Az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Programjának nyertesei

Huszonöt magyar és külföldi fiatal posztdoktor kapcsolódhat be három éven át a legeredményesebb hazai tudományos műhelyek munkájába a Magyar Tudományos Akadémia új, először idén tavasszal meghirdetett Prémium Posztdoktori Kutatói Programjának keretében. A nyertesek között minden nagyobb tudományterület művelői megtalálhatók.

2016. június 29.

Az egyik legfontosabb kutatói pályaszakasz a tudományos fokozat megszerzése utáni időszak. A kutatói pályaív posztdoktori periódusában jelent támogatást az az új program, amelyet 2016 márciusában hirdetett meg az MTA elnöke. A Prémium Posztdoktori Kutatói Programra olyan 40 évesnél fiatalabb kutatók pályázatát várta a Magyar Tudományos Akadémia, akik szakterületük legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemeinek valamelyikén szerzett tudományos fokozattal (PhD vagy DLA) rendelkeznek, önálló, nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és kimagasló színvonalú kutatási programot állítottak össze.

A Prémium Posztdoktori Kutatói Programra 127 pályázat érkezett. Közülük 25-en nyerték el az MTA támogatását, amely 2016 szeptemberétől kutatási terveik megvalósítására, valamint más kiválósági programokra (Lendület, ERC) való felkészülésre nyújt számukra lehetőséget.

A kiszámíthatóságot és stabilitást jelentő program egyúttal hozzájárul a fiatal kutatógeneráció mobilitásának erősítéséhez is. Lehetővé teszi külföldi kutatók hazai kutatásokba való bevonását és külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a legkiválóbb hazai kutatóhelyek munkájába.

A Prémium Posztdoktori Kutatói Programra benyújtott pályázatokat két szakaszban értékelték. Először két-két, a szűkebb szakterülethez értő hazai, illetve külföldi szakértő készített anonim bírálatot. A második szakaszban az MTA elnöke által felkért nyilvános értékelő zsűri – az anonim bírálatok értékeléseit figyelembe véve – három tudományterületi szekcióban egyenként értékelte a pályázatokat, és javaslatot tett a támogatandó pályázatokra és azok sorrendjére. A javaslatokat ezután az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) tárgyalta meg, majd véglegesítette az eredményt. A végső döntést pedig ez alapján az MTA elnöke hozta meg.

A nyertes posztdoktor kutatók havi bruttó 500 000 forint támogatást kapnak 2016. szeptember 1-jétől 36 hónapig. Ezenkívül kutatási tervük megvalósítása érdekében évi maximum bruttó 2,4 millió forint értékben további támogatást is igényelhettek, amelyet a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközökre, a kutatás közvetlen dologi költségeire, konferencia-részvételre, utazási és lakhatási költségekre használhatnak fel.

A 2016. évi Prémium Posztdoktori Pályázat nyertesei

Pályázó neve

Tudományág

Kutatási téma címe

Befogadó intézmény

Ács Gergely

Informatika

Nagy adathalmazok analízisének adatvédelme

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Csató László

Közgazdaság

Rangsorolás páros összehasonlításokkal: elmélet és alkalmazások

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Deniz Ali Kaptan

Matematika

Gaps between primes

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Faragó Tamás

Biológia

A kutyák szeparációs szorongásának etológiai, akusztikai és genetikai vizsgálata

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Fiala-Butora János

Állam- és jogtudomány

A nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer kritikai elemzése

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Forgács Bálint

Pszichológia

A csecsemőkori nyelvértés társas kontextusa: Elektrofiziológiai vizsgálódások a szemantikai feldolgozás és a tudatelmélet határterületén

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Jermendy Ágnes

Orvosi tudományok

Perinatális hypoxiás-ischaemiás encephalopathia kezelési stratégiáinak optimalizálása

Semmelweis Egyetem

Kelemen András

Biológia

Vegetációdinamikai folyamatok új megvilágításban – Együttélési mechanizmusok és alkalmazkodási stratégiák változó környezeti feltételek mellett

Debreceni Egyetem

Kerékfy Márton

Zenetudomány

Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operájának tudományos-kritikai közreadása, valamint új közreadási módszerek kifejlesztése Bartók zeneműveinek kritikai összkiadásában

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Kormos Márton

Fizika

Erősen korrelált kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikája

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Kovács József

Irodalom

Arany János hivatali levelei az Akadémián

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Kövesdi Dorottya

Biológia

A marginális zóna B sejtek szabályozó szerepe kollagén-indukált arthritiszben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Legeza Balázs

Orvosi tudományok

A fruktózfogyasztás kedvezőtlen metabolikus hatásai: Hatásai a metabolikus és hormonális szabályozásra

Semmelweis Egyetem

Mátyus Edit

Kémia

Molekuláris kvantumdinamika

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Mészáros Szabolcs

Csillagászat

Galaktikus archeológia: a Tejútrendszer története a nagy égboltfelmérő programok korában

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Michael Szell

Fizika

Konfliktus és vita nagy szociális hálózatokban

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Molnár-Érsek Barbara

Biológia

Az immun checkpoint reguláció strómális szabályozásának átfogó vizsgálata humán melanomában

Semmelweis Egyetem

Ötvös Sándor Balázs

Kémia

Áramlásos módszerekkel új kémiai terek irányába: heterociklusok környezettudatos szintézise

Szegedi Tudományegyetem

Pap Zsolt

Anyagtudomány és technológia, metallurgia

Fotokatalízis a sötétben – közeledve a szerves szennyezők költséghatékony bontása felé

Szegedi Tudományegyetem

Pozsgai Balázs

Fizika

Integrálható kvantumrendszerek dinamikája

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szilágyi Emőke Rita

Irodalom

Oláh Miklós levelei. Kritikai kiadás

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Szücs László Gergely

Filozófia

Az emberi méltóság társadalomfilozófiái

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Takáts Szabolcs

Biológia

Rab18: kapcsolat az autofagoszóma-képződés és a lipidanyagcsere között

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tolnai Gergely László

Kémia

[1.1.1]Biciklopentán-vázas reagensek szintézise és alkalmazása

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Torma Csaba Zsolt

Meteorológia

A Kárpátok domborzatának éghajlatváltozásban betöltött szerepének részletes vizsgálata a legkorszerűbb regionális klímamodellek segítségével a Kárpát-medence térségére

Eötvös Loránd Tudományegyetem

További információ

További információk, interjúigény:

MTA Kommunikációs Főosztály
Email: sajto@titkarsag.mta.hu
Telefon: +36 1 411 6118