Az MTA Elnökségének állásfoglalása a közoktatás helyzetéről és a fejlesztéséhez szükséges teendőkről

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma, Közoktatási Elnöki Bizottsága, valamint Filozófiai és Történettudományok Osztálya korábbi állásfoglalásai után, ez évi utolsó ülésén az MTA Elnöksége állásfoglalást fogadott el a közoktatás helyzetéről és fejlesztésének szükségességéről.

2022. december 20.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása
a közoktatás helyzetéről és a fejlesztéséhez szükséges teendőkről

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a magyar közoktatás jövőjéért érzett felelősségétől vezérelve az alábbi nyilatkozatot teszi.

Az egyre feszültebb helyzetben üdvözlendő, hogy párbeszéd indult a közoktatás problémáinak megoldásáról a Kormány és a tanárok képviselőinek részvételével, de a párbeszédet ki kell terjeszteni minden érintettre. A meginduló folyamat sikeréhez elengedhetetlennek tartjuk az elbocsátott tanárok visszahelyezését eredeti munkahelyükre. Kérjük ennek érdekében a köztársasági elnök közbenjárását.

Előremutató, hogy a közoktatásért felelős tárca nyilvánosságra hozta a pedagógusok valós béremelésére vonatkozó intézkedési programját. Ezen túlmenően mielőbb biztosítani kell, hogy a pedagógusok fizetése elérje a velük azonos szintű képzettséggel rendelkező szellemi foglalkozásúak fizetésének mindenkori átlagát.

A tanári pálya vonzóvá tételéhez és a közoktatás színvonalának emeléséhez szakmai autonómiát kell biztosítani a pedagógusoknak. Ez csak jó szakemberek, jól működő tantestületek, közoktatási intézmények és megfelelő szakmai minőségbiztosítás mellett lehetséges. A bérezés legyen teljesítményarányos. A pedagógus-utánpótlás biztosítására meg kell erősíteni az egyetemeken a tanárképzést.

Országunknak a közoktatási rendszer alapos átalakítására, választási ciklusokon átívelő köznevelés-fejlesztési programra van szüksége, amely a kiemelkedő tehetségek gondozása mellett a társadalmi kohézió növelésének és a felzárkóztatás céljának is eleget tesz. Ez csak össztársadalmi megegyezéssel biztosítható.

A közoktatásnak Magyarországon is meg kell kapnia azt a figyelmet és anyagi ráfordítást, ami a világ élvonalát képező és felzárkózásra törekvő európai és Európán kívüli országok esetében adott. Enélkül a legradikálisabb szervezeti reformok sem fordíthatják meg a több évtizedes negatív tendenciákat, és nem biztosítják jövendő nemzedékeink versenyképességének és általános jóllétének alapját.

A Magyar Tudományos Akadémia felajánlja tagjai és testületei, kiváltképpen a Pedagógiai Tudományos Bizottság és a Közoktatási Elnöki Bizottság tudását és tapasztalatait, hogy segítse egy tudományosan megalapozott, korszerű közoktatás feltételeinek kialakítását.