Nanokémikusoktól az űrkutatókig: kik kapták a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat?

A díjakat a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével adták át, immár harmadik alkalommal. Az elismerést a biotechnológia, az anyagtechnológia, az információs technológia és az űrkutatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatónőknek ítélték oda.

2016. március 13.

Az elismerést évről évre olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal diáklányok körében. A díjat 2013-ban alapította a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE).

A díjak odaítéléséről a NaTE és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. Idén biotechnológia, anyagtechnológia, információs technológia és űrkutatás kategóriában osztották ki a díjakat.

A Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2015 átadási ünnepsége az MTA Székházában. Kattintson a fotóra képgalériáért! mta.hu/Szigeti Tamás

„Bár a Magyar Tudományos Akadémia rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjainak túlnyomó többsége férfi, az elmúlt években elmozdulást tapasztalhattunk az akadémikusok arányában a nők javára” – mondta el a díjazottakat köszöntve Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese. „Jelenleg az akadémikusok körében 39 hölgy van, ez a teljes akadémikusi tagság 5 százalékát jelenti. Az emelkedő tendencia az idei májusi akadémiai tagválasztáson is folytatódik: a 102 jelölt közül 6 nő” – fűzte hozzá Barnabás Beáta.

Amennyiben a Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus köztestületi tagjait nézzük, akkor megállapíthatjuk: változóban van a helyzet, mert a köztestület tagjai között 26 százalék a női kutatók aránya. Az MTA kutatóintézet-hálózatában, 10 kutatóközpontjában és 5 önálló kutatóintézetében az elmúlt években folyamatosan emelkedett a kutatónők aránya: 2014-ben meghaladta a 36 százalékot. A teljes hazai kutatói körben ez az arány 31 százalék körül mozog, mely nagyjából megfelel az Európai Unió tagországaiban tapasztalható 33 százalékos női kutatói arányszámnak – mondta a főtitkárhelyettes.

Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese köszönti az elismerésben részesülteket. Kattintson a képre a díjátadón készült fotókért! mta.hu/Szigeti Tamás

A Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2016-os nyertesei

Anyagtechnológia kategória

Jedlovszky-Hajdú Angélát az anyagtechnológia területén elért eredményeiért díjazta a szakmai bizottság. A díjazott a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Nanokémiai Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Kutatói pályája elején mágneses nanorészecskéket állított elő vizes közegben különböző felületmódosításokkal, amely megóvja a részecskék összetapadását (aggregációját) az adott közegben a megfelelő orvosbiológiai alkalmazhatóság érdekében. A csoport olyan multifunkcionális részecskéket próbál előállítani, amelyek egyszerre alkalmazhatók az orvosi diagnosztikában és a terápiában. Az elmúlt négy évben elektromos szálhúzással előállított biokompatibilis (szervezetbarát) és biodegradábilis (szervezetben lebomló) háromdimenziós mesterséges polimer térhálók kialakításával foglalkozott, melyek alkalmasak lehetnek szövetregeneráció vagy szövetpótlás céljára.

Biotechnológia kategória

Kapuy Orsolyát, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet egyetemi adjunktusát a szakmai bizottság a biotechnológia területén elért eredményeiért díjazta. A molekuláris kísérletes biológiai módszereket a számítógépes matematikai modellekkel ötvözve, ezek együttes alkalmazásával vizsgálja az élő rendszerek működését. Kutatásai fókuszában a sejtszintű élet-halál döntési folyamatot irányító hálózat dinamikai viselkedésének a megértése áll. Ezek a folyamatok szoros kapcsolatban állnak a sejtek öregedésével és az ahhoz köthető betegségekkel (mint a daganatos elváltozások, az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór), így ezek a kutatások a későbbiekben fontos gyógyászati lehetőséget hordozhatnak magukban.

Információs technológia kategória

Nagy Szilviát, a Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszékének egyetemi docensét az információs technológia területén végzett kutatói munkájáért díjazta a szakmai bizottság. Szűkebb szakterületét a waveletek – hullámocskák – alkotják, amelyek tartalmazzák a rendszerek finomabb és durvább felbontású részleteit; csak ott lesz finom a felbontás, ahol ezt a modellezni kívánt dolog igényli. Ez nagyban le tudja csökkenteni a számolási, tárolási szükségleteket, miközben a pontosságot nem rontja, emellett a felbontás szisztematikusan finomítható, ha mégis nagyobb precízió szükséges. A világszerte elterjedt képtömörítésen kívül rengeteg alkalmazási lehetősége van: a legtöbb fizikai rendszer modellezésére, illetve sokféle jel analizálására alkalmas a waveleteken alapuló eszközrendszer.

Űrkutatás kategória

Korsós Marianna Brigitta csillagász, jelenleg PhD-hallgató és a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Debreceni Napfizikai Obszervatóriumának tudományos segédmunkatársa. A jelöltet az űrkutatás területén végzett munkájáért díjazta a szakmai bizottság. Egy új, nagyenergiájú napkitöréseket (azaz flereket és napkoronaanyag-kidobódást) biztonsággal előre jelző módszer kidolgozásán és fejlesztésén dolgozik.

Az űridőjárás pontos prognosztizációja nagyon nagy jelentőségű, hiszen a flerek és a koronaanyag-kidobódások kritikus fennakadásokat és meghibásodásokat okozhatnak a GPS- és telekommunikációs műholdrendszereinkben, illetve az elektromos magasfeszültségű távvezetékeinkben túlfeszültségek léphetnek fel, melyek lokálisan egy időre megszakíthatják a folyamatos áramellátást. Ezek a szoláris eruptív események jelentős káoszt okozhatnak a technológiafüggő társadalmakban.

Nők a Tudományban Kiválósági Díj Különdíj

(A Magyar Asztronautikai Társaság felajánlásával)

Strádi Andrea a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa, kutatója. A szakmai bizottság a Magyar Asztronautikai Társaság felajánlásával az űrkutatás területén végzett munkájáért jutalmazta különdíjjal. Az ionizáló sugárzás mérése kiemelkedően fontos olyan területeken, ahol potenciálisan nagy dózis érheti az ott élő és/vagy munkájukat végző személyeket.

Földi körülmények között viszonylag jól feltárt az ilyen típusú sugárzás eloszlása és a védekezés hatékony módja. A jelen és a jövő ausztronautáinak egészsége szempontjából viszont lényeges, hogy pontosan ismerjük az űrbeli sugárzás milyenségét és mennyiségét annak érdekében, hogy a megfelelő árnyékolási módokat alkalmazhassuk. Természetesen egy űrjárművön a lehető legkisebb tömegű és térfogatú anyagokat érdemes felhasználni, és csak azokon a felületeken, ahol feltétlenül szükséges, hiszen a pályáraállításhoz óriási energia szükséges. Emiatt igazi kihívás a hatékony védelem megtervezése, és esszenciálisan szükséges a sugárzási tér feltérképezése.