, befogadó intézmények és kutatók érdekében végzett munkájáért, amelyet megbízhatóan, elhivatottsággal, nagy szakértelemmel lát el;

dr. Sugár Évát, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztályának stratégiai szakreferensét az MTA Titkárságán végzett egy évtizedes, magas szakmai színvonalon és odaadással végzett munkájáért, amelynek keretében – szinte a létrehozásuktól kezdve – lelkiismeretesen és felelősségteljesen segíti az MTA fontos stratégiai programjainak és bizottságainak – mint a Víztudományi Nemzeti Program, a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program, illetve a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság – tevékenységét;

Tokai Gábort, az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztályának igazgatási szakreferensét a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Titkársága érdekében széles körű tapasztalattal és elkötelezetten végzett munkájáért, a köztestület tevékenységének szakszerű és hatékony támogatásáért;

Varga Gyulánét, az MTA Üdülési Központ Balatonvilágosi Akadémiai Üdülőjének megbízott vezetőjét több mint egy évtizedes, odaadó és lelkiismeretes munkájáért, az üdülő stabil és zökkenőmentes működésének biztosításáért, munkakörének maximális odafigyeléssel és szakértelemmel való ellátásáért.