„Felelősen éljenek jogukkal” – átvették megbízólevelüket az MTA Közgyűlésének nem akadémikus tagjai

Legyenek aktívak és szavazataikkal fejezzék ki véleményüket – erre kérte Lovász László akadémiai elnök az MTA Közgyűlésének kétszáz újonnan megválasztott tagját, akik a Székház Dísztermében vehették át a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől megbízólevelüket. Az MTA május 6-án és 7-én tartja 191. Közgyűlését.

2019. március 20.

Az MTA elnöke kiemelte, hogy az MTA köztestülete a magyar tudomány őrzője, és országos közfeladatot lát el. Tagjai közül kerül ki az a 200 ember, aki az MTA Közgyűlésében a többi, mintegy 17 ezer tagot képviseli. Az Akadémia Alapszabálya szerint a megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselők a közgyűlésen, továbbá annak a Képgaléria a megbízólevelek átadásáróltudományos osztálynak és bizottságnak az ülésein vesznek részt szavazati joggal, amelyben nyilvántartják őket, kivéve, hogy az Akadémia tagjainak megválasztásában csak a hazai akadémikusok vesznek részt, az osztályokon doktori ügyekben pedig csak a hazai akadémikusok és az MTA doktora címmel rendelkező nem akadémikus közgyűlési képviselők szavazhatnak.

Lovász László azt kérte az MTA Közgyűlésének nem akadémikus tagjaitól, hogy tájékozódjanak a tudományos közéletet érintő témákban és legyenek aktívak megbízatásuk három évében: szavazataikkal fejezzék ki a véleményüket Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Lovász László arra kérte a megválasztott képviselőket, hogy felelősen éljenek szavazati jogukkal. Tájékozódjanak a tudományos közéletet érintő témákban, és legyenek aktívak megbízatásuk három évében: szavazataikkal fejezzék ki a véleményüket.

„Nehéz közgyűlés következik májusban” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy ezért különösen fontos az MTA legfőbb döntéshozó testülete elé kerülő témák alapos megismerése. A Közgyűlés tagjai így tudnak segíteni és hozzájárulni a Akadémia feladatainak megfelelő ellátásához.

Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A nem akadémikus közgyűlési képviselők választásának érdemi szakasza 2018. november 23. és december 18. között rendben lezajlott. A titkos, elektronikus szavazás során minden köztestületi tag egy alkalommal adhatta le szavazatát a szavazókulcs segítségével. A nem akadémikus közgyűlési képviselő akkor tekinthető megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok 20%-át megszerezte. A választási bizottság megállapította, hogy az érdemi szavazás valamennyi tudományos bizottságban érvényes volt.

A 200 hely közül 143-on a tudományos osztályok egyenlő arányban osztoztak. A további 57 mandátumot az egyes tudományos osztályokhoz tartozó, a választás megkezdésének dátumát 90 nappal megelőző időpontig regisztrált, nem akadémikus köztestületi tagok arányában osztották el.

Az új képviselők mandátuma 2019. március 1-től él.

A nem akadémikus közgyűlési képviselők tudományos osztályok szerint

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

III. Matematikai Tudományok Osztálya

IV. Agrártudományok Osztálya

V. Orvosi Tudományok Osztálya

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

X. Földtudományok Osztálya

XI. Fizikai Tudományok Osztálya


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság

Ács Pál, az MTA doktora
Bollobás Enikő, az MTA doktora
Csörsz Rumen István PhD
Eisemann György, az MTA doktora
Kálmán C. György kandidátus
Séllei Nóra, az MTA doktora
Szilágyi Zsófia, az MTA doktora

Klasszika-filológiai Tudományos Bizottság

Farkas Zoltán PhD

Néprajztudományi Bizottság

Landgraf Ildikó kandidátus
Vargyas Gábor, az MTA doktora

Nyelvtudományi Bizottság

Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora
Bárdosi Vilmos kandidátus
Cser András, az MTA doktora
Fábián Zsuzsanna kandidátus
Kontra Miklós, az MTA doktora
Németh T. Enikő, az MTA doktora

Orientalisztikai Tudományos Bizottság

Kósa Gábor PhD

Zenetudományi Bizottság

Vikárius László kandidátus

Vissza az áttekintéshez

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Filozófiai Tudományos Bizottság

Bodnár M. István kandidátus
Margitay Tihamér kandidátus
Schmal Dániel PhD

Művészettörténeti Tudományos Bizottság

Mikó Árpád, az MTA doktora
Róka Enikő PhD

Ókortörténeti Tudományos Bizottság

Bács Tamás PhD

Pedagógiai Tudományos Bizottság

Csíkos Csaba, az MTA doktora
Kárpáti Andrea, az MTA doktora
Nahalka István PhD
Pusztai Gabriella, az MTA doktora

