Elhunyt Schmidt János agrármérnök, az MTA rendes tagja

Életének 86. évében, 2020. november 18-án elhunyt Schmidt János, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a hazai és nemzetközi takarmányozástudomány kiemelkedő tudósa, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának professor emeritusa. A pályatársak nevében Neményi Miklós akadémikus búcsúzik tőle.

2020. november 20.
Schmidt János (1935–2020)

Schmidt János 1935-ben született a Győr-Moson-Sopron megyei Feketeerdőn. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1959-ben szerzett kitüntetéses agrármérnöki oklevelet. Oktatói tevékenységét 1960-ban kezdte a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián. Egyetemi tanárrá 1979-ben nevezték ki. Három cikluson át (1976–1985) a mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar dékánja, majd két ciklusban (1985–1988 és 1996–1999) az egyetem tudományos rektorhelyettese volt. 14 éven át vezette a Kar Takarmányozástani Tanszékét.

A kandidátusi fokozatot 1970-ben, a mezőgazdasági tudomány doktora fokozatot 1989-ben szerezte meg. A Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben levelező tagjává, 2007-ben pedig rendes tagjává választotta.

Vezetőként irányította azt a kutatócsoportot, amely kidolgozta az új hazai fehérjeértékelési rendszert. Új technológiát dolgozott ki munkatársaival a növényolajipar legnagyobb mennyiségben előforduló, környezetszennyező melléktermékének (szűrési maradék) energiakiegészítő takarmányként való felhasználására. Elfogadott szabadalmainak és know-how-jainak száma 11.

A Codex Pabularis Hungaricus (Magyar Takarmánykódex) szerkesztőbizottságának elnöke volt közel tíz évig. Nyolc éven át vett részt az Országos Állatvédelmi Tanács munkájában. Az EAAP (European Association for Animal Production) Takarmányozási Szekciójának hazai tagja volt.

Négy ciklusban az MTA Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottságának elnökeként dolgozott. Ugyancsak négy cikluson át volt az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Agrártudományi Szakbizottságának elnöke. Öt éven át (1993–1997) volt tagja az OTKA Élőtudományi Szakkollégiumának, három évig (1990–1993) vezette elnökként a TMB Állattenyésztési és Állatorvosi Szakbizottságát. Az Ujhelyi Imre Állattenyésztési Doktori Iskolát öt évig vezette. Könyvei és tudományos dolgozatai az egyetemi oktatás és tudományos továbbképzés alapvető ismeretanyagát jelentik.

Tudományos munkásságának elismeréseként több alkalommal részesült kitüntetésben: Újhelyi-emlékérem, 1982; Wilhelm Kirchner-díj (Németország), 1983; Darányi Ignác-díj, 1998; Gábor Dénes-díj, 1998; Horn Artúr-díj, 2014; Pro Urbe díj (2001) Mosonmagyaróvár városától. Oktató- és tudományos munkáját 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel ismerték el.

Díszdoktorrá avatta a Veszprémi Egyetem (2004), a Debreceni Tudományegyetem (2008), valamint a Kaposvári Egyetem (2014).

Halála nemcsak a takarmányozástudomány képviselőinek, hanem az egész hazai agrártársadalom számára pótolhatatlan veszteség.

Neményi Miklós, az MTA rendes tagja