Díszdoktorrá avatta Vékás Lajost, az MTA társadalomtudományi alelnökét a Heidelbergi Egyetem

Díszdoktori címet adományozott a nagy múltú Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem Szenátusa Vékás Lajos jogtudósnak, a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi alelnökének, az ELTE volt rektorának. Az indoklás szerint a magánjog területén végzett tudományos munkája mellett a két egyetem közötti szakmai és tudományos kapcsolat kezdeményezése és fenntartása tette őt érdemessé a megtisztelő címre.

2017. november 29.

Ünnepélyes keretek között 2017. november 10-én vehette át a díszdoktori címet Vékás Lajos professor emeritus, az MTA társadalomtudományi alelnöke Bernhard Eiteltől, Németország legrégebbi egyeteme, az 1386-ban alapított Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem rektorától.

Vékás Lajos átveszi a díszdoktori cím adományozásáról szóló oklevelet Bernhard Eiteltől Fotó: Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem

Vékás Lajost másodmagával, a norvég Hans Petter Graverrel, az oslói egyetem professzorával együtt részesítették a megtisztelő címben, az eseményen továbbá arany oklevelet adtak át a doktori címet 50 évvel ezelőtt megszerzőknek, és felavatták az idei év fiatal doktorjelöltjeit.A laudáció szerint a kitüntetés „a nemzeti és nemzetközi szinten is nagyra becsült jogtudósnak és a magával ragadó, feddhetetlen, európai formátumú személyiségnek szól, akit immár több mint harminc éve szoros kapcsolat fűz a Heidelbergi Egyetem Jogi Karához”. A cím odaítélésének indoklásában kiemelték, hogy az európai magánjog területén elért eredményei mellett Vékás Lajos a címet a „Ruperto Carola”, azaz a Heidelbergi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közötti együttműködés elindításáért és megszilárdításáért tett erőfeszítéseiért érdemelte ki, amit az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanáraként, majd az intézmény rektorhelyetteseként és rektoraként is szorgalmazott.


Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogtudós, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2014-től társadalomtudományi alelnöke. 1958-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1963-ban szerzett jogi doktorátust.

Diplomájának megszerzése után az ELTE Polgári Jogi Tanszékén kezdett el tanítani, ahol 1979-ben docensi és tanszékvezetői, 1984-ben pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. 1999-ig a Polgári Jogi Tanszék vezetője. 1985 és 1986, valamint 1987 és 1990 között az egyetem rektorhelyettese, 1990 és 1993 között rektora. 1976-ban védte meg az állam- és jogtudományok kandidátusi, 1984-ben pedig akadémiai doktori értekezését. 1990-ben választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-ben pedig rendes tagjává.

Számos díj kitüntetettje, több nemzetközi jogtudományi szervezet munkájában vesz részt. Fő kutatási területe a magyar polgári jog, az összehasonlító polgári jog és a nemzetközi magánjog.