Pszichológiai Tudományos Bizottság

Bereczkei Tamás, az MTA doktora
Demetrovics Zsolt, az MTA doktora

Régészeti Tudományos Bizottság

Vida Tivadar kandidátus

Történettudományi Bizottság

Ablonczy Balázs PhD
Hermann Róbert, az MTA doktora
Klaniczay Gábor, az MTA doktora
Molnár Antal PhD
Oborni Teréz kandidátus
Tringli István PhD

Vissza az áttekintéshez

III. Matematikai Tudományok Osztálya

Informatika- és Számítástudományi Bizottság

Ferenc Rudolf PhD
Friedl Katalin PhD
Kozsik Tamás PhD
Vaszil György, az MTA doktora

Matematikai Tudományos Bizottság

Abért Miklós PhD
Backhausz Ágnes PhD
Böröczky Károly, a matematikai tudomány doktora
Csikós Balázs kandidátus
Keleti Tamás, az MTA doktora
Matolcsi Máté, az MTA doktora
Simon L. Péter, az MTA doktora
Simonyi Gábor, az MTA doktora

Operációkutatási Tudományos Bizottság

Galántai Aurél, az MTA doktora
Gerencsér László, az MTA doktora
Kis Tamás, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

IV. Agrártudományok Osztálya

Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság

Felföldi József PhD
Hodúr Cecilia, az MTA doktora

Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság

Balogh Péter, az MTA doktora
Szakály Zoltán kandidátus
Takácsné György Katalin kandidátus

Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság

Dublecz Károly kandidátus
Urbányi Béla, az MTA doktora

Állatorvos-tudományi Bizottság

Benkő Mária, az MTA doktora
Makrai László PhD

Erdészeti Tudományos Bizottság

Lakatos Ferenc kandidátus

Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottság

Dobránszki Judit, az MTA doktora
Halász Júlia PhD

Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság

Gócza Elen, az MTA doktora

Növénynemesítési Tudományos Bizottság

Karsai Ildikó, az MTA doktora

Növényvédelmi Tudományos Bizottság

Kiss Balázs PhD
Salánki Katalin, az MTA doktora

Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság

Csákiné Michéli Erika, az MTA doktora
Lehoczky Éva, az MTA doktora
Tóth Gergely, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

V. Orvosi Tudományok Osztálya

Elméleti Orvostudományi Bizottság

Benyó Zoltán, az MTA doktora
Dux Mária PhD
Ferdinandy Péter, az MTA doktora
Helyes Zsuzsanna, az MTA doktora
Várnai Péter, az MTA doktora

Klinikai Idegtudományi Bizottság

Janszky József Vladimír, az MTA doktora

Klinikai Műtéti Tudományos Bizottság

Bódis József, az MTA doktora
Bogár Lajos, az MTA doktora
Mikó Irén kandidátus
Sótonyi Péter PhD
Wéber György PhD

Klinikai Tudományos Bizottság

Altorjay István, az MTA doktora
Balla József, az MTA doktora
Igaz Péter, az MTA doktora
Jermendy György, az orvostudomány doktora
Kiss Emese Virág, az MTA doktora
Kemény Lajos, az MTA doktora
Müller Veronika, az MTA doktora
Szekanecz Zoltán, az MTA doktora

Megelőző Orvostudományi Bizottság

Balázs Margit, az MTA doktora

Orvosi Diagnosztikai Tudományos Bizottság

Csernay László, az orvostudomány doktora

Vissza az áttekintéshez

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság

Dobránszky János, az MTA doktora
Mertinger Valéria, az MTA doktora

Áramlás- és Hőtechnikai Tudományos Bizotság

Gróf Gyula István PhD

Automatizálási és Számítástechnikai Tudományos Bizottság

Zarándy Ákos, az MTA doktora

Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottsága

Jakab László, az MTA doktora

Elektrotechnikai Tudományos Bizottság

Kuczmann Miklós, az MTA doktora

Energetikai Tudományos Bizottság

Bihari Péter PhD

Építészeti Tudományos Bizottság

Istvánfi Gyula kandidátus
Vukoszávlyev Zorán PhD

Gépszerkezettani Tudományos Bizottság

Bognár Gabriella, az MTA doktora

Informatikai Tudományos Bizottság

Hangos Katalin, a kémiai tudomány doktora

Közlekedés- és Járműtudományi Bizottság

Varga István PhD

Metallurgiai Tudományos Bizottság

Palotás Árpád Bence, az MTA doktora

Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság

Vas László Mihály, az MTA doktora

Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság

Bertóti Edgár, az MTA doktora
Kiss Rita, az MTA doktora

Távközlési Tudományos Bizottság

Cinkler Tibor, az MTA doktora
Telek Miklós, az MTA doktora

Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság

Szöllősi-Nagy András, a műszaki tudomány doktora

Vissza az áttekintéshez

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság

Drahos László PhD
Kristóf János, a kémiai tudomány doktora
Salma Imre, az MTA doktora

