Elhunyt Kálmán Alajos kémikus, az MTA rendes tagja

Karácsony másnapján váratlan hirtelenséggel elhunyt a magyar kémikus társadalom és szűkebb tudományterülete, a krisztallográfiai szerkezetkutatás nemzetközi elismertségű, kimagasló hazai szaktekintélye, Kálmán Alajos. A professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Brüsszeli Európai Tudományos Akadémia tagja, valamint az ELTE címzetes egyetemi tanára volt.

2017. december 27. Sohár Pál

Távozásával pótolhatatlan veszteség érte a magyarországi tudományos közéletet, amelynek köztiszteletben álló és szeretetreméltó személyisége volt. Egész szakmai életpályáját az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetben töltötte, 1958-tól munkatársaként, majd 1978-tól 2005-ös nyugdíjba vonulásáig az intézet röntgendiffrakciós osztályának vezetőjeként. Kutatási tevékenysége során több száz vegyület szerkezetét derítette fel, illetve bizonyította. 373 tudományos közleménye, több tucat egyéb szakmai tanulmánya, könyve, könyvfejezete, egyetemi jegyzete jelent meg. Publikációira közel 4 500 hivatkozás gyűlt össze.

Kálmán Alajos, 1935. június 26.–2017. december 26. Kálmán Alajos
1935. június 26.–2017. december 26.

A hazai és nemzetközi tudományos társadalom aktív résztvevőjeként elnöke volt a Magyar Kémikusok Egyesületének. A Nemzetközi Krisztallográfiai Unió (IUCR) végrehajtó bizottságának tagja, a szervezet alelnöke, valamint az IUCR képviselője volt az Európai Fizikai Társaságban.

Munkásságát számos kitüntetéssel, Akadémiai Díjjal (1975), Széchenyi-díjjal (1994), a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével, Hanus-medállal, Podmaniczky-díjjal, Fabinyi Rudolf-emlékéremmel, Than Károly-emlékéremmel és Náray-Szabó István díjjal ismerték el.

A közéletnek is aktív résztvevője volt, egyebek között sok éven át vezette a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaságot. Ennek elismeréseként 1997-ben Rákosmente díszpolgárának választották. Kedves hobbija volt a leghíresebb katedrálisok kristályokra emlékeztető szerkezetének felfedezése, és erdész édesapjától örökölt szeretete a növények, a botanika iránt. Tevékeny, szakmaszeretettől, a kutatás iránti lelkesedéstől áthatott életét a sors családja körében töltött karácsony szép élményével, szenvedésmentes halállal hálálta meg.

Sohár Pál, az MTA rendes tagja