Az MTA főtitkára, Kollár László írása Krausz Ferenc cikkére

2024. június 26.

Az MTA főtitkáraként és az OTKA Bizottság utolsó elnökeként kötelességemnek érzem, hogy reagáljak Krausz Ferenc professzor úr írására. Nem kívánok állást foglalni a cikkében szereplő szakmai megállapításokról, csupán a cikk egy mondatára reflektálnék, amely így szól: „A KKT által kialakított kiválósági program az OTKA folytatásaként jött létre a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) és Kulturális és Innovációs Minisztérium közös döntése alapján.”

Meggyőződésem, hogy ez az állítás ebben a formában félreértés. Az MTA véleménye az volt, és ma is az, hogy a kiválósági alapkutatások támogatását egy mind szervezetében, mind költségvetésében, mind pedig döntéseiben önálló kutatásfinanszírozó intézmény, kutatási alap (Research Council vagy Science Foundation) tudja hatékonyan ellátni, hasonlóan a külföldi példákhoz (a német DFG, az osztrák FWF stb.) vagy a korábbi hazai OTKA-hoz. Ez a szervezet ellátja a projektek szakmai és pénzügyi felügyeletét és monitoringját is. Javasoltuk, hogy a kutatásfinanszírozó intézmény szervezete legyen önálló, döntéseit tekintve kormányzati és más intézménytől független. A koncepció részletes kifejtése lényegében megtalálható a 2023. március 29-én közzétett főtitkári pályázatomban, amelyet az MTA tavalyi közgyűlésén is ismertettem. Ezen elképzeléseket írásban is eljuttattuk a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak.

Közigazgatási egyeztetés keretében 2023. május 10-én véleményeztük az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, a válaszlevélben a fenti véleményt a létrejövő KKT kapcsán egyértelműen megfogalmaztuk.

A fentiekből kitűnik, hogy a kiválósági program nem olyan formában jött létre, ahogy azt az MTA szakmailag javasolta. Ugyanakkor újra szeretném hangsúlyozni, hogy nem kívánok állást foglalni a KKT működésével kapcsolatban, és – bár a keretekkel nem értek egyet – ezúton is köszönöm a KKT tagjainak és elnökének, hogy ezt a felelősségteljes munkát ellátják.

Kollár László
az MTA főtitkára