Élelmiszer-tudományi Bizottság

Szarka András, az MTA doktora
Tömösköziné Farkas Rita PhD

Fizikai-kémiai Tudományos Bizottság

Kónya Zoltán, az MTA doktora
Lente Gábor, az MTA doktora
Pálinkó István, az MTA doktora
Várnagy Katalin, az MTA doktora

Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság

Abonyi János, az MTA doktora
Bélafiné Bakó Katalin, az MTA doktora

Radiokémiai Tudományos Bizottság

Homonnay Zoltán, az MTA doktora

Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottság

Borbás Anikó, az MTA doktora
Greiner István kandidátus
Keserű György Miklós, az MTA doktora
Kotschy András, az MTA doktora
Kurtán Tibor, az MTA doktora

Szervetlen Kémiai és Anyagtudományi Bizottság

Móczó János PhD
Nagy Miklós PhD

Vissza az áttekintéshez

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottság,

Pálfi György kandidátus

Biofizikai Osztályközi Tudományos Bizottság

Nyitrai Miklós, az MTA doktora
Panyi György, az MTA doktora

Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság

Barta Zoltán, az MTA doktora
Csorba Gábor PhD

Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Prohászka Zoltán, az MTA doktora

Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Gácser Attila, az MTA doktora
Kovács M. Gábor, az MTA doktora

Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság

Dombrádi Viktor, a biológiai tudomány doktora
Juhász Gábor, az MTA doktora
Kovács Mihály, az MTA doktora
Szabó Gábor, a biológiai tudomány doktora
Vellai Tibor, az MTA doktora

Neurobiológiai Tudományos Bizottság

Hájos Norbert, az MTA doktora
Ulbert István, az MTA doktora

Ökológiai Tudományos Bizottság

Batáry Péter PhD
Erős Tibor, az MTA doktora
Ódor Péter, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Állam- és Jogtudományi Bizottság

Bándi Gyula, az MTA doktora
Fazekas Marianna kandidátus
Jakab András, az MTA doktora
Király Miklós PhD

Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Fazekas Károly kandidátus

Gazdálkodástudományi Bizottság

Demeter Krisztina, az MTA doktora
Gelei Andrea PhD
Heidrich Balázs PhD
Szerb László, az MTA doktora

Hadtudományi Bizottság

Haig Zsolt PhD
Kovács László PhD
Szternák György Mihály kandidátus

Közgazdaság-tudományi Bizottság

Berlinger Edina PhD
Fertő Imre, az MTA doktora
Kónya István, az MTA doktora

Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság

Rostoványi Zsolt, az MTA doktora

Politikatudományi Bizottság

Boda Zsolt PhD

Regionális Tudományok Bizottsága

Faragó László, az MTA doktora

Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

Hideg Éva, az MTA doktora

Szociológiai Tudományos Bizottság

Albert Fruzsina PhD
Lengyel György, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

X. Földtudományok Osztálya

Bányászati Tudományos Bizottság

Mucsi Gábor PhD

Földtani Tudományos Bizottság

Sztanó Orsolya Kinga PhD
Török Ákos, az MTA doktora

Geodéziai és Geoinformatikai Tudományos Bizottság

Völgyesi Lajos, az MTA doktora

Geofizikai Tudományos Bizottság

Bondár István, az MTA doktora
Timár Gábor PhD

Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság

Czuppon György PhD
Szabó Csaba PhD

Meteorológiai Tudományos Bizottság

Horváth László, az MTA doktora
Mészáros Róbert PhD

Paleontológiai Tudományos Bizottság

Főzy István, az MTA doktora

Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság

Kozma Gábor, az MTA doktora
Timár Judit kandidátus
Trócsányi András PhD

Természetföldrajzi Tudományos Bizottság

Csorba Péter, az MTA doktora
Szabó Szilárd, az MTA doktora

Vissza az áttekintéshez

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Tudományos Bizottság

Gulyás László, az MTA doktora
Veres Gábor, az MTA doktora

Atommagfizikai Tudományos Bizottság

Belgya Tamás kandidátus
Gyürky György, az MTA doktora
Kunné Sohler Dorottya PhD

Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság

Kóspál Ágnes PhD
Petrovay Kristóf, az MTA doktora

Lézerfizikai Tudományos Bizottság

Benedict Mihály, az MTA doktora
Dombi Péter, az MTA doktora

Részecskefizikai Tudományos Bizottság

Bajnok Zoltán, az MTA doktora
Veres I. Gábor, az MTA doktora

Statisztikus Fizikai Tudományos Bizottság

Csordás András, az MTA doktora

Szilárdtest-fizikai Tudományos Bizottság

Erdélyi Zoltán, az MTA doktora
Oszlányi Gábor, az MTA doktora
Tapasztó Levente PhD

Vissza az áttekintéshez