Bicentenáriumi bizottság alakul az Akadémián

Frank Tibor történész, az MTA rendes tagja vezetésével alakul meg az a testület, amelynek célja, hogy előkészítse az Akadémia és könyvtára 200 éves évfordulójának méltó megünneplését.

2021. január 6.

A Magyar Tudományos Akadémia 2025-ben, az MTA Könyvtár és Információs Központ pedig 2026-ban ünnepli fennálásának 200. évfordulóját. A kettős bicentenárium megünnepléséhez kapcsolódva az MTA Elnöksége határozatban döntött egy elnökségi bizottság felállításáról. Egyúttal felhatalmazta az Akadémia elnökét a bizottság elnökének és tagjainak javasolt személyek felkérésére.

Frank Tibor Forrás: ELTE BTK AAI

A bizottság munkáját állandó meghívottként segíti az MTA Titkárság Elnöki és Alelnöki Titkárságának, valamint a Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárságának vezetője, az MTA Titkárság köztestületi igazgatója, gazdasági igazgatója és kommunikációs főosztályvezetője.
A testület munkájának támogatására további szakértőket is felkérhet. Freund Tamás az Akadémia és Könyvtára 200 Éves Évfordulójának Megünneplését Előkészítő Bizottság elnökének Frank Tibor akadémikust kérte fel. A testület tagja lesz az Akadémia főtitkárhelyettese, a tudományos osztályok egy-egy képviselője, a területi bizottságok képviselője, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója, az MTA KIK Akadémiai Levéltárának, valamint Kézirattárának vezetői, a Művészeti Gyűjtemény Gyűjteményi Tanácsának elnöke, a Művészeti Gyűjtemény gyűjteményvezetője, továbbá a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója, illetve a Fiatal Kutatók Akadémiájának egy tagja.

A programok és kiadványok előkészítéséhez, az eseménysorozat megvalósításához az MTA Titkárság nyújt támogatást.