Elhunyt Élisabeth du Réau történész, az MTA tiszteleti tagja

A nemzetközi kapcsolatok elismert kutatója szoros kapcsolatokat ápolt a magyar egyetemi és tudományos szférával, az 1990-es évektől rendszeresen járt Magyarországra.

2021. február 15.
Élisabeth du Réau (1937–2021) Fotó: lemonde.fr

2021. február 7-én elhunyt Élisabeth du Réau francia történész, a Sorbonne Paris III professor emeritája, a nemzetközi kapcsolatok történetének ismert szakértője, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

Élisabeth du Réau egyszerre volt alapos,
a műveit a legnagyobb tudományos igényességgel megfogalmazó kutató és a felsőoktatásban a tanítványaival érdemben és különleges empátiával foglalkozó tanár.

1937. február 6-án született Nancyban Élisabeth de Chateauvieux néven. Felsőfokú tanulmányait 1956-tól Angers-ban majd a Rennes-i Egyetemen végezte, végül a Sorbonne Egyetemen szerzett egyetemi diplomát. Mintegy húsz éven keresztül középiskolai tanárként dolgozott. 1987-ben védte meg nyolckötetes államdoktori disszertációját Édouard Daladier et la sécurité de la France 1933-1940 [Édouard Daladier és Franciaország biztonsága, 1933‒1940] címmel. Az ennek nyomán az egykori francia külügyminiszterről írt életrajzi könyvét a francia historiográfia kiemelkedő teljesítményeként tartják számon (Édouard Daladier, 1884-1970. Paris, Fayard, 1993). 1980-tól a Maine-i Egyetem oktatója, ahol 1989-ben professzornak nevezték ki. 1993-tól a Sorbonne Paris III Egyetemen tanított, majd az egyetem alelnöke lett.

Az 1980-as évektől érdeklődése az európai integráció története felé fordult. 1996-ban jelent meg első ízben legismertebb könyve L’Idée d'Europe au XXe siècle: Des mythes aux réalités [Európa gondolata a 20. században: a mítoszoktól a realitás felé] címmel (Bruxelles, Complexe, 1996). Jean Monnet-díjjal kitüntetett professzorként az európai integráció történetének egyik vezető oktatója lett, majd Jean-Monnet egyetemi akciótámogatással építette a kapcsolatokat Franciaország és az Európai Unióba készülő Kelet-Közép-Európa egyetemei között. A jelenkori európai térséggel és az európai integrációval foglalkozó doktori iskolát és kutatóközpontot is igazgatott. Tagjai között tudhatta a Párizsi Magyar Intézet Barátai Egyesülete .

Élisabeth du Réau Magyarország őszinte és nagy barátja volt, akinek a szakmai és emberi támogatásáért sokan hálásak vagyunk. Elmondása szerint az 1956-os magyar válságnak nagy szerepe volt abban, hogy figyelme a nemzetközi kapcsolatok vizsgálata felé fordult. Az 1990-es évektől rendszeresen járt Magyarországra, ahol kiváló szakmai kapcsolatokat épített ki különösen a Pécsi Tudományegyetemmel és a Corvinus Egyetemmel. Ennek keretében nemzetközi konferenciák, egyetemi csereprogramok és kutatói együttműködések valósultak meg, amelyek során a szakmai kapcsolatok mellett barátságok is születtek. A magyar egyetemi és tudományos szféra érdekében végzett tevékenységének elismeréseként Ormos Mária akadémikus ajánlására 2004-ben az MTA tiszteleti tagjává választották.

Kecskés D. Gusztáv