Erdélyi kiadványok, tudományos kötetek, ritka nyomtatványok – három hagyatékból származó gyűjteményekkel gazdagodott az MTA Könyvtár és Információs Központ

Benkő Samu erdélyi művelődéstörténész, az MTA külső tagja, Frank Tibor történész, az MTA rendes tagja, valamint Horváth József bibliográfus, antikvárius örökösei egyaránt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ számára ajánlottak fel olyan könyv- és nyomtatványritkaságokat is tartalmazó hagyatékokat, amelyek kutatók számára is fontos források lehetnek. Az adományok befogadásáról Monok István, az MTA KIK főigazgatója javaslata és Kollár László Péter, az MTA főtitkárának előterjesztése alapján a Vezetői Kollégium döntött.

2024. február 22.

Benkő Elek, az MTA rendes tagja felajánlotta édesapja, Benkő Samu (1928–2021) erdélyi magyar művelődéstörténész, az MTA külső tagja könyv- és kézirathagyatékát a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ részére. Benkő Samu az erdélyi magyar művelődéstörténet meghatározó alakja, tudományos és tudományszervező munkássága oly sokoldalú volt, hogy nélküle nem érthető meg az erdélyi magyarság 1945 utáni sorsa. Kolozsváron gyűjtött könyvtárában megtalálható az erdélyi kiadók által kiadott szinte összes kiadvány, köztük olyanok, amelyekből Magyarországon nem lelhető fel példány. Folyóirat-szerkesztőként (Korunk, 1957–58), egyetemi tanárként, a Kriterion Kiadó szerkesztőjeként, az Erdélyi Múzeum-Egyesület egyik újraindítójaként és elnökeként (1994–2002) szinte a teljes erdélyi magyar értelmiséggel kapcsolatban állt, több ezer levélből álló levelezése alapvető forrás a nevezett időszak kutatói számára. A hagyaték értékét növeli, hogy kiegészíti a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében elhelyezett egyéb erdélyi vonatkozású hagyatékokat (pl. Molter Károly hagyatéka, Jakó Zsigmond levelezése), és ezáltal az MTA KIK a magyarországi Erdély-kutatások megkerülhetetlen központjává válik.

Frank Tibor (1948–2022) akadémikus özvegye, F. Várkonyi Zsuzsa és fiuk, Frank Benedek örökösök az Akadémiának adományozzák Frank Tibor könyvtárának mintegy tízezer kötetét, azzal, hogy az az MTA Könyvtár és Információs Központba kerüljön elhelyezésre tudományos kutatás céljából. A közelmúltban elhunyt Frank Tibor amerikanista, történész, az MTA rendes tagja és az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet Amerikanisztika Tanszékének professor emeritusa volt, tudományos munkássága nemzetközi színtéren is elismert. A könyvgyűjtemény legmodernebb, anglisztikai és amerikanisztikai vonatkozású részét az ELTE Angol-Amerikai Intézet Könyvtára kapta, ám a kollekció egy jelentős része kívül esik gyűjtőkörükön, ezt a részt ajánlották fel az adományozók az MTA könyvtára számára. Frank Tibor könyvhagyatéka tökéletesen beleillik az MTA Könyvtár és Információs Központ gyűjtőkörébe. Értékes és gondosan őrzött tudományos könyvei a könyvtári kutatók számára fontos források lehetnek, míg a duplumkötetek más, vidéki könyvtárak hiányait pótolhatják.

Horváth József (1938–2023) bibliográfus, antikvárius gyermeke, Horváth Dávid az édesapjától örökölt Libellus promotionis könyvgyűjteményét ajánlotta fel ingyenesen a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, azon belül a Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye részére. A 17. század első harmadától az európai egyetemeken az egyetemi vizsgákra, a tudományos fokozatok (baccalaureatus, magisterium, doctoratus) elnyerésére gyakran tézisfüzetet, más szóval promóciós könyvet (liber gradualis) adtak ki. Ezek a kiadványok sok értékes adatot szolgáltatnak nemcsak a korabeli vizsgázó személyéről, felkészültségéről, érdeklődéséről, hanem az egyetemek, akadémiák történetéről is. A nyomtatványok rendkívül ritkák, hiszen sokszor 10-15 példányban készültek, így a fennmaradás esélye kicsi volt. Horváth József bibliográfus, latinista több évtizeden át nemcsak kutatta, hanem gyűjtötte is a promóciós könyveket. Gyűjteményét, mely 292 nyomtatványt tartalmaz, örököse, Horváth Dávid az MTA KIK Kézirattár Régi Könyvek Gyűjteményének ajándékozza. Horváth József elkészítette többek között a nagyszombati promóciós nyomtatványok 524 oldalas bibliográfiáját is, amely ajándékért cserébe az MTA KIK vállalja, hogy azt könyvként megjelenteti.