Az MTA 190., rendkívüli közgyűlésének összes határozata

MTA Közgyűlés

  1. december 6.

1. szavazás

Megnevezés: (ügyrendi szavazás) Levezető elnök megválasztása (Vékás Lajos)

Igen: 91,4%[1]

Nem: 2,1%

Érvénytelen: 6,4%

1/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat (ügyrendi szavazás)

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 190. Közgyűlésének 2018. december 6-i ülésnapjának levezető elnökéül Vékás Lajost, az MTA alelnökét választja.

2. szavazás

Megnevezés: (ügyrendi szavazás) Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Igen: 92,1%

Nem: 0,3%

Érvénytelen: 7,6%

2/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat (ügyrendi szavazás)

A Közgyűlés az ülésen elhangzottakról szóló jegyzőkönyv hitelesítésére Török Szabina nem akadémikus közgyűlési képviselőt és Dávidházi Péter akadémikust kéri fel.

3. szavazás

Megnevezés: (ügyrendi szavazás) Szavazathitelesítő Bizottság tagjainak megválasztása

Igen: 91,6%

Nem: 1,1%

Érvénytelen: 7,4%

3/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat (ügyrendi szavazás)

A Közgyűlés a Szavazathitelesítő Bizottság elnökéül Lamm Vanda akadémikust, tagjaiul Trócsányi Zoltán akadémikust és Szabó Csaba Attila nem akadémikus közgyűlési képviselőt kéri fel.

4. szavazás

Megnevezés: (ügyrendi szavazás) Hozzászólásokra és vitára a napirendi pontok ismertetését követően kerüljön sor

Igen: 89,2%

Nem: 4,7%

Érvénytelen: 6,1%

4/2018. (XII. 6.) számú

közgyűlési határozat (ügyrendi szavazás)

A Közgyűlés támogatja a levezető elnök azon javaslatát, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 190. Közgyűlésének tárgysorozatában szereplő 1-3. napirendi pontok sorrendben történő ismertetését követően kerüljön sor megtárgyalásra és szavazásra.

5.szavazás

Megnevezés: (ügyrendi szavazás) A napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról (ismertetett javaslat miatt)

Igen: 90,4%

Nem: 2,1%

Érvénytelen: 7,5%

5/2018. (XII. 6.) számú

közgyűlési határozat (ügyrendi szavazás)

A Közgyűlés a levezető elnök javaslatát elfogadva módosítja a Magyar Tudományos Akadémia 190. Közgyűlésének tárgysorozatát, így az abban feltüntetett pontokat a tervezettől eltérő sorrendben kívánja megtárgyalni.

6.szavazás

Megnevezés: (ügyrendi szavazás) Hozzászólások időtartamának 2 percben történő meghatározásáról

Igen: 80,0%

Nem: 11,2%

Érvénytelen: 8,8%

6/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat (ügyrendi szavazás)

A Közgyűlés az Akadémia 190. Közgyűlésén a vita jellegének megfelelően a hozzászólások maximális időtartamát 2 percben határozza meg.

7. szavazás

Megnevezés: A Közgyűlés napirendjének elfogadása

Igen: 90,1%

Nem: 2,9%

Érvénytelen: 7,0%

7/2018. (XII. 6.) számú

közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 190. közgyűlésének módosított tárgysorozat szerinti napirendi pontjait elfogadja.

8. szavazás

Megnevezés: Elnökség felhatalmazása válaszlevél megfogalmazására Dr. Palkovics László miniszternek

Igen: 88,4%

Nem: 4,1%

Érvénytelen: 7,5%

8/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés felkéri az Akadémia Elnökségét, hogy részletes választ adjon Dr. Palkovics László miniszternek a 2018. december 6. napján az akadémikus társakhoz intézett, az Akadémia 190. Közgyűlésén felolvasott levelére.

9. szavazás

Megnevezés: Az Akadémia Elnökének támogatásáról szóló határozat

Igen: 88,9%

Nem: 5,7%

Érvénytelen: 5,4%

9/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki Dr. Lovász László elnöknek az Akadémia és kutatóhálózata integritásának megőrzése érdekében eddig kifejtett tevékenységéért, és további támogatásáról biztosítja az elnököt.

10. szavazás

Megnevezés: A tudományos kutatások eredményességi feltételeit tartalmazó határozat

Igen: 90,4%

Nem: 3,6%

Érvénytelen: 6,0%

10/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat

A tudományos kutatások eredményességének elengedhetetlen feltétele a hosszú távú kiszámíthatóság és garancia. A Közgyűlés ezért elvárja, hogy a kibővített külső tanácsadó testületek (KTT) által történő átvilágítás próbáját kiálló kutatóhelyek alapellátása biztosított legyen.

A kutatóintézet-hálózat szerkezetének változtatását az MTA csak akkor tartja elfogadhatónak, ha érdemi elemzés nyomán bizonyítható, hogy az az összmagyar tudomány érdekét szolgálja.

11. szavazás

Megnevezés: KTEB beszámolójának elfogadása, ITM miniszter felkérése a 2019. első negyedévi költségvetés biztosítására

Igen: 92,7%

Nem: 2,3%

Érvénytelen: 4,9%

11/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság munkájáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, és a Bizottság határozatait támogatja. A Közgyűlés kéri az ITM miniszterét, hogy az akadémiai kutatóhálózat 2019. év első negyedév végéig szóló költségvetését szabadítsa fel a vonatkozó jogszabályi határidők betartásával, és azt maradéktalanul bocsássa az akadémiai kutatóhálózat rendelkezésére.

12. szavazás

Megnevezés: Az MTA koncepciója című dokumentum megismerése és elfogadása, a vezetők felkérése a tárgyalások folytatására

Igen: 89,1%

Nem: 5,5%

Érvénytelen: 5,5%

12/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés „Az MTA koncepciója a tudomány szerepére a hazai innovációs rendszer megújításában – az ITM munkaanyagának figyelembevételével” című dokumentumot megismerte, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Közgyűlés felkéri az MTA választott vezetőit, hogy a koncepcióban foglalt elvek szerint folytassanak tárgyalásokat az illetékes kormánytagokkal, és az MTA Elnökségét, hogy állásfoglalásaival támogassa a tárgyalásokat.

13. szavazás

Megnevezés: Somogyi Péter javaslatának elfogadása[2]

Igen: 61,2%

Nem: 26,4%

Érvénytelen: 12,4%

13/2018. (XII. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés támogatja az innováció és a tudományos kutatások hatásfokának növelését, egyben elutasítja a Kormány azon módszereit, amelyek ezt veszélyeztetik, aláássák a kutatók jövőképét, bizonytalanságot és a tudományos értékrend felfüggesztését okozzák.


[1] Az eredmény mindenhol a kerekítés szabályai szerint számítva, két tizedesjegyből kerekítve, egy tizedesjegyig feltüntetve.

[2] Az indítványozó akadémikus által a Közgyűlést megelőző három munkanappal benyújtott indítvány az Akadémiai Ügyrend 22.§ (3) bekezdése alapján.