Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjakat

Huszonkét fiatal kutató vehette át a Magyar Tudományos Akadémia nagy hagyományú díját 2022. február 17-én az MTA Székházban. Az idén ötven éve alapított Akadémiai Ifjúsági Díjra tavaly – első alkalommal – a teljes magyar fiatal kutatói közösség pályázhatott: intézeti, egyetemi és közgyűjteményi kutatók egyaránt. A bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint az élettudományok területéről hat-hat, a matematikai és természettudományok művelői közül pedig tíz fiatal kutató nyerte el az elismerést.

2022. február 17.

„»Van, aki a dinamitot akarja feltalálni, és van, aki a dinamit feltalálója akar lenni«: ezzel a két hozzáállással lehet művelni a tudományt. Szigorú mondat, érdemes elgondolkodni rajta, hogy saját magunkra melyik megállapítás igaz. Kik vagyunk mi, kutatók? Mi a munkánk mozgatórugója? A kérdés az, mi az aránya az egyéni ambíciónak és az igazság keresésének” – mondta Kollár László Péter, az Akadémia főtitkára a díjazottakat Kollár László Péter köszöntője ide kattintva olvashatóköszöntő beszédében. Az akadémikus egykori mentorát idézve elmondta: „a tudomány művelése ugyanúgy kétféle, mint a takarítás: van, aki azt nézi, hogy megtelt-e a szemétlapát, van, aki azt, hogy tisztaság van-e. Sosem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az elsődleges cél a »tisztaság«, azaz a tudományos igazságok felismerése, és ennek eszköze »a lapát megtelése«, azaz a cikkek, előadások elkészítése. Még akkor is, ha tisztaság csak akkor lesz, ha a lapát is megtelik.”

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyeken dolgozó, 35 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és
a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az idén már a teljes magyar fiatal kutatóközösség által megpályázható díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti, egyetemi, közgyűjteményi igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes ifjú kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok rangsorolták, majd véleményük alapján a Tudományértékelési Elnöki Bizottság alakította ki a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek figyelembevételével az Akadémia elnöke döntött a díjazottak személyéről.

A díjazottak Freund Tamás elnökkel, Kollár László Péter főtitkárral és Erdei Anna főtitkárhelyettessel
(A képre kattintva az eseményről készült képgalériánkat nézheti meg)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A bölcsészet- és társadalomtudományok művelői közül Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült:

Benei Bernadett, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa „A magyar krónikaszerkesztmény 11−12. századi szövegegységének latin nyelvezete” című pályamunkájáért;

Csikiné Kolláth Ágnes, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos segédmunkatársa „A kora újkori kerámia tipológiai és kronológiai kérdései Budán” című pályamunkájáért;

Draskóczy Eszter, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa és az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport tudományos munkatársa „Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai” című pályamunkájáért;

Győrfy Eszter, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének fiatal kutatója, tudományos segédmunkatársa „Átrajzolt határok. Felekezeti együttélés, vallási és etnikai kötődések Székelyföld és Moldva határán” című pályamunkájáért;

Jelinek Csaba, a Periféria Kutatóközpont Kft. kutatószociológusa „Egy »szocialista« közpolitikai eszköz »kapitalistává« válása: városrehabilitációk Magyarországon a rendszerváltás hosszú átalakulása során” („Turning a »Socialist« Policy into a »Capitalist« One: Urban Rehabilitation in Hungary during the Long Transformation) című pályamunkájáért;

Pető Rita, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének posztdoktori kutatója „A külföldi tőke és a munkavállalói képességek megtérülése (Foreign Acquisition and the Return to Skills) című pályamunkájáért.

A matematikai és természettudományok területén kutató fiatal tudósok közül Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott:

Bálint Erika, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi adjunktusa „Modern szintézismódszerek kidolgozása és alkalmazása potenciális biológiai aktivitással rendelkező heterociklusos vegyületek szintézisére” című pályamunkájáért;

Endrődi Balázs, a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusa „Vízzel üzemeltetett rés nélküli szén-dioxid elektrolizáló cellák nagy áramsűrűségen való működtetéséhez szükséges operando katód aktiválás alkálifém-ionok segítségével” („Operando cathode activation with alkali metal cations for high current density operation of water-fed zero-gap carbon dioxide electrolysers”) című pályamunkájáért;

Holló Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MTA-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport tudományos munkatársa „Sejtmodellek autonóm osztódásának vizsgálata” című pályamunkájáért;

Jeszenszki Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársa (ELTE Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport) „Numerikus módszerek fejlesztése a néhány részecskés kvantumrendszerek pontos leírásához” című pályamunkájáért;

Józsa Viktor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi docense „Keverék hőmérséklet-szabályzott tüzelési koncepció kidolgozása” című pályamunkájáért;

Király Csaba, az MTA-ELTE Egerváry Jenő Kombinatorikus Optimalizálás Kutatócsoport tudományos munkatársa „Gráfok merev realizációja kevés síkbeli ponton” („Rigid realizations of graphs with few locations in the plane”) című pályamunkájáért;

László Elemér, az Atommagkutató Intézet Izotópklimatológiai Laboratórium (IKER) tudományos munkatársa „Környezeti izotópok időbeli és térbeli változásának modellezése” című pályamunkájáért;

Mezei Tamás Róbert, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos munkatársa „Cikksorozat egyszerű gráfok mintavételezéséről és generálásáról” című pályamunkájáért;

Patkó Levente, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott kutatója „A Nógrád-Gömör Vulkáni Terület alatti felsőköpenyben lejátszódó kőzet-olvadék kölcsönhatás komplex vizsgálatának eredményei” című pályamunkájáért;

Semeráth Oszkár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék tudományos munkatársa „Autonóm járművek ellenőrzése gráfalapú következtetéssel” című pályamunkájáért.

Az élettudományok területén kutató fiatal tudósok közül Akadémiai Ifjúsági Díjat vehetett át:

Balogh Enikő, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Molekuláris Medicina Kutatóközpont MTA-DE Lendület Vaszkuláris Patofiziológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, posztdoktora
a „Hipoxia szerepe a vaszkuláris simaizomsejtek oszteogenikus differenciálódásában” című pályamunkájáért;

Bekő Katinka, az Állatorvostudományi Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa „Nagy gazdasági jelentőségű baromfi Mycoplasma fajok genetikai vizsgálata és diagnosztikai célú molekuláris tesztek fejlesztése” című cikksorozatáért;

Hamow-Tajti Judit, az Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet Növényélettani és Metabolomikai Osztály tudományos munkatársa „Referenciagén validálás RT-qPCR-es mérésekhez eltérő abiotikus stresszkörülmények között zabban” című pályamunkájáért;

Hosszú Ádám, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika tudományos munkatársa „A vese oxigénhiányos károsodásának molekuláris mechanizmusai és új kezelési lehetőségei preklinikai modellekben” című pályamunkájáért;

Kulcsár Péter István, a Természettudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa „Off-targetmentes génmódosítás megnövelt pontosságú SpCas9 variánsokkal” című pályamunkájáért;

Vizsnyiczai Gaszton, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet tudományos munkatársa „A kétfotonos polimerizáció módszerének fejlesztése és biológiai alkalmazása” című pályamunkájáért.