Az Akadémia vezetőinek levele Karikó Katalinhoz

2023. október 2.

Tisztelt Professzor Asszony, kedves Katalin!

Nagy örömmel és büszkeséggel értesültünk arról, hogy személyében ismét magyar tudós kapta meg az orvosi és élettani Nobel-díjat. Különösen jó érzés számunkra, hogy végre magyar kutatónő is ebben az elismerésben részesül. Példája ékesen bizonyítja, hogy a személyes kíváncsiság, a szorgalom és a kitartás tehetséggel párosulva rendkívüli tudományos teljesítményekre teszik képessé az embert. Olyan teljesítményre, amely nemcsak a tudományos világot kápráztatja el, de a válságos helyzetbe került emberiséget is képes megsegíteni. Az Ön, kutatótársa és tanítványai példája erőt ad, lelkesedést ébreszt szülőhazája és a világ nyomában járni igyekvő kutatónemzedékeinek. Mindez egyedülálló módon megmutatja, hogy a tudomány milyen meghatározó szerepet játszhat az emberiség életében.

Munkássága meggyőző bizonyítéka annak, hogy a kíváncsiság vezérelte alapkutatás nélkül nincs fejlesztőmunka, sem innováció. Mindezek nélkül pedig sokkal nagyobb emberveszteséget, gazdasági kárt, társadalmi terhet jelentett volna a koronavírus-járvány is. Szolgáljon ez fontos tanulságul a döntéshozók számára is.

Önben egy szerény, megnyerő embert tisztelünk: olyan személyiséget, aki hű alma materéhez, s nem feledi páratlan életpályájának első színteréül szolgáló akadémiai intézetét sem; olyan alapkutatót, aki felfedezésének megtalálja az útját a laboratóriumból a közjót szolgáló hasznosításig; olyan szenior kutatót, aki minden elfoglaltsága mellett is nagy figyelmet és időt szentel a fiatal generációk nevelésének és támogatásának; olyan közéleti embert, aki tiszteletet és elismerést tud ébreszteni minden emberben a tudományos munka és a kutatók iránt. S végül, de nem utolsósorban: aki bár alkotó évei nagy részét külföldön töltötte, magát szülőföldjét szerető magyar embernek vallja.

Kedves Katalin, a magyar tudományos közösség és a Magyar Tudományos Akadémia minden tagja nevében szeretettel gratulálunk a Nobel-díjhoz, és kívánunk Önnek további eredményes munkát, tudományos sikereket, személyes életében sok boldogságot és jó egészséget!

Budapest, 2023. október 2.

Freund Tamás
Kollár László
Erdei Anna