Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya újabb állásfoglalása a Fertő tó területén folyó beruházásról

A Biológiai Tudományok Osztálya 2021. december 14-i osztályülésén állást foglalt a Fertő tó területére tervezett beruházásról. Az állásfoglalás jelentős médiavisszhangot váltott ki. Az Osztály emiatt 2022. február 8-i osztályülésén újra napirendre tűzte az ügy tárgyalását. A vitát követően az Osztály nyílt szavazás keretében, egyöntetű támogatottság mellett az alábbi állásfoglalás kiadásáról döntött 30/2022. (II.8.) számú osztályhatározatában.

2022. február 9.

„Az utóbbi hetekben a Fertő tó partjára tervezett nagyberuházás kérdésköre jelentősen átpolitizálódott. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya, a Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság és az Ökológiai Tudományos Bizottság szakmai ajánlása alapján 2021. december 14-én állást foglalt a beruházás kérdésében.

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya továbbra is fenntartja, hogy
a tervezett nagyberuházás helyett egy jóval mérsékeltebb rekreációs fejlesztés – ökológiai szempontból – sokkal kívánatosabb lenne. Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya állásfoglalása nem politikai, hanem szakmai alapokon nyugszik.”