Elhunyt Deák István történész, az MTA külső tagja

2023. január 9-én Kaliforniában elhunyt Deák István, a magyar történészek korelnöke. A pályatársak nevében Pók Attila búcsúzik tőle.

2023. január 12.
Deák István (1926–2023) Fotó: Wikipedia

Deák István műveiben a 19–20. századi magyar történelem kulcskérdéseit mindig összehasonlító módszerrel, közép-európai, európai és globális összefüggésekbe ágyazva vizsgálta. Ő vezette be az 1848-as magyar forradalommal foglalkozó könyvében a „törvényes forradalom” fogalmát. Nagy szakmai és tágabb visszhangot keltett a Habsburg Monarchia hadseregének tisztikarával foglalkozó monográfiája. Meghatározó személyisége volt a magyar holokausztkutatásnak. 2015 óta 6 nyelven, több kiadásban jelent meg Európa próbatétele című, a II. világháború alatti kollaboráció és ellenállás problémáit elemző könyve.

Felső középosztálybeli székesfehérvári családban született 1926-ban. Budapesten kezdte történelmi tanulmányait, a kommunista párt térnyerése késztette arra 1948-ban, hogy emigráljon. Először Franciaországba ment, Párizsban a Sorbonne-on történelmet tanult, majd Münchenben a Szabad Európa Rádiónak dolgozott. 1956-ban New Yorkba költözött, ahol továbbra is a Szabad Európa Rádió munkatársa volt, és a Columbia Egyetemen modern európai történelmet tanult. 1964-ben a weimari Németország baloldali értelmiségijeiről írott könyvével szerzett doktori címet. Ezt követően oktatói és kutatói pályája mindvégig a Columbia Egyetemhez kötötte. 1967 és 1978 között az egyetem Kelet-közép-európai Intézetének igazgatója volt.

Számos magyar kollégát segített amerikai publikációs és oktatási lehetőségekhez. Már az 1970-es évektől rendszeresen járt „haza”, Magyarországra, ahol alapos levéltári kutatásokat is folytatott. Többek között neki köszönhető, hogy az USA kormánya 1978-ban visszaadta hazánknak a Szent Koronát. Húsz éve működik a Columbia Egyetemen a róla elnevezett vendégtanárság. 1990 májusában választották az MTA külső tagjává.

Pók Attila