Elhunyt Inzelt Péter, az MTA SZTAKI korábbi igazgatója

2019. június 23-án, életének 75. évében elhunyt dr. Inzelt Péter, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (MTA SZTAKI) korábbi igazgatója, az ELTE címzetes egyetemi tanára.

2019. június 24.

Inzelt Péter Budapesten született, 1944. október 8-án. Az érettségit követően, 1962-től a moszkvai Mengyelejev Kémiai Technológiai Intézetben tanult tovább, amit 1968-ban vegyipari kibernetikus diplomával végzett el. 1988-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdasági Karán gazdasági mérnök másoddiplomát, 1992-ben az Egyesült Államokban, az Indiana állambeli Purdue Egyetemen MBA diplomát, majd 1994-ben mérlegképes könyvelői, 1995-ben okleveles könyvvizsgálói címet szerzett. 1987-ben lett a Műszaki Tudomány Kandidátusa.

Az egyetemi diploma megszerzése után első munkahelye az MTA Automatizálási Kutatóintézete (MTA AKI) Folytonos Folyamatok Irányítása Osztálya lett. 1973-ban az MTA AKI és az MTA Számítástechnikai Központja (MTA SZK) egyesülésével jött létre az MTA SZTAKI. Inzelt Péter 1981-től tudományos osztályvezető, majd 1987-től gazdasági igazgatóhelyettes volt, majd 1993-ban az akkori igazgató, Keviczky László MTA főtitkárává választása nyomán, igazgatói kinevezést kapott. Az intézetet 21 éven át sikeresen vezette, egészen 70 éves koráig. Hosszú igazgatása alatt az intézet tovább erősítette hazai és nemzetközi szakmai tekintélyét.

Kutató-fejlesztői és igazgatói tevékenysége mellett Inzelt Péter számos tudományos és társadalmi szervezetben, illetve intézményben vállalt szerepet. Elnöke volt az MTA Vagyonkezelő Kuratóriumának, titkára a Költségvetési Bizottságnak, tagja az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsának, valamint az Automatizálási és Számítástechnikai Tudományos Bizottságnak. Tagja, majd 16 éven át elnöke is volt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Felügyelőbizottságának. Elnökségi tagja volt a Magyar Innovációs Szövetségnek, tagja a Novofer Alapítvány Kuratóriumának, és 1998-tól egy ideig a Budapesti Tenisz Szövetség elnöki tisztét is betöltötte.

Munkája elismeréseként számos kitüntetésben részesült:

2003: a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
2007: Széchenyi-díj
2014: az MTA Pro Scientia Hungarica érme
2015: a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetés
2015: a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Neumann-díja.

Munkáját mindvégig vezetői innováció, pénzügyi tisztesség, korrupcióellenesség, szociális érzékenység jellemezte. Új érdekeltségi és elszámolási rendszert vezetett be, önkéntes nyugdíjpénztárt alapított az intézet dolgozói és családtagjai részére, üdülőrészek megvásárlásával biztosította sok család balatoni nyaralását, támogatta az intézeten belüli és kívüli sportolást, megsegített olyan családokat, amelyekben súlyos egészségügyi problémák merültek fel, és a sor tovább folytatható lenne.

Végezetül hadd idézzem saját szavait az MTA SZTAKI ötvenéves fennállása alkalmából kiadott könyvből:

„Ami engem illet: örömmel és szívesen voltam 21 évig, az engedélyezett életkor végső határáig igazgató, igyekeztem az intézetet jól szolgálni. Remélem, vannak néhányan, akik hasonlóan gondolják. Sok sikert kívánok az intézetnek, utódomnak, minden vezetőjének és munkatársának a jövőben!”

Inzelt Pétert az MTA SZTAKI saját halottjának tekinti, emlékét kegyelettel megőrizzük!

Monostori László
igazgató, MTA SZTAKI