Az elmúlt harminc év legjelentősebb tudományos eredményeit összegző kiadványt készít az Akadémia

A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989–2019) – ez lesz a címe annak az összeállításnak, amely Falus András akadémikus vezetésével, az MTA tudományos osztályainak közreműködésével készül.

2019. december 4.

Az MTA Elnöksége a Közgyűlés 2019. májusi döntése nyomán bízta meg Falus András akadémikust a magyar tudományos élet kiemelkedő tudományos eredményeit bemutató összeállítás elkészítésének vezetésével.

Falus András akadémikus, a Magyar Tudomány főszerkesztője Falus András Forrás: mta.hu

Mint azt Falus András az mta.hu-nak elmondta, a kiadvány a szélesebb, érdeklődő akadémiai és szellemi közegen át az egész magyar társadalomnak szól tudományos és értékelvű módon, egyúttal érthető, kezelhető és népszerűsíthető formában. A cél, hogy a jól kommunikálható, szemelvényszerű részekből álló összeállítás a későbbiekben folyamatosan megújítható legyen. Forrásként, szöveggyűjteményként pedig további ismeretterjesztői tevékenységek kiindulópontjául szolgálhat. „Hangsúlyozni kell, hogy az összeállítás nem enciklopédia vagy lexikon. Ennek megfelelően nem lenne helyes – és e keretek között nem is valósítható meg – teljességre törekedni. Az egyes osztályok maguk döntenek nevek, iskolák, műhelyek szerepeltetéséről és ezek reprezentáltságának arányairól” – mondta Falus András.

Az összeállítást a tervek szerint elsősorban online, szabadon elérhető formában adják közre, de a digitális, továbbfejleszthető, tematikai és egyéb kiegészítésekre folyamatosan használható kiadvány nyomtatott formában is megjelenhet majd.

Az Akadémia tudományos osztályainak bevonásával folyó munkára Falus András szerint a többlépcsős módszer tűnik a leginkább célravezetőnek.

Első lépésként a tudományos osztályon belül működő szakbizottságok összeállítanak egy szélesebb listát, és megfogalmazzák javaslataikat.

Ezt követően a szakbizottságok vezetői egymással konzultálva készítik el az elsőnél szűkebb második összeállítást. Ezt az anyagot, amely legföljebb 80 ezer leütés terjedelmű, az egyes osztályelnökök és az általuk kijelölt grémiumok véglegesítik, szükség esetén felhasználva az MTMT és a Doktori Tanács adatbázisait. Végül az összeállítás ismét visszakerül a tudományos osztály elé, amely ellenőrzi és hitelesíti. Ennek határideje 2020. május 15.

Az egyes osztályok beadványait azután a Magyar Tudomány című folyóirat szerkesztőbizottsága megvitatja és végső formába önti.

Az összeállítás bemutatja a nívós hazai tudományosság sokszínűségét, így elkészítése minden tudományos osztály aktív részvételét igényli.

Falus András szerint a kiadvány jelentősen hozzájárulhat az akadémiai szféra eddig is magas társadalmi elfogadottságának és tekintélyének további emeléséhez.