Elhunyt E. Kövér Katalin kémikus, az MTA rendes tagja

2023. április 15-én elhunyt E. Kövér Katalin kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A hazai spektroszkópiai szerkezetkutatás egyik legeredményesebb, nemzetközileg elismert, kiemelkedő szaktekintélye 66 éves volt. A pályatársak nevében Batta Gyula, az MTA doktora, az NMR Munkabizottság elnöke búcsúzik tőle.

2023. április 15.
E. Kövér Katalin (1956–2023) Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Fájdalommal és megdöbbenéssel értesültünk a hírről, hogy a mindannyiunk által nagyra becsült és szeretett E. Kövér Katalin akadémikus a húsvéti ünnepeket követően, 2023. április 15-én súlyos betegsége következtében eltávozott közülünk.

Mindössze 66 év adatott számára, aminek szakmailag aktív részét az NMR- spektroszkópiának szentelte. Hihetetlen munkabírással és szorgalommal ötvözte tehetségét, ami nagymértékben hozzájárult a magyar NMR-közösség fejlődéséhez és nemzetközi elismertségéhez. A fizikai elveken alapuló módszertani fejlesztéseivel javítani tudta az NMR érzékenységét és felbontóképességét, s ezáltal kiterjesztette alkalmazási lehetőségeit a kémiai és a biológiai szerkezet és kölcsönhatás kutatása területén. Biológiailag fontos fehérjék, oligopeptidek, szénhidrátok és antibiotikumok szerkezetfelderítése is érdekelte.

1956-ban született Debrecenben, 1979-ben szerzett vegyészdiplomát az egykori KLTE-n, majd 1981-ben csatlakozott a Szilágyi László professzor által vezetett NMR szerkezetkutató laborhoz, ahol hazánkban először állítottak üzembe szupravezető mágnesű NMR-spektrométert.
Egy ideig a Biogal Gyógyszergyár támogatta a munkáját a KLTE Szerves Kémiai Tanszékén, majd 1999-től a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékre került tudományos munkatársként, ahol 2008-ban nyert egyetemi tanári kinevezést, immár a Debreceni Egyetemen. 1988-ban kandidált, 2002-ben az MTA doktora, 2013-ban az MTA levelező, majd 2019-ben rendes tagja lett, 2017-től az MTA Kémiai Osztály elnökhelyettese volt.
Pályája során számos elismerésben részesült, amelyek közt a legjelentősebbek: Bruckner Győző-díj (2010), Hajdú-Bihar megyei Prima díj (2014), a Kajtár-Hollósi Alapítvány emlékplakettje (2017), a Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2022). A tudományos élet szervezésében számos feladatot vállalt: 2016-tól vezette a DE Kémiai Tudományok Doktori Iskoláját, 2010-től a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szakértői Kollégium tagja, külföldi folyóiratok szerkesztője és közlemények bírálója, OTKA-, OMFB-, TéT-, MKM-FKFP-, ETT-, NKFI-pályázatok témavezetője vagy résztvevője volt. Vendégkutatóként dolgozott külföldön (USA, Svédország), kiterjedt nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkezett, konferenciák szervezőjeként és nemritkán meghívott előadójaként vállalt szerepet.

Az MTA támogatott kutatói hálózatában 2019-ben megalapította és vezette a „Molekuláris Felismerés és Kölcsönhatás” Kutatócsoportot. Pályája során mintegy 200 tudományos közleményére több mint 4500 hivatkozást kapott. Hobbijaként a sport szeretetére emlékezünk: egy ideig versenyzett a Debreceni Szenior Úszó Klubban, de a Balatont is sokszor átúszta.

Családja és a barátok fájdalmában részvéttel osztozunk.
Emlékedet megőrizzük, a munkát folytatjuk.
Isten Veled, Kati!

Batta Gyula, az MTA doktora,
az NMR Munkabizottság elnöke