Elhunyt Janszky József fizikus, akadémikus

2018. január 16-án, életének 75. évében elhunyt Janszky József, az MTA rendes tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének, valamint a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának professor emeritusa.

2018. január 18.
Janszky József fizikus Forrás: mta.hu

Janszky József 1943. május 9-én született Csornán. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A Moszkvai Lomonoszov Egyetemen szerzett fizikusi diplomát. Kandidátusi dolgozatát 1978-ban védte meg, 1986-ban lett a fizikai tudományok doktora. 2001-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 2007-ben rendes tagjává.

Tudományos kutatói pályájának első felében kristályfizikával és nemlineáris optikával foglalkozott, érdeklődése az 1980-as évek elején fordult a kvantumoptika és a kvantuminformatika felé. Tevékenysége alapozta meg e területek magyarországi kutatásait. 1998-ban az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet kutatóprofesszorává nevezték ki. Öt évtizednyi kutatómunkája eredményei több mint 170 tudományos közleményben jelentek meg. Munkájának nemzetközi elismertségét mutatja, hogy közleményeire több mint 2000 hivatkozást kapott.

2000 óta a Pécsi Tudományegyetem kinevezett professzora volt, ahol 2001 és 2008 között a Fizikai Intézet igazgatójaként tevékenykedett. Meghatározó szerepe volt a pécsi fizikusképzés elindításában. Vezetésével jött létre a PTE Fizika Doktori Iskolája, amelynek 2013-ig volt a vezetője. Iskolateremtő kutatói tevékenysége mellett nagy hangsúlyt helyezett az oktatásra: kutatók generációit nevelte fel.

Janszky József számos tudományos bizottságban vállalt szerepet, így az MTA Lézerfizikai Tudományos Bizottságában hosszú évtizedeken át részt vett a lézerfizikai kutatások magyarországi szervezésében. Tudományos munkásságát 1990-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Novobátzky Károly-díjjal ismerte el. Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya 1992-ben Fizikai Díjjal, majd 1996-ban Fizikai Fődíjjal tüntette ki. 1999-ben megkapta az MTA-tól az Akadémiai Díjat. Életműve elismeréseképpen 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta.