Elhunyt Fülöp Ferenc kémikus, az MTA rendes tagja

2021. július 17-én reggel, 69 éves korában elhunyt Fülöp Ferenc kémikus, az MTA rendes tagja, az MTA Kémiai Tudományok Osztálya és az MTA Szegedi Területi Bizottsága korábbi elnöke. A barátok, pályatársak nevében Tóth Gábor, az MTA doktora, egyetemi tanár búcsúzik az akadémikustól.

2021. július 17.

Fülöp Ferenc 1952. február 23 született Szankon, Bács-Kiskun megyében. Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sándor Gimnáziumban, biológia–kémia tagozaton érettségizett 1970-ben. 1975-ben a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar vegyész szakán szerzett diplomát.

Először a CHINOIN Gyógyszergyár doktoranduszaként
a JATE Szerves Kémiai Tanszékén, majd a SZOTE Gyógyszerkémiai Intézet tanársegédjeként dolgozott.

Oktatói-kutatói pályája hamar felfelé ívelt, 1990-től docens, 1991-től egyetemi tanár volt. 1983-ban szerezte meg a kémiai tudomány kandidátusa, 1990-ben a kémiai tudomány doktora fokozatot. 1998-tól 2017-ig a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézetének vezetője, 2005–2006-ban az SZTE Szerves Kémiai Tanszék megbízott vezetője, 2006-tól két cikluson át az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja volt.

Kutatási területe a szerves kémia, azon belül a telített heterociklusok szintézise és konformációvizsgálata, a gyűrű-lánc tautomériavizsgálatok,
a ciklusos béta-aminosavak szintézise, az önszerveződő béta-peptidek szerkezete, alkalmazásai, az enzim katalizálta kinetikus és dinamikus rezolválások, az enantioszelektív szintézisek és a felfedező gyógyszerkutatás.

Fülöp Ferenc kiemelkedő iskolateremtő volt, a legeredményesebb magyar szerves kémikusok között tarthatjuk számon. Mindezt ezer körüli közlemény, tízezer feletti idegen hivatkozás, 54-es Hirsch-index is jelzi. Számos díjat, kitüntetést kapott. A teljesség igénye nélkül néhány: MTA Zemplén Géza-díj (1983), Gábor Dénes-díj (2002), Than Károly-emlékérem (2004), Ipolyi Arnold-díj (2004), Bruckner Győző-díj (2006), Hevesy György-díj (2009),
a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2012), Széchenyi-díj (2013), Prima díj (2019), Khwarizmi-díj (2009).

A szintetikus szerves kémia és a gyógyszerkutatás terén kifejtett munkássága elismeréséül 2007-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2017-től a Kémiai Tudományok Osztályának elnöke volt. 2014–2020 között két periódusban az MTA Szegedi Területi Bizottságának elnöki tisztét is betöltötte. Tudományos és egyetemi közéleti tevékenysége mellett számos jelentős külföldi együttműködés részese volt. 2021-ben az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjjal tüntették ki. Számos tanítványa lett sikeres vezető kutató, egyetemi tanár.

Fülöp Ferenccel nemcsak kiváló kutató, oktató távozott közülünk, hanem jó barátunk, kollégánk, kiemelkedő műveltségű embertársunk is. Távozása hatalmas veszteség nemcsak a szegedi kémikustársadalom számára, de az egész magyar tudománynak is.

Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük!

Tóth Gábor, az MTA doktora, egyetemi tanár