Az MTA közleménye az alapkutatás-finanszírozás nemzetközi mintára történő átszervezésének lehetőségéről

2020. november 19.

Az MTA közleménye az alapkutatás-finanszírozás nemzetközi mintára történő átszervezésének lehetőségéről

A Magyar Tudományos Akadémia üdvözli az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szándékát, amely az alapkutatási pályázatok értékelésének felügyeletét egy az MTA égisze alatt felállítandó, önállóan működő „OTKA”-bizottság hatáskörébe utalná.

A tudományterületi kollégiumok független bírálati rendszerén alapuló „OTKA” pályázati modell hosszú ideje élvezi a kutatói közösség bizalmát. Objektív és szakszerű értékelési rendszerének és jól ismert elszámolási, beszámolási gyakorlatának kiterjesztése az alapkutatási kiválósági programok teljes spektrumára – beleértve jelenleg az NKFIH és az MTA által kezelt pályázatokat is – lényegi előrelépés egy egységes, átlátható és kiszámítható kutatói életpályamodell építése felé.

Az értékelési rendszer felügyeletének az MTA-hoz való visszakerülése fontos és szimbolikus gesztus, hiszen az MTA akadémikusai, doktorai, köztestületének tagjai, azaz a hazai kutatói állomány legkiválóbb képviselői bírálóként, a szakbizottságok, kollégiumok elnökeiként jelenleg is főszereplői az értékelési rendszernek.

Az ITM és az MTA tárgyalói egyezségre jutottak abban, hogy az új támogatási rendszer függetlensége nemcsak az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, de az Akadémia szervezetétől való függetlenséget is kell, hogy jelentse.

Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy ennek a feltételnek legjobban egy a legkiválóbb európai példák és a korábbi OTKA mintájára épülő önálló kutatási alap (Research Council) felel meg maradéktalanul. Ennek törvényben rögzített költségvetése és saját szervezete, valamint akadémiai ernyő alatti felügyelete nyújt garanciát a kiszámítható, hatékony működésre és a pályázatok tudományos minőségét legjobban felmérni képes kollégiumok döntéseinek tiszteletben tartására.

A felfedező kutatással foglalkozó tudósok számára a karrierjük minden stádiumában egységes elvek alapján pályázható támogatás biztosítékot jelent arra, hogy tudományos teljesítményük révén itthon is sikeresek legyenek. Az MTA ebben az irányban tett előremutató lépésként értékeli az ITM november 17-ei bejelentését, és számít a tárgyalások eredményes folytatására a közös célok elérésének érdekében.