Az MTA Felügyelő Testületének határozata

2018. december 20.

A Felügyelő Testület 2018. december 19-ei ülésén napirendre tűzte az MTA 2019. évi költségvetésének tárgyalását. A napirendi pont lezárásaként a testület tagjai az alábbi határozatot hozták.

Az FT 18/2018. (XII. 19.) számú határozata

Az MTA Felügyelő Testülete az MTA 2019. évi költségvetésének tervezetével kapcsolatos beszámolót elfogadja, és támogatja az MTA vezetését céljai megvalósításában. Egyúttal aggodalommal állapítja meg, hogy a jelenlegi ismeretek alapján a következő évi költségvetés bevételi és kiadási része nem koordinálható, ezért a kutatóhálózat ellehetetlenülése fenyeget. A Felügyelő Testület elfogadhatónak tart minden átgondolt, a teljesítmény elismerésén nyugvó reformot, amely tartalmazza a végrehajtás módját és észszerű ütemezését is.