Az Akadémiát érintő törvény nem segíti, hanem akadályozza az új tudományos eredmények elérését – levél a köztársasági elnöknek

Ne írja alá az MTA kutatóintézeteinek az MTA köztestületéről való leválasztását lehetővé tévő törvényt, hanem kezdeményezzen alkotmányossági vizsgálatot – ezt kérik Áder János államfőtől a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai és a tudomány iránt elkötelezett tagjaik. Nyilatkozatukat teljes terjedelmében közöljük.

2019. július 11.

Nyilatkozat

A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai és a hozzájuk tartozó, a tudomány iránt elkötelezett tagjai aggodalommal figyelik az MTA kutatóintézeteinek leválasztását az MTA köztestületéről. Meggyőződésünk, hogy a Parlament által elfogadott törvény ellentétes az ország érdekeivel, nem segíti, hanem akadályozza az új tudományos eredmények elérését, ezáltal a műszaki és társadalmi innovációt. Ezért kérjük Elnök Urat, hogy ne írja alá a törvényt, hanem kezdeményezzen alkotmányossági vizsgálatot.

Aláírók

Gergely Pál, az MTA rendes tagja, az MTA Debreceni Területi Bizottságának elnöke

Roósz András, az MTA rendes tagja, az MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke

Lénárd László, az MTA rendes tagja, az MTA Pécsi Területi Bizottságának elnöke

Fülöp Ferenc, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Területi Bizottságának elnöke

Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja, az MTA Veszprémi Területi Bizottságának elnöke

Néda Zoltán, az MTA külső tagja, az MTA Kolozsvári Területi Bizottságának elnöke

Czibere Tibor, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ME

Páczelt István, az MTA rendes tagja, professor emeritus, ME

Pócs Tamás, az MTA rendes tagja, professor emeritus

Kaptay György, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ME

Kecskeméti Gábor, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, ME

Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, EKE

Flórián Károly, az MTA külső tagja

Sikó Barabási Sándor, az MTA külső tagja, igazgató-főállatorvos

Németh Sándor, az MTA külső tagja, ny. egyetemi tanár

Nagy László, az MTA külső tagja

Sipos Gábor, az MTA külső tagja

Kovács András, az MTA külső tagja

Pál-Antal Sándor, az MTA külső tagja

Salat Levente, az MTA külső tagja

Vincze Mária, az MTA külső tagja

Pál Judit, az MTA külső tagja

Szabó Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár, ME

Szabó-Tóth Kinga PhD, egyetemi docens, ME

Juhász Imre, az MTA doktora, egyetemi tanár, ME

Szeidl György, az MTA doktora, professor emeritus, ME

Magda Sándor, kandidátus, professor emeritus, EKE

Póliska Csaba PhD, egyetemi docens, ME

Kirs Eszter PhD, habil. egyetemi docens, BCE

Bárány Sándor DSc, professor emerítus, ME

Táborská Jana PhD, EKE Növénytani és Növényélettani Tanszék

Fazekas Csaba, egyetemi docens, ME

Macsuga János, adjunktus, ME

Schottner Péter, nyugdíjas, műszaki vezető, PIMCO Kft.

Sass-Gyarmati Andrea PhD, tudományos munkatárs, EKE

Kecskés Judit PhD, MTA MAB

Kocsán Lajosné Marót Éva, aranydiplomás építészmérnök, szakmérnök

Kállay András Arnold PhD, adjunktus, ME

Dorner László, EKE

Majtényi László, az MTA doktora, ME

Marosné dr. Berkes Mária PhD, habil. egyetemi docens, ME

Hír János, kandidátus, a Pásztói Múzeum igazgatója

Bernáth Mihály, okl. építészmérnök, ny. állami főépítész

Schwendtner Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár, EKE

Bereczki Zoltán PhD, adjunktus, DE

Dúl Jenő CSc, címzetes egyetemi tanár, ME

Hoffmann Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár, intézetigazgató, EKE

