„Büszkék vagyunk önökre” - átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjat

A magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetét kutató néprajzos, a hideg csillagok mágneses aktivitását vizsgáló csillagász, valamint a funkcionális MRI segítségével fájdalomkutatást végző idegtudós egyaránt található azok között a fiatal kutatók között, akik az MTA Székházában Lovász László elnöktől és Török Ádám főtitkártól átvehették az Akadémiai Ifjúsági Díjat. A Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban dolgozó fiatal tudósok elismerését tizennyolcan kapták meg az idén.

2017. február 8.

„Büszkék vagyunk önökre – mondta a díjazottakat köszöntve Török Ádám, az MTA főtitkára. – Az érdeklődés, a kíváncsiság vezesse önöket továbbra is tudományos pályájukon, és remélem, hogy ha 15-20 év múlva találkozunk, a többségük már az MTA doktora lesz.”

Elismerésnek és bátorításnak nevezte az Képgaléria a díjátadó ünnepségrőlAkadémiai Ifjúsági Díjak átadását Lovász László, az MTA elnöke. Arra kérte a nyertes pályamunkák készítőit, hogy tudásukat osszák majd meg a következő kutatói generáció képviselőivel is, egyúttal reményét fejezte ki, hogy évtizedek múlva elégedetten tekinthetnek majd vissza tudományos pályájukra.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó, 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az Akadémiai Ifjúsági Díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett, és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott. A pályaműveket az MTA Titkárság illetékes tudományterületi főosztálya szakértők bevonásával rangsorolja. Ennek alapján az Akadémia főtitkára dönt a díjak odaítéléséről.

Az Akadémiai Ifjúsági Díj kitüntetettjei Lovász László elnökkel és Török Ádám főtitkárral Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A bölcsészet- és társadalomtudományok művelői közül Domokos Mariann, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet fiatal kutatói ösztöndíjasa „Mese és filológia. Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből” című pályamunkájáért kapta meg az elismerést.

Kavecsánszki Máté, az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa „Tánc és közösség. A társastáncok és a paraszti tánckultúra kapcsolatának elmélete bihari kutatások alapján” című pályamunkájáért vehette át a díjat.

Lovas Borbála Sárát, az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport tudományos munkatársát, junior kutatóját „A kora újkori magyar nyilvánosság mediális terének újrafogalmazása: Enyedi György unitárius püspök és prédikációgyűjteménye” című pályamunkájáért jutalmazták.

Mátyás-Rausch Petra, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa az „Erdélyi ércbányászat a Báthoryak korában. A szatmári és erdélyi bányavidék arany-, ezüst- és higanybányászata (1571–1613)” című pályamunkájáért kapta meg az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálatáért vehette át az elismerést Szőke Melinda, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa.

Tóth Brigittát, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos munkatársát a humán emlékezeti fenntartási folyamatokat támogató oszcillációs hálózatok elektrofiziológiai elemzéséért jutalmazták.


A matematikai és természettudományok területén Derzsi Aranka, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet posztdoktora „Elektronfűtés és ionizációs dinamika alacsony hőmérsékletű rádiófrekvenciás gázkisülésekben” című pályamunkájáért kapta az elismerést.

Horváti Kata, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos munkatársa „Peptid-konjugátumokkal a tuberculosisfertőzés ellen” című pályamunkájáért vehette át a díjat.

Raffai Péter, az MTA-ELTE EIRSA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport adjunktusa, szupermasszív fekete lyukak gravitációs kilökődéseinek aktív galaxismagokban történő statisztikai észleléséért részesült az elismerésben.

Szücs Tamás, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos munkatársa, posztdoktor kutatója „Kozmikus sugárzás okozta laboratóriumi háttér mélységfüggésének vizsgálata aktívan árnyékolt nagytisztaságú germániumdetektorban” című pályamunkájáért kapta meg a díjat.

Takács Attila, az MTA-PTE Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport posztdoktora díjazott pályamunkájában palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciókat vizsgált.

Vida Krisztiánt, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársát „Hideg csillagok mágneses aktivitása” című pályamunkájáért jutalmazták.


Az élettudományok területén Brunner János, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos ügyintézője, PhD-hallgatója „Információfeldolgozás a gyrus dentatus szemcsesejtjeiben” című pályamunkájáért kapta az elismerést.

Fazakas Csilla, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet tudományos munkatársa tumorsejtek agyi áttétképzésének molekuláris és nanomechanikai hátterét vizsgáló munkájáért vehette át a díjat.

Kreizinger Zsuzsa, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet tudományos munkatársa a Francisellaceae családba tartozó egyes baktériumok összehasonlító vizsgálatáért kapta az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

Orsi Gergely, az MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport tudományos munkatársa funkcionális MRI segítségével végzett fájdalomkutatásáért vehette át az elismerést.

Szalay Gergelyt, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársát háromdimenziós két-foton képalkotó technikák témakörében megjelent szakcikkéért és könyvfejezet-sorozatáért jutalmazták.

Szigeti Margit Katalin, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Celluláris Idegélettan Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa „Hasonló GABAA receptor alegység-összetétel a hippokampális piramissejtek szomatikus és axon iniciális szegmentum szinapszisaiban” című pályamunkájáért kapta a díjat.