Az Akadémia vezetőinek levele Krausz Ferenchez

2023. október 3.

Tisztelt Professzor Úr, kedves Ferenc!

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai és az egész magyar tudományos közösség nevében gratulálunk a fizikai Nobel-díj elnyeréséhez, amely méltó elismerése az elektronok dinamikáját feltáró felfedezéseinek és a világunk megismerését célzó őszinte szenvedélyének. Hosszú évek óta számítunk arra, hogy – annyi jelentős díj után – úttörő munkásságáért a legnagyobb presztízsű tudományos elismerést is megkapja.

Ebben az ünnepi pillanatban különösen büszkék vagyunk arra, hogy miközben az attoszekundumos fényimpulzusokon alapuló kísérleti módszereit külföldön dolgozta ki, folyamatosan kapcsolatban van, együttműködik hazai kutatókkal, kutatócsoportokkal, a hazai tudományos közélettel és a tudománypolitika művelőivel. Elismerése felhívja a figyelmet a nagy ívű kutatói életpályáját megalapozó Budapesti Műszaki Egyetem és Eötvös Loránd Tudományegyetem s ezáltal a magyar felsőoktatás hagyományos kiválóságára is. A magyar kutatás-fejlesztés iránti felelősségérzetét mutatja számunkra az a szakmai támogatás, amit Magyarország egyedülálló nemzetközi kutatási infrastruktúrjának, a szegedi ELI-ALPS lézerközpontnak a működéséhez nyújt.

Büszkék vagyunk rá, hogy Akadémiánk külső tagja. Jóleső érzéssel gondolunk vissza azokra az alkalmakra – így az MTA 2015. évi közgyűlésének ünnepi ülésén tartott előadására –, amikor személyes jelenlétével is megerősítette az Akadémiához való kötődését.

Felemelő pillanat ez a magyar tudományosság életében – történelmünk során még soha nem adatott olyan boldogság Akadémiánk vezetőinek, hogy két egymást követő napon tehetnek eleget annak a ritka örömteli kötelességüknek, hogy magyar tudósok Nobel-díjához gratuláljanak.

Kedves Ferenc, szeretettel gratulálunk a Nobel-díjhoz, további munkájához további sikereket, személyes életében sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2023. október 3.

Freund Tamás
Kollár László
Erdei Anna