Főtitkári elismerések az Akadémia szolgálatában végzett munkáért

Tizenegyen vehették át a Magyar Tudományos Akadémia Székházában Freund Tamás elnöktől, Kollár László Péter főtitkártól és Hudecz Ferenc természettudományi alelnöktől magas színvonalon végzett kiemelkedő munkájukért a kitüntetést.

2020. október 16.
A képre kattintva galéria nyílik Forrás: mta.hu / Szigeti Tamás

Az MTA Főtitkára elismerésben részesítette:

Beke Borbálát, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztályának vagyongazdálkodási vezető-szakértőjét, az MTA ingatlankataszterének létrehozásáért és adatokkal való feltöltéséért, a kor műszaki trendjeit, a szakszerűséget és minőségi munkát szem előtt tartó szakmai javaslataiért, és az ingatlanok műszaki állapotának folyamatos figyelemmel kíséréséért;

Gollob Anikót, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Szervezési Osztályának szervezési titkársági szakreferensét, nagyfokú lojalitással, az Akadémia tradícióinak tiszteletben tartásával végzett gyors, pontos és odaadó feladatellátásáért, valamint az MTA közgyűléseinek és a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényeinek szervezési és előkészítő munkálataiban folytatott több éves kiemelkedő és nélkülözhetetlen munkájáért;

Jároli Erikát, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóságának természettudományi tudományos szakreferensét, a Természettudományi Titkárság osztályvezetőjeként, illetve az MTA Fizikai Tudományok Osztálya osztálytitkáraként végzett több mint kilenc éves megbízható, fegyelmezett és pontos munkája, valamint sokszínű ötletei, kezdeményező magatartása és szervezési képessége elismeréseként;

Kontár Szilviát, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóság Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztályának pénzügyi-gazdálkodási szakreferensét, a társadalmi szervezetek és alapítványok, a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása során a finanszírozás, pénzügyi kapcsolattartás, nyilvántartás feladatainak precíz, gondos ellátásáért; az MTA fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvezetési kötelezettség nyilvántartási munkáinak, illetve az elemi költségvetéshez, költségvetési beszámoló összeállításához szükséges adatszolgáltatási feladatok pontos elvégzéséért;

Kórász-Harsányi Helgát, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága, Pécsi Területi Bizottság Titkárságának gazdasági ügyintézőjét, kiemelkedő gondossággal, elhivatottsággal végzett több mint egy évtizedes, pénzügyi területen, továbbá a rendezvények szervezésében és a székház működtetésében végzett magas színvonalú munkája és példamutató magatartása elismeréseként;

Könyves Ritát, az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztály Általános Jogi Osztályának vezetőjét, jogtanácsosát, a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Titkársága érdekében folytatott elkötelezett, magas színvonalú jogi- és igazgatási munkája, rendkívüli kitartása, valamint a köztestület tevékenységének jogi szakértelemmel végzett, hatékony támogatása elismeréseként;

Lőrinczné Mucsi Melinda Ildikót, az MTA Titkársága Elnöki és Alelnöki Titkárságának elnöki titkársági szakreferensét, a legfelsőbb akadémiai döntéshozó fórumok szervezésével kapcsolatos igazgatási és adminisztratív munkafolyamatok szakszerű támogatásáért, kivitelezéséért és nyomon követéséért, a testületek döntéseiből adódó feladatok végrehajtásában való aktív közreműködéséért, megbízható, lelkiismeretes és nagyfokú szakmai felkészültséggel végzett munkájáért;

Molnár Istvánnét, az MTA Titkársága Doktori Tanács Titkárságának doktori tudományterületi referensét, a Doktori Tanács Titkárságán végzett több mint harminc éves elkötelezett, precíz, kimagaslóan gyors és magas színvonalú munkája, kitartása, terhelhetősége, valamint az Akadémiai Adattár adattisztítási munkáiban nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként;

Schneiderné Szabó Edinát, az MTA Titkársága Humánpolitikai Főosztályának humánpolitikai szakreferensét, az MTA Titkárságán végzett egy évtizedes, lelkiismeretes, megbízható és pontos munkájáért, a titkársági munkatársakkal és vezetőkkel való munkakapcsolataiban segítőkész, odafigyelő együttműködéséért, szorgalmáért, és a feladatellátását átható példamutató, empatikus hozzáállásáért;

Tildy Tibor Ferencet, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ Rendezvényszolgálatának nyugalmazott műszaki vezetőjét, az Akadémia szolgálatában végzett tíz éves, kiváló szakmai hozzáértéssel ellátott, lelkiismeretes és magas színvonalú munkájáért, az akadémiai rendezvények technikai hátterének biztosításában játszott kiemelkedő szerepéért;

Tóthné Juhász Erzsébetet, az MTA Üdülési Központ Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülőjének gazdasági és pénzügyi munkatársát, az üdülővezető-helyettesi feladatok odafigyeléssel és szakértelemmel történő elvégzéséért; a vendégfogadással, étlapkészítéssel, élelmezéssel és raktározással kapcsolatos programok szakértelemmel való kezeléséért; továbbá a vendégek kéréseit szem előtt tartó és a kollégái feladatellátását is segítő példamutató munkájáért.