Elhunyt Medzihradszky Kálmán, az MTA rendes tagja

Életének 92. évében, 2019. május 20-án elhunyt Medzihradszky Kálmán akadémikus, a peptid- és biorganikus kémia nemzetközileg elismert kutatója, az ELTE iskolateremtő professzora, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának korábbi elnöke. A kutatótársak nevében Hudecz Ferenc akadémikus búcsúzik tőle.

2019. május 21.
Medzihradszky Kálmán (1928–2019) Fotó: mta.hu

Medzihradszky Kálmán 1928-ban született Rákoscsabán. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vegyész szakán végzett 1950-ben. 1962-ben Akadémiai Díjat kapott, 1967-ben kandidátusi fokozatot, 1970-ben pedig nagydoktori címet szerzett; ugyanebben az évben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1968/69-ben vendégprofesszor volt a Yale Egyetemen. 1982-ben az MTA levelező, 1990-ben pedig rendes tagjává választották.

Kezdetben Bruckner professzor kezdeményezésére a poliglutaminsavak szerkezetének feltárására irányuló vizsgálatokba kapcsolódott be. Ezt követően először az humán adrenokortikotróp hormon (ACTH) teljes szintézisét valósította meg az általa, valamint a Bajusz Sándor és a Kisfaludi Lajos által vezetett kutatócsoportok összefogásával 1967-ben. Ezt a nemzetközileg fontos eredményt itthon Állami Díjjal is elismerték. Később a melanocitastimuláló hormon (MSH) szerkezet-hatás összefüggéseit derítette fel – együttműködve munkatársaival, köztük feleségével Medzihradszky-Schweiger Hedvig tudományos főmunkatárssal. Ezt követően az opiát peptidek szintézisében, vizsgálatában ért el kiemelkedő eredményeket.

Bruckner Győző nyugalomba vonulása után (1970) vette át az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport szakmai, majd szervezeti irányítását (1990–1998). Az egyetemi kutató- és oktatómunka mellett az ELTE rektorhelyettese (1980–1983), az ELTE TTK dékánja (1983–1989), a Kémiai Tanszékcsoport vezetője (1989–1993).

A hazai peptidkémiai kutatások eredményeinek nemzetközi elismertetésére Medzihradszky Kálmán pályája kezdetétől nagy hangsúlyt fektetett. 1958-ban részt vesz az első Európai Peptid Szimpóziumon, majd 1964-ben Bruckner Győző segítőjeként fő szervezője – a magyar peptidkémia nemzetközi megbecsülését jelző – budapesti, 7. Európai Peptid Szimpóziumnak. 1950-től nemzeti képviselő az Európai Peptidkémikusok Bizottságában, majd 1988-ban a European Peptide Society egyik alapítója. Munkásságát a társaság 2002-ben Josef Rudinger-díjjal (2002), majd Pro European Peptide Society díjjal (2008) ismeri el. 1996-ban a tudományterület fejlesztésének segítésére Bajusz Sándorral létrehozzák az „Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért” elnevezésű alapítványt, amely működése alatt eddig közel 300 ösztöndíjat adományozott.

Medzihradszky Kálmán az MTA tagjaként, az ELTE professor emeritusaként, díszdoktorként a legutóbbi időkig fáradhatatlanul dolgozott, részt vett a Kémiai Tudományok Osztálya, valamint az egyetem munkájában. Előadásai igen népszerűek voltak, szerencsésen ötvöződött bennük Medzihradszky Kálmán színes egyénisége és szakmai igényessége. Az ELTE Szenátusa, munkatársai és az Országos Tudományos Diákköri Tanács is nagyra értékelte több évtizedes tevékenységét a tudományos utánpótlás nevelésében, amiért a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány 2009-ben Pázmány Péter felsőoktatási díjjal tüntette ki.

Medzihradszky Kálmán személyében egy széles látókörű, nemzetközileg elismert tudóstól, iskolateremtő professzortól, tudományos közéleti tevékenységével is a tudást, a teljesítményt és a minőséget szolgáló szakmai vezetőtől búcsúzunk.

Hudecz Ferenc, az MTA rendes tagja