Vinnai Edina PhD, intézeti tanszékvezető egyetemi docens, ME

Agbeko Kwami Nutef, PhD, egyetemi docens, ME

Krállics György PhD, egyetemi tanár, ME

Báthory Csongor, doktorandusz, ME

Csuzdi Csaba, az MTA doktora, egyetemi tanár, EKE

Loboczky János CSc, tanszékvezető főiskolai tanár, EKE

Szabadfalvi József, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, DE

Sarkadi Nagy Emese, művészettörténész, Keresztény Múzeum

Lombay Béla PhD, med. habil. egyetemi magántanár, professor emeritus, ME

Bartha Zoltán PhD, egyetemi docens, ME

Szili József, az MTA doktora, professor emeritus, ME

Deák János Kálmán, egyetemi doktor, okl. geológusmérnök, vezető vízügyi tervező

Dobróka Mihály DSc, professor emeritus, ME

Zagyváné Szűcs Ida, tanár, Egri Dobó István Gimnázium; doktorjelölt, EKE

Németh Norbert PhD, egyetemi docens, ME

Viga Gyula, az MTA doktora, néprajzkutató, egyetemi tanár, ME

Kovács Endre, MTA MAB

Valuch Tibor, az MTA doktora, egyetemi tanár, ME

Gyapay László PhD, egyetemi docens, ME

Csáki Tibor, címzetes egyetemi tanár, ME

Földessy János DSc, egyetemi tanár, ME

Szanyi János PhD, egyetemi adjunktus, SZTE

Kovács Balázs PhD, címzetes egyetemi tanár, ME

Szakáll Sándor, az MTA doktora, egyetemi tanár, ME

Petercsák Tivadar, az MTA doktora, ny. egyetemi tanár, EKE

Kozma Judit PhD, tanszékvezető egyetemi docens, ME

Tóth Árpád PhD, egyetemi docens, ME

Less György, az MTA doktora, egyetemi tanár, ME

Tasi Réka PhD, egyetemi adjunktus, ME

Gácsi Zoltán DSc, egyetemi tanár, ME

Teleszky Ilona PhD, tud. főmunkatárs, ME

Varga-Novákovits Zsuzsanna, nyugdíjas, EKE

Szűcs István, kandidátus, professor emeritus, ME

Tóth Arnold PhD, tudományos titkár, Herman Ottó Múzeum

Maurizio Ceccarelli, PhD-hallgató, ME

Bukszár Zsolt, Director Chlorine Manufacturing, BorsodChem Zrt.

Nagano Robin Lee, nyelvtanár, ME

Lőrinczné dr. Thiel Katalin PhD, professor emeritus, EKE

Havasi Virág PhD, docens, ME

Rakaczki Csaba PhD, Intézetigazgató, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens, ME

Fekete Judit Tünde, főgyógyszerész, Marosvásárhely

Ujfaludi László, kandidátus, MTA MAB

Simonné Sári Mária, laborfőmérnök, BorsodChem Zrt.

Palánki Zoltán, vezető termékfejlesztő, Magnetec-Ungarn Kft.

Varga Éva, Munkácsy-díjas szobrászművész

Magnuczné dr. Godó Ágnes, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető, ME

Marton József, professzor, Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Viskolcz Noémi, intézetigazgató, főiskolai tanár, EKE

Gebei Sándor, az MTA doktora, professor emeritus, EKE

Stefan Szedlacsek, PhD, professzor, Institute of Biochemistry of the Romanian Academy

