Az Akadémia visszautasítja a Prémium Posztdoktori Programjával kapcsolatos vádaskodást

A tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára kiírt pályázat elbírálása a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően történik. A Magyar Tudományos Akadémia ezért kiáll az elbírálási rendszer szakmaisága mellett, és garantálja a nyertes kutatók kiemelkedő szakmai tudását, amely minden szempontból megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

2019. július 17.

Nyilatkozat

A Magyar Tudományos Akadémia elutasít mindenféle vádaskodást az MTA Prémium Posztdoktori Programjával kapcsolatban. A program célja, hogy a legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjuk megvalósítására.

Ahogyan az a honlapunkon is elérhető, a pályázatok elbírálása a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően több szakaszban történik. Ennek keretében első körben a szűkebb szakterülethez értő hazai és/vagy külföldi szakértő anonim bírálók, majd második körben a felkért értékelő zsűri – az anonim bírálatokat is figyelembe véve – három tudományterületi szekcióban egyenként értékeli és rangsorolja a pályázatokat.

A Magyar Tudományos Akadémia kiáll az elbírálási rendszer szakmaisága mellett, és garantálja a nyertes kutatók kiemelkedő szakmai tudását, amely minden szempontból megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

„A magát a »nemzeti oldal«-hoz tartozóként aposztrofáló sajtótermékektől legalábbis érthetetlen, hogy Oláh Miklós humanista tudós, történész, esztergomi érsek levelezésének kiadását kifogásolják, és azt állítsák, hogy a leveleit magába foglaló kötet kiadását támogató ösztöndíjat politikai okok miatt kapta meg Szilágyi Emőke Rita. Akin egyebek mellett azt kérik számon, hogy miért döntően magyar(!) témával nyert. [...] A vádakat, a polgári ízléstől távol álló és a nemzet javát valóban szolgáló szakembereket gyalázó cikket az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont teljes mértékig visszautasítja, egyúttal jelezve, hogy Szilágyi Emőke Rita tudományos teljesítménye nyilvános (MTMT stb.). Kolléganőnk az ösztöndíjat a szakmai bizottság döntése alapján kiemelkedő teljesítményéért kapta, amelyre büszkék vagyunk” – részlet az MTA BTK közleményéből.

„A névtelen szerző Önt mint főszerkesztőt, de az olvasókat is – visszaélve lapja nevével – becsapta, miközben aljas, méltatlan és hazug módon támadta kollégámat, szerkesztőtársamat, Szilágyi Emőke Ritát. [...] Kérem, higgyen nekem, s ezért csak egyszer lapozzon bele a Szilágyi Emőke Rita által sajtó alá rendezett és szerkesztett monumentális kötetbe, amit a reciti adott ki könyv- és letölthető formátumban. [...] Önnek mint főszerkesztőnek nem kell bizonygatnom az Oláh-levelezés megjelentetésének nem csupán magyarországi, de európai jelentőségét, és azt a sok évi munkát sem, ami egy ekkora kötet szerkesztése” – részlet Hegedüs Béla, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet lapja, a reciti főszerkesztőjének leveléből, amelyet Gábor Lászlónak, az Origó főszerkesztőjének küldött.