In memoriam Jobst Kázmér

Életének 92. esztendejében elhunyt Jobst Kázmér, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Széchenyi-díjas professor emeritusa, volt rektorhelyettese, Pécs város díszpolgára, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. Jobst Kázmérra Kosztolányi György és Kovács L. Gábor akadémikusok emlékeznek.

2016. november 8.
Jobst Kázmér

Jobst Kázmér 1924-ben született, előbb vegyészmérnöki, majd orvosi diplomát szerzett. 1946–52 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Kémiai Intézetének, majd 1952–68 között a POTE Kórbonctani Intézetének munkatársa volt. 1956-ban kórbonctan-kórszövettanból, majd 1959-ben laboratóriumi vizsgálatokból szakvizsgázott. 1968-ban kinevezték – az országban elsőként általa megalakított – Klinikai Kémiai Intézet igazgatójának, amely a mai, minden orvoskaron megtalálható laboratóriumi medicina intézetek elődje volt. 1973–1979 között a POTE tudományos rektorhelyetteseként tevékenykedett. 1992-ben nyugdíjazták, és professor emeritusi címet kapott.

Portréfilm Jobst Kázmérról, az Akadémiai Aranyérem 2014. évi kitüntetettjérőlTudományos munkássága a nukleinsavak szubmikroszkópos felépítése, hisztokémiája, a hisztonok és glikohisztonok szerkezete, biológiai felépítése köré összpontosult. E témában több mint 250 tudományos közleményt publikált. Az orvostudományok kandidátusa fokozatot 1962-ben, az orvostudományok doktora címet 1974-ben szerezte meg. 1982-ben választották az MTA levelező, 1990-ben az MTA rendes tagjává. 1990–1995 között az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke volt. Számos hazai és külföldi társaság fogadta tagjává, tiszteleti tagjává, köztük a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, amely 1994-ben örökös tiszteletbeli elnökévé választotta. Több állami és társasági kitüntetés tulajdonosa (Munka Érdemrend arany fokozata – 1979, 1984; Batthyány-Strattmann-díj – 1992; Pro Universitate díj arany fokozata – 1992; Jendrassik Loránd Ezüst Emlékérem – 1994; Genersich-díj; Széchenyi-díj – 1995, Polgár-díj; Pécs díszpolgára – 1998; Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje – 2009; Akadémiai Aranyérem – 2014).

Jobst Kázmér az európai laboratóriumi diagnosztika kiemelkedő képviselője volt, aki egyesítette a vegyész precizitását, a patológus széles körű szakismereteit és a laboratóriumi diagnoszta innovatív készségét. Szigorú, néha kérlelhetetlen vezető volt, a szakmában nem ismert kompromisszumokat. Olyan egyéniség volt, aki tudását, kreatív gondolkodását, erkölcsi tartását és szigorát a szakma érdekében kamatoztatta. Azon kevesek, akiket beengedett magánéletébe, sziporkázó szellemű, egyedi és megismételhetetlen egyéniséget ismerhettek meg benne.

Tisztelt Jobst professzor úr, kedves Kázmér, nyugodj békében! Emlékedet kegyelettel megőrizzük.

Pécs, 2016. november 8.


Kosztolányi György, az MTA rendes tagja, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke

Kovács L. Gábor, az MTA rendes tagja, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság volt elnöke

Jobst Kázmér búcsúztatása 2016. november 12-én 11 órakor lesz a Pécsi Köztemető Kápolnájában.