Az MTA Prémium posztdoktori kutatói programjának 2017-es nyertesei

Huszonöt magyar, 40 évesnél fiatalabb posztdoktor nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia másodszor meghirdetett Prémium posztdoktori kutatói programjának 3 éves támogatását. A nyerteseket az MTA havi bruttó félmillió forinttal, valamint dologi kiadásokra fordítható, évi legfeljebb bruttó 2,4 millió forinttal segíti kutatási programjuk eredményes megvalósításában.

2017. június 9.

Az Akadémia vezetése 2016 márciusában, az MTA Posztdoktori program keretében hirdette meg az új Prémium posztdoktori pályázatot. Ennek célja, hogy a legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjuk megvalósítására.

A Prémium posztdoktori kutatói program hároméves támogatást biztosít, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az MTA kutatóközpontjaiban és önálló jogi személy kutatóintézeteiben, magyarországi egyetemeken, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményben vagy közintézményben.

A posztdoktor kutató havi bruttó 500 000 Ft támogatásban részesül, emellett a pályázók dologi kiadásra, konferencia-részvételre, utazási és lakhatási költségekre is igényelhetnek támogatást kutatási tervük megvalósítása érdekében, évi maximum bruttó 2,4 millió Ft értékben.

A korhatár 40 év, további pályázati feltétel, hogy a pályázó rendelkezzen tudományos (PhD vagy DLA) fokozattal.

A második alkalommal 2017 januárjában meghirdetett posztdoktori pályázatra 2017. március 14-ei határidőig 140 pályázat érkezett: 57 a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről (41%), 45 a matematikai és természettudományok területéről (32%), 38 pedig az élettudományok területéről (27%).

A pályázati keret összege évi 250 millió forint, amely 25 fő támogatását teszi lehetővé.

A beérkezett pályaműveket 2-2 anonim bíráló értékelte (pontszámmal, illetve szövegesen), majd az MTA elnöke által felkért zsűri 2017. május 29-én értékelte és rangsorolta a pályázatokat, illetve tett javaslatot a támogatandó pályázatokra.

A 2017. évi Prémium posztdoktori pályázat nyertesei

Név

Tudományág

Kutatási téma címe

Befogadó intézmény

Antal Bálint (visszalépett)

Informatika

Genotípusok fenotípusokká történő leképezése mély neurális hálók segítségével

Debreceni Egyetem

Babai Dániel

Néprajztudomány

Kárpát-medencei kultúrtájak (gyep)gazdálkodása és a kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Bordács Sándor

Fizikai tudományok

THz sugárzás manipulálása elektromos térrel multiferroikus anyagokban

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Bunford Nóra

Biológiai tudományok

Neurobiológiai rizikófaktorok, illetve funkcionális károsodások longitudinális megfigyelése idegi-fejlődési rendellenesség és magatartászavar tüneteket mutató, valamint tipikusan fejlődő serdülőkorúaknál

MTA Természettudományi Kutatóközpont

Dékány Éva Katalin

Nyelvtudomány

(Nem) véges alárendelés és mondatszerkezet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Enyedi Balázs

Orvosi tudományok

A sejtmagduzzadás szerepe a sejtkárosodás és a szöveti sérülés patomechanizmusában

Semmelweis Egyetem

Halm Tamás András

Nyelvtudomány

Szabad választást kifejező elemek a magyarban

MTA Nyelvtudományi Intézet

Harami Gábor

Biológiai tudományok

A homológ rekombináció minőségellenőrzésének feltérképezése egyedi-molekula eljárással

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kardos Ádám

Fizikai tudományok

Nagy pontosságú QCD jóslatok az LHC számára

Debreceni Egyetem

Kőhalmi Péter

Művészettörténet

Erdély Miklós első monográfiája és az életmű nemzetközi kontextualizálása

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Kreizinger Zsuzsa (visszalépett)

Állatorvos-tudomány

Mycoplasma gallisepticum virulencia faktorainak meghatározása

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Maga Péter

Matematika

Automorf formák és L-függvények

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Medve-Bálint Gergő

BTT

Regionális fejlesztési kapacitások Európa perifériáin: külföldi beruházások és uniós támogatások menedzselése Kelet- és Dél-Európában

Politikatudomány

Páll-Gergely Barna

Mezőgazdasági tudományok

Diverzitás-kutatások Délkelet-ázsiai szárazföldi csigákon természetes és mezőgazdasági élőhelyeken

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Pancsa Rita Anna

Biológiai tudományok

A nagy távolságú molekuláris felismerés fehérjeszerkezeti alapjainak vizsgálata

MTA Természettudományi Kutatóközpont

Rencz Fanni

Közgazdaság-tudomány

Társadalmi haszonmaximalizálás az egészségügyben: kinek a preferenciáit tükrözzék a forrásallokációs döntések Magyarországon?

Budapesti Corvinus Egyetem

Róna Dániel

Politikatudomány

"Fiatalság, bolondság"? A magyarországi ifjúság politikai tájékozottságának, szocializációjának, társadalmi részvételének és preferenciáinak vizsgálata

Budapesti Corvinus Egyetem

Sarkadi Emese

Művészettörténet

Az esztergomi Keresztény Múzeum középkori magyar, német és osztrák gyűjteményének művészettörténeti kutatása és restaurátori-természettudományos vizsgálata

Keresztény Múzeum, Esztergom

Sárközi Ildikó Gyöngyvér

Néprajztudomány

Örökségesítés a mai Kínában

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Szabó Milán

Biológiai tudományok

Fotoszintetikus folyamatok, sejtnövekedés és sejten kívüli kapcsolatok fenotipizásása Symbiodiniumban és egyéb mikroalgákban

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Szabó Zsuzsanna

Földtan (Geológia)

A beton geokémiai kölcsönhatásai fúrómagokban, kísérletekben és modellekben

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Szolnoki Beáta

Anyagtudomány és technológia, Metallurgia

Megújuló nyersanyagforrásból származó értéknövelt hőre keményedő polimer kompozitok előállítása és vizsgálata

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szőke Alexandra

Regionális tudományok

Biztos kezdetek? A koragyermekkori jóléti ellátások hatása a gyermeknevelésre, és a társadalmi és térbeli integrációra

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Tóth Péter Sándor

Kémiai tudományok

Kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai tulajdonságai

Szegedi Tudományegyetem

Vácziné Schlosser Gitta

Kémiai tudományok

Hisztonfehérjék deiminációját befolyásoló poszt-transzlációs módosulások: modellpeptidek tömegspektrometriás elemzése

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Varga Zoltán

Orvosi tudományok

Szívizom diszfunkció metabolikus szindrómában

Semmelweis Egyetem