Az MTA Jelölőbizottság tájékoztatása

A Jelölőbizottság a 2017. január 11-i, február 6-i és március 2-i ülésén megvitatta az elektronikus közvélemény-kutatás, a tudományos osztályok javaslatai és a jelölőbizottsági tagok által közvetített vélemények alapján kialakult jelölési javaslatokat, és titkos szavazással határozott az egyes tisztségekre jelölendő személyekről.

2017. március 27.

A Jelölőbizottság az elnöki posztra Lovász Lászlót, a főtitkári tisztségre Török Ádámot, főtitkárhelyettesnek pedig Barnabás Beáta Máriát javasolja.

Élettudományi alelnöknek Freund Tamást, társadalomtudományi alelnöknek Vékás Lajost, természettudományi alelnöknek pedig Blaskó Gábort, illetve Bokor Józsefet javasolja a testület.


A Magyar Tudományos Akadémia választott vezetőinek jelöltlistája.

A Felügyelő Testület tagjaira, a Vagyonkezelő Testület tagjaira, a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökére, az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa új tagjaira, valamint a Jelölőbizottság új tagjára vonatkozó javaslatok.

Javaslat a Doktori Tanács, a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság és a Tudományetikai Bizottság tagjaira.

Keviczky László s. k.
a Jelölőbizottság elnöke