Elhunyt Tigyi József, az MTA rendes tagja, a Biológiai Tudományok Osztályának volt elnöke

Születésének 90. évfordulóján, 2016. március 19-én elhunyt Tigyi József akadémikus. Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának volt elnöke az izomműködés biofizikájának és a biológiai sugárhatás elemi jelenségeinek elismert kutatója volt.

2016. március 20.

Tigyi József a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát 1950-ben. Pályáját a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetében kezdte. 1954-ben adjunktusi, 1957-ben egyetemi docensi kinevezést kapott. 1971-ben megbízták a Biofizikai Tanszék vezetésével, ekkor lett egyetemi tanár is. Közben 1967-ben az egyetem rektorhelyettesévé választották, majd 1973-tól hat éven keresztül a rektori tisztséget töltötte be. A tanszéket 1993-ig vezette. Ezután kutatóprofesszorként dolgozott.

1955-ben védte meg kandidátusi, 1964-ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Biofizikai Bizottságának, illetve a Pécsi Akadémiai Bizottságnak lett tagja. Utóbbinak 1969 és 1973, valamint 1996 és 2002 között elnöke volt. 1967-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1976-ban pedig rendes tagjává.

1980-ban a Biológiai Tudományok Osztálya elnöke lett. Tisztségét 1988-ig viselte, amikor az MTA egyik alelnökévé választották. E pozícióját 1990-ig töltötte be. Emellett több éven át a Környezet és Egészség Osztályközi Bizottság elnöke volt.

1966-ban a londoni Királyi Orvostudományi Társaság és az Amerikai Biofizikai Társaság, 1990-ben a párizsi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia vette fel tagjai sorába.

Akadémiai tisztségei mellett 1971–1974-ben az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) Végrehajtó Bizottságának tagjaként, illetve alelnökeként dolgozott. 1984 és 1993 között a Nemzetközi Biofizikai Unió (IUPAB) főtitkári posztját töltötte be.

Tigyi József a Magyar Biofizikai Társaság alapítója volt. 1969-től majdnem két évtizedig a társaság elnöki tisztét látta el. 1990-ben tiszteletbeli elnökké választották.