Egyedülálló értéket képviselő minősítési rendszer – Átvették okleveleiket az MTA új doktorai

Hetvenhét kutató nyerte el 2023-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. A kiemelkedő tudományos munkásságukat egy doktori műben összegző, eredményeik egy kiemelt részét pedig sikeresen megvédő kutatók kedden vehették át az Országos Széchényi Könyvtárban a rangos cím megszerzését igazoló oklevelet. Az Akadémia új doktorai között 17 nő található, arányuk 22 százalék.

2024. április 24.

Az MTA doktorának lenni azt jelenti, hogy az illető kutató a magyar tudományosság legrangosabb címét nyerte el – mondta köszöntőjében a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. "Azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia gondoskodik az MTA doktora címhez szükséges eljárásról, a kiválóságnak biztosít terepet. A cím az Önök tudományos életben elért teljesítményét és a magyar tudományos közösség elismerését igazolja.

Méltán lehetünk büszkék erre a minősítési rendszerre, amely minden, jelentőségét csökkenteni szándékozó törekvés ellenére egyedülálló értéket képvisel.

Függetlensége és szigorú, az egyes diszciplínák sajátosságait tiszteletben tartó tudományos követelményrendszere nemcsak Önök, tudósok számára, hanem az Önöket foglalkoztató egyetemek, kutatóintézetek számára is biztos referencia" – fogalmazott Freund Tamás.

Freund Tamás Fotó: mta.hu / Szigetti Tamás

(A teljes elnöki köszöntő ide kattintva olvasható.)

Az MTA új doktorainak névsora és rövid bemutatása ide kattintva olvasható.

A Magyar Tudományos Akadémia – az 1994. évi XL. törvényben meghatározott közfeladatai között – tudományos minősítési rendszert működtet, amelynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint a Magyar Tudományos Akadémia levelező és rendes tagja címet adományoz. Az MTA doktora címre 1995 óta lehet pályázni, a korábbi tudományos minősítési rendszerben megszerzett „tudomány doktora” fokozat egyenértékű az MTA doktora címmel.

Az Akadémia Alapszabálya szerint az MTA doktora címet az Akadémia annak ítélheti oda, aki tudományos fokozattal rendelkezik, az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel gyarapította, tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, tudományos eredményeit doktori műben foglalja össze.

Kamarás Katalin, az MTA Doktori Tanácsa elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy bár az Akadémia 11 osztályának 11 különböző doktori minimumkövetelménye van osztályszinten, a Doktori Tanácsban egységes tudományos mérce van, valamennyi MTA doktora cím ugyanazon a szűrőn megy keresztül.

Kamarás Katalin Fotó: mta.hu / Szigeti tamás

Mint mondta, nagyon sok ember munkája és objektív véleménye szükséges ahhoz, hogy a kutatók a pályázat benyújtásától a habitusvizsgálaton és a bírálati szakaszon át a cím megszerzéséig eljussanak, hiszen

körülbelül 80-100 fő működik közre egy-egy pályázat értékelési folyamatában.

Az új MTA-doktorok tudományterületenkénti megoszlása csaknem azonos: 26-an a matematikai és élettelen természettudományok művelői közül kerültek ki, Ugyancsak 26-an a bölcsészet- és társadalomtudományok, 25-en pedig az élettudományok területének képviselői.

Az MTA új doktorainak tudományos osztályok szerinti megoszlása:

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya– 9fő
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya– 11 fő
III. Matematikai Tudományok Osztálya – 3 fő
IV. Agrártudományok Osztálya – 5 fő
V. Orvosi Tudományok Osztálya – 9 fő
VI. Műszaki Tudományok Osztálya – 7 fő
VII. Kémiai Tudományok Osztálya – 4 fő
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya – 11 fő
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya – 6 fő
X. Földtudományok Osztálya – 8 fő
XI. Fizikai Tudományok Osztálya – 4 fő

A címet 2023-ban elnyerők közül egy kutató még a 40. életévét sem töltötte be. Tizen 61 felettiek. A legtöbben – 30-an – a 46 és 50 évesek közötti korosztályból lettek az MTA új doktorai.

Az ünnepségen készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A legtöbben, 50-en valamelyik hazai felsőoktatási intézményben dolgoznak. Kutatóintézetből 8-an, más intézményekből 19-en lettek idén az MTA doktorai.

A MTA új doktoraival együtt a címmel, valamint a korábbi, tudomány doktora fokozattal rendelkező kutatók száma 2023. december 31-én 2572, közülük 2122 férfi, 450 nő.

Zárszavában Kollár László Péter, az MTA főtitkára arra figyelmeztette az MTA új doktorait, hogy a tudományos pálya – bár rendeltetése szerint nem erről szól – sokszor mennyiségi termelésre állítja a kutatókat.

Kollár László Péter Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

"A mennyiség hajszolásában el lehet torzulni, el lehet fáradni; ki lehet égni. El lehet távolodni a kutatói lelkesedésnek attól a tiszta forrásától, ahonnan fiatalkorunkban elindultunk. (...)

A verseny mellett ott kell, hogy legyen az együttműködés, az ambíció mellett a szolidaritás, a számok hajszolása mellett a nyitott, kíváncsi és ugyanakkor etikus kutatói hozzáállás"

– mondta az MTA főtitkára.

Kollár László PéterFotó: mta.hu / Szigeti Tamás

(A teljes főtitkári zárszó ide kattintva olvasható.)