Elhunyt Bíró Péter hidrobiológus, az MTA rendes tagja

Életének 78. évében, 2021. március 25-én Veszprémben elhunyt Bíró Péter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutató professor emeritus, az ichtiológia és a Balaton-kutatás nemzetközileg elismert tudósa, a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem habilitált címzetes egyetemi tanára. A kutatóra Berczik Árpád akadémikus emlékezik.

2021. március 26.
Bíró Péter (1943–2021) Fotó: Hidrológiai Közlöny

Bíró Péter 1943. május 8-án született Újfehértón, a Kossuth Lajos Tudomány-egyetemen a biológia–kémia szakot választotta, majd Woynarovich Elek professzor irányításával 1967-ben biológus-hidrobiológus diplomát szerzett. Az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetébe került Tihanyba, mindvégig egyetlen munkahelyére.

A Balaton halállományának populációdinamikáját, táplálkozási kapcsolatait, a balatoni élőlénytársulások hosszú távú változásait vizsgálta. Több mint 300 tudományos közleménye, könyvrészlete jelent meg.

1971-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen doktorált, 1977-ben lett a biológiai tudományok kandidátusa, 1999-ben pedig megszerezte az MTA doktora címet. Az MTA 2001-ben levelező, 2007-ben rendes tagjává választotta.

1982-1991 között a tihanyi kutatóintézet Hidrobiológiai Osztályát vezette, majd az intézet igazgatóhelyettese, 2004-től 2012-ig igazgatója volt. Kiemelt feladatának tekintette a kezdő kutatók irányítását, támogatását.

Hat éven át volt elnöke az MTA Veszprémi Területi Bizottságának, az MTA Biológiai Tudományok Osztályának pedig két cikluson át osztályelnök-helyettese. Több akadémiai testületnek volt aktív tagja, a Hidrobiológiai Bizottságnak elnöke. Fontosnak tartotta szakterülete nemzetközi kapcsolatainak ápolását, több nemzetközi ichtiológiai testületnek volt tisztségviselője, a FAO, UNESCO, IUBS, ICSU testületeinek pedig választott tagja.

A Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztályának elnökévé választották, mely minőségében jelentősen növelte a Hidrobiológus Napok aktivitását.

Tudományos testületi munkájában felelős és felkészült állásfoglalásokkal vett részt, szem előtt tartva a hidrobiológiai szakterület érdekeit. Emberi kapcsolataiban közvetlen, kollegiális, segítőkész volt.

Kitüntetései közül a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Pro Aqua emlékérem és az Akadémiai Díj emelendő ki.

Tudományos, tudományszervező és felsőoktatási tevékenysége egyaránt értékesen hozzájárult tudományterületének fejlődéséhez. Együttműködési készségét és kollegialitását emlékezetünkben őrizzük.

Berczik Árpád, az MTA rendes tagja