Az Akadémia elnökének közleménye

2022. augusztus 24.

Magyarország alapvető érdeke, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) feladatát a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a kormány, a tudományos közösség és a társadalom bizalmára érdemesen lássa el. Híradásokból arról értesült a közvélemény, hogy az idei augusztus 20-ai ünnep kapcsán az OMSZ feladatellátása súlyos kormányzati kritikát kapott.

A részletek azonban nem ismertek kellő mértékben ahhoz, hogy arról állást lehessen foglalni és orvoslására javaslatot lehessen tenni. Tekintettel arra, hogy az OMSZ közfeladatait csak megfelelő tudományos háttérrel, kiemelkedő meteorológus szakemberek és tudományos műhelyek részvételével tudja ellátni, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke felkérte Geresdi István egyetemi tanárt, az MTA doktorát, az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottsága elnökét, hogy bizottságával jelentés formájában válaszolja meg az alábbi két kérdést:

  1. Az augusztus 20-ára vonatkozó előrejelzés kapcsán a rendelkezésére álló eszközök, szoftverek és adatok birtokában az OMSZ az adott helyzetben elvárható gondossággal járt-e el?

  2. Milyen módon tud támogatást adni a tudományos közösség (egyetemi és kutatóintézeti műhelyek, akadémiai testületek) az OMSZ közfeladatainak ellátásához?

Az Akadémia vezetése nagyon fontosnak tartja, hogy a kormányzati döntéseket támogató tudományos tanácsadás mindenkor tényszerűen, szakszerűen és illetéktelen befolyásolástól mentesen történjen. A tényfeltárás érdekében az Akadémia vezetése a Technológiai és Ipari Minisztériummal is felvette a kapcsolatot, és jelezte együttműködési készségét az OMSZ tudományos hátterének megerősítésében.

A bizottsági jelentésről és a további lépésekről az Akadémia nyilvános tájékoztatást fog adni.