Elhunyt Sir Michael J. Berridge, az MTA tiszteleti tagja

2020. február 12-én, hosszú betegség után, életének 82. évében elhunyt Sir Michael J. Berridge, a Royal Society tagja, az MTA tiszteleti tagja. Kutatási területe a biológiai jelátvitel volt, különös tekintettel a kalciumion szerepére a hormonok és idegi ingerületátvivő anyagok hatásmechanizmusában.

2020. február 19.
Sir Michael J. Berridge (1938–2020) Fotó: scheringstiftung.de

Szerepe kiemelkedő volt azon kutatásokban, amelyek tisztázták, hogy a sejt hogyan észleli a különböző ingereket, s hogyan fordítja a receptorok által detektált információt specifikus Ca2+ jellé.

Robert Michell 1975-ben közölt hipotézisét követően Michael J. Berridge elsőként bizonyította, hogy ingerlést követően a foszfoinozitid-anyagcsere és a Ca2+-jel kialakulása között ok-okozati kapcsolat áll fenn (1979). Kimutatta ki, hogy az addig nem ismert másodlagos hírvivő, a foszfatidil-inozitol-biszfoszfátból képződő inozitol-1,4,5-triszfoszfát (IP3) egy intracelluláris raktárból, az endoplazmás retikulumból Ca2+-ot mobilizál (1983). Elindította a foszfoinozitidek komplex anyagcseréjének vizsgálatát (1986), elősegítve ezzel többek közt a foszfatidil-inozitol-3-kinázos jelpálya felismerését. Elsők között ismerte fel a fiziológiás Ca2+-jel oszcilláló kinetikáját (1988–1997), és tette elfogadottá a kalciumos jelátvitel digitális mechanizmusát. Jelentős szerepe volt a Ca2+-jel térbeli, a sejten belül körülírt, mikrodoménekre történő kiterjedésének felismerésében (1996–2000).

Michael J. Berridge nagyszámú, élvezetesen olvasható review-ja az élettudományok teljes területén ismertté tette felfedezéseit, alapvetően befolyásolta az élettudományi alapkutatásokat, és serkentőleg hatott a klinikai orvostudományi kutatásokra is. Közleményeinek példátlanul nagy hatását igazolja a 60 ezret meghaladó hivatkozás rájuk. Elismertségét jelzi a lovagi címen kívül számos tudományos díj és tiszteleti tagság. Az MTA 2013-ban választotta tiszteleti tagjául.

Szoros kapcsolatot tartott a magyar kutatókkal. Kísérleti eredményei a magyar kutatók számára is nélkülözhetetlen ismeretet jelentenek.

Spät András, az MTA rendes tagja