Simigné dr. Fenyő Sarolta, ny. habil. egyetemi docens, ME

Dinya László CSc, habil. egyetemi tanár, EKE

Szalkai Iván PhD, Magyar Tudományos Ayurveda Társaság alelnöke

Szanyi Borbála, szobrászművész

Németh Sándor, az MTA külső tagja, matematikus, ny. egyetemi tanár

Rácz Ádám PhD, egyetemi docens, ME

Tranta Ferenc, kandidátus, cimzetes egyetemi tanár, ME

Murányi Zoltán PhD, főiskolai tanár, EKE

Valdman István, MTA KAB Földtani Szakbizottság

Dobos László, ny. intézményigazgató

Németh Tibor PhD, professor emeritus

Schwartz Róbert DSc, kutatóvegyész

Murányiné Zagyvai Márta PhD, főiskolai docens, EKE

Szabó Jolán PhD, megyei levéltár-igazgató, MNL Heves Megyei Levéltára

Marselek Sándor, professor emeritus, EKE

Nagy Aladár, professor emeritus, ME

Vermes Albert PhD, egyetemi docens, EKE

Fiser Béla PhD, köztestületi tag, MTA Kémiai Tudományok Osztálya

Kovács Jenő, tudományos segédmunkatárs, ME

Török Antal, okl. gépészmérnök, a HŐKER Kft. ügyvezetője

Bánhidi Olivér PhD, ny. c. egyetemi tanár, ME

Kun Éva, radooanalitikus mérnök, ÉLBC Nonprofit Kft.

Lázár István PhD, osztályvezető főorvos, BAZ Megyei Kórház Képalkotó Centrum

Dobos Csilla PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, ME

Karacs Gábor, tudományos segédmunkatárs, ME

Ludányi Gabriella, művészettörténész, ny. docens, EKE

Nagy Gábor PhD, tanszéki mérnök, ME

Bencs Péter PhD, egyetemi docens, ME

Kézi Erzsébet PhD, ny. főiskolai tanár, EKE

Süt László PhD, EKE

Homoki Erika PhD, EKE

Zupkó István PhD, ny. egyetemi docens, ME

Patkó Ferenc PhD, biológus, Székelyudvarhely

Dr. Veres Valér, az MTA külső köztestületi tagja, az MTA KAB Szociológiai és Demográfiai Szakbizottságának elnöke

Dr. Bányai Éva, az MTA külső köztestületi tagja, az MTA KAB Irodalomtudományi Szakbizottságának elnöke

Dr. Szilágyi Tibor, az MTA külső köztestületi tagja, az MTA KAB Orvostudományi Szakbizottságának elnöke

Dr. Fodorpataki László, az MTA külső köztestületi tagja, az MTA KAB Biológia és Ökológia Szakbizottságának elnöke

Dr. Lingvay József, az MTA külső köztestületi tagja, az MTA KAB Bukaresti Regionális Munkabizottságának elnöke

Dr. Ercsey Ravasz Mária, az MTA külső köztestületi tagja, az MTA KAB Fizikai Szakbizottságának elnöke

Dr. Ungvári Zrínyi Ildikó, az MTA külső köztestületi tagja, az MTA KAB Színháztudományi Szakbizottságának elnöke

Dr. Király V. István, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. T. Szabó Csaba, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kovács Zsolt, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Selyem Zsuzsa, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. T. Szabó Levente, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kádár Magor, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kovács András, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Bartos-Elekes István, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Horváth Alpár, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kerekes Adelhaida, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Fejér Tamás, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Magyari Klára, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Fehér Andrea, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Szikszai Mária, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Nagy Bálint Zsolt, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Molnár Etele, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Sófalvi Krisztina, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Szilágyi N. Sándor, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Nagy Alpár-Csaba, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Török Ibolya, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kovács Barna, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Németh Boglárka, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Orbán Gyöngyi, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Molnár Bodrogi Enikő, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Öllerer Kinga, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kovács Sándor, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Horváth Gizella, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Wilhelm Sándor, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Murádin János Kristóf, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Pap Péter László, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Sándor József, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kósa Csaba, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Bartalis Ildikó, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Veress Károly, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Ottmar Trasca, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Bíró Annamária, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Zsigmond Győző, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Horváth Csaba, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Csegzi Sándor, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Csató Lehel, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Dulf Éva, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Vallasek Júlia, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Simon-Ugron Ágnes, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Oberst László, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Hantz Péter, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Haller Piroska, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Murádin-Beyer Katalin, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Lupescu Radu, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Lupescu Makó Mária, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Zsemlyei Borbála, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Zabán Márta, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Lázok János, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Egyed Emese, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Székely Attila, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Jakabházi Réka, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Szabó Á. Töhötöm, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Paizs Csaba, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Dósa Zoltán, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Fosztó László, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Albert István, az MTA külső köztestületi tagja

Dr. Kallay Eva PhD, lecturer, Babeş–Bolyai Tudományegyetem