Az egészségügyi szakértők közös európai megoldást sürgetnek a gyógyszerhiány miatt

Négy pontban javasol lépéseket az Európai Orvostudományi Akadémiák Szövetsége (FEAM) a különféle területeken jelentkező gyógyszer- és terápiáseszköz-hiány enyhítésére. A szervezet hónapokon át tartó egyeztetés nyomán készült, általános támogatást elnyert, angol nyelvű állásfoglalása cikkünkben olvasható.

2021. szeptember 13.

Az egészségügyi szakértők szerint a jelenleg kialakult gyógyszerhiány kezeléséhez közös európai álláspont kialakítására van szükség az adatgyűjtés európai szintű harmonizálása és az érintett szakterületek közötti párbeszéd ösztönzése érdekében, hogy sikerüljön átfogó megoldásokat találni
a helyzetre.

Az Európai Orvostudományi Akadémiák Szövetsége (Federation of European Academies of Medicine, FEAM) és tagakadémiái a ma (szeptember 9-én)
a gyógyszerhiány témájában közzétett nyilatkozatukban egységes, európai szintű megközelítést sürgetnek a gyógyszerhiány kezelésére.

A hiány számos tényezőre vezethető vissza, ami megnehezíti
a meghatározását és az értékelését. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a politika egészen a közelmúltig nemzeti és európai szinten is igen kevés figyelmet szentelt a problémának.

Azonban maga a meghatározás is változhat attól függően, hogy milyen szakpolitikai szintet és nagyságrendet kell figyelembe vennünk, mi a hiányra vonatkozó adatszolgáltatás viszonyítási alapja, valamint hogy hogyan ítéljük meg a helyzetet az érintett felek – például az ágazat és a betegek – eltérő nézőpontjából.

„A hiány összeurópai meghatározására van szükség ahhoz, hogy a problémát Európa-szerte egységes módon értékelhessük, továbbá hogy összehasonlítható adatokat gyűjthessünk, ami lehetővé teszi
a hiány és a lehetséges megoldások közös elemzését” – áll a dokumentumban.

Hogy ebben a helyzetben előrelépést lehessen elérni, az egészségügyi szakértők azt javasolják, hogy valamennyi érdekelt fél bevonásával induljon konzultációs folyamat a gyógyszerhiány közös meghatározása céljából.

A járványhelyzet ráirányította a figyelmet a kritikus gyógyszerek és védőfelszerelések hiányára, ezen belül arra, hogy meghatározó jelentőségű lehet a gyógyszerek előállításának helye. A FEAM és tagakadémiái nyilatkozatukban hangsúlyozzák, hogy a termelés egy részének átköltöztetésére van szükség.

A dokumentum így fogalmaz: „Tekintve, hogy az Európában felírt gyógyszerek 80 százaléka Indiából és Kínából származik, és hogy a teljes gyártás nem helyezhető át Európába, nagyon fontos, hogy arra a néhány gyógyszerre összpontosítsunk, amelyek a legfontosabbak.”

A nyilatkozat arra is kitér, hogy célszerű lenne meghatározni a kritikus és alapvető fontosságú gyógyszereket, amelyeknek a gyártása elsőbbséget élvezne a megfelelő termelési szint biztosítása érdekében. „Össze kellene állítani az alapvetőnek és kritikus fontosságúnak minősített gyógyszereknek
a jegyzékét, majd folyamatosan frissíteni” – áll a dokumentumban. Ez amúgy az európai gyógyszerstratégiáról szóló európai bizottsági közlemény egyik kiemelt témája is.

Az európai gyógyszerstratégiára vonatkozó, 2020 novemberében kiadott közlemény egy egész sor intézkedést fogalmaz meg. A stratégia végrehajtása végigkíséri az Európai Bizottság megbízatását, és kiemelt feladatai közé tartozik majd a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatának előterjesztése 2022-ben.

A jelentés főbb ajánlásai

1. A gyógyszerhiánnyal kapcsolatos közös európai álláspont kialakításának előmozdítása az adatgyűjtés európai szintű harmonizációja érdekében, valamint széles körű megoldásokat célzó, átfogó egyeztetések ösztönzése
az érintett szakterületek között.

2. Uniós szintű intézkedések meghozatala a hiány közösen elfogadott meghatározása alapján, a helyzet alapos mérlegelése nyomán lefolytatott konzultációs folyamat eredményeképpen. A témában készülő uniós jogszabályoknak figyelembe kell venniük a szereplők széles körétől érkező észrevételeket, valamint a kiváltó okokat ismertető és a meglévő jogszabályi kereteket értékelő külső tanulmány megállapításait. A világjárvány közvetlen következményeinek kezelésére bevezetett intézkedéseket is figyelembe kell venni, és adott esetben megismételni.

3. Az együttműködés előmozdítása több politikai szinten, beleértve
a nemzeti, európai és nemzetközi színteret is.
Az egyes államok határozott kötelezettségvállalásának kulcsszerepe lehetne abban, hogy Európa hatékonyabban tudja kezelni a gyógyszerhiányt. Az uniós ügynökségek megbízatását felül kell vizsgálni, és meg kell erősíteni, a személyi és költségvetési források növelésével párhuzamosan.

4. Egyes gyógyszerek hazai gyártásának megerősítése a gyártóegységek áthelyezése révén és az ellátási források megfelelő eloszlásának biztosítása annak érdekében, hogy egy gyártó se függjön túlzottan egyetlen forrástól. A kritikus fontosságú gyógyszerek jegyzékének összeállítása előrelépést jelentene abban az irányban, hogy rangsorolhassuk, mely gyógyszerekre kell nagyobb figyelmet fordítani.

Az Európai Orvostudományi Akadémiák Szövetségének a gyógyszerhiányról kiadott nyilatkozata – amely itt érhető el – részletesebben is ismerteti a fenti négy pontban vázolt témákat.

A FEAM

A FEAM (Federation of European Academies of Medicine, Európai Orvostudományi Akadémiák) a nemzeti orvosi, gyógyszerészeti és állatorvosi akadémiákat, illetve orvosi részlegükön keresztül az egyes országok tudományos akadémiáit tömörítő európai szövetség. Égisze alatt 23 nemzeti akadémia működik, amelyekben több ezren képviseltetik magukat Európa legkiválóbb tudósai közül. A FEAM küldetésének tekinti, hogy elősegítse az európai nemzeti orvosi akadémiák és a tudományos akadémiák orvosi szekciói közötti együttműködést, fórumot biztosítson számukra, hogy hallassák hangjukat az emberi és állati orvoslást, az orvosbiológiai kutatást, az oktatást és az egészségügyet érintő, európai vonatkozású ügyekben, és kiterjessze az európai hatóságokra azt a tanácsadói szerepet, amelyet saját országukban gyakorolnak ezekben a kérdésekben.