Elhunyt Prékopa András matematikus, az MTA rendes tagja

Életének 88. évében, 2016. szeptember 18-án családja körében elhunyt Prékopa András akadémikus. Személyében az operációkutatás és az alkalmazott matematika kiemelkedő képességű kutatóját és oktatóját, valamint kivételes tudományszervezői készségekkel rendelkező pályatársát veszítette el a magyar tudományos közösség.

2016. szeptember 19.

Prékopa András 1929. szeptember 11-én született Nyíregyházán. 1947-ben érettségizett a Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd 1952-ben szerzett diplomát a Debreceni Egyetem matematika – fizika –ábrázoló geometria szakán. 1956-ban védte meg kandidátusi disszertációját, amelyet a Bolyai János Matematikai Társulat Grünwald Géza-díjjal jutalmazott, 1971-ben pedig megvédte akadémiai doktori értekezését. 1956 és 1968 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, később a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára volt.

Az MTA Automatizálási Kutatóintézet és az MTA Számítástechnikai Központ 1973-as egyesülése előtt az MTA SZK Operációkutatási Osztályának vezetője volt, majd 1973-tól az új intézet, az MTA SZTAKI Alkalmazott Matematikai Főosztályát vezette. 1979-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1985-ben rendes tagjává választotta. 1983-ban az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára lett az általa alapított Operációkutatási Tanszéken. 1985-ben elfogadta az amerikai Rutgers University meghívását, ahol mint a statisztika, matematika és operációkutatás kiemelt professzora tevékenykedett. 1977-ben a Mexikói Mérnöki Akadémia választotta külső tagjává. 1991-ben alapító tagja és tiszteletbeli elnöke lett a Magyar Operációkutatási Társaságnak, 1996-ban pedig tiszteletbeli elnökévé választotta a Bolyai János Matematikai Társulat. Alapító főszerkesztője volt az 1979-ben indult Alkalmazott Matematikai Lapoknak. 1981 és 1989 között a Mathematical Programming Society Stochastic Programming bizottsága elnöke volt.

Tudományos munkásságának jellemzője az elmélet és az alkalmazás magas színvonalú egységének megvalósítása. Ennek nagyszerű példái azok a vízügyi, villamosenergia-ipari, termelési, közgazdasági, pénzügyi, biológiai és egyéb alkalmazások, amelyekben az általa megfogalmazott modelleket és eljárásokat használták fel. Prékopa András irányításával 58-an szereztek tudományos fokozatot.

1992-ben a Bolyai János Matematikai Társulat neki adományozta a Szele Tibor-emlékérmet, 1996-ban Széchenyi-díjban részesült, 2002-ban megkapta az Arany János Kuratóriumi Nagydíjat, 2003-ban pedig neki ítélték az Európai Operációkutatási Társaságok Aranyérmét. 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést, 2012-ben Khachiyan-díjat kapott, 2014-ben elnyerte az Informs Elnöki Díját.

Tudományos pályafutása során 20 könyvet publikált, több száz tudományos dolgozatot közölt, 150 ismeretterjesztő és egyéb művet írt. Könyvei között a legfontosabbak a Valószínűségelmélet, a Lineáris programozás, a Sztochasztikus programozási modellek és alkalmazásuk, valamint az újonnan megjelent Scheduling of Power Generation, amelynek első szerzője.

Prékopa András személyében az operációkutatás és az alkalmazott matematika kiemelkedő képességű kutatóját, oktatóját, és kivételes tudományszervezői készségekkel rendelkező pályatársát veszítette el a magyar tudományos közösség.