Átadták a 2021-es Pedagógus Kutatói Pályadíjakat

Energiatermelés és éghajlatváltozás kapcsolata, a nyelvi agresszió természetrajza, számítógéppel segített kísérletek – változatos témák és sokszínűség jellemezte a győztes pályaműveket. Tizenkét kutató pedagógus munkáját ismerte el az Akadémia.

2021. szeptember 29.

„Kutatás és oktatás egymást erősítő fogalmak. A tudomány művelésének és
a tanításnak kiemelkedően magas színvonalú művelését ismeri el az MTA
a Pedagógus Kutatói Pályadíjjal” – mondta köszöntőjében Erdei Anna. Az Akadémia főtitkárhelyettese szerint „olyan korban élünk, amikor az emberiség tudáskincse robbanásszerűem gazdagodik – ami tegnap még kutatási téma volt, abból holnapra könnyen lehet tananyag”.

Erdei Anna a díjazottak méltatása mellett beszélt az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programjáról, amellyel az Akadémia egy korszerű, tudományosan megalapozott, a készségek fejlesztését, az ismeretek átadását és széles körű általános műveltséget egyaránt kínáló rendszer létrehozásához szeretne hozzájárulni. Köszöntőjében szót ejtett a Középiskolai MTA Alumni Programról is, mely a mára kutatóvá érett volt diákok segítségével, egykori alma materükhöz fűződő kapcsolatukra építve vinné közelebb a középiskolás fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit, a felfedező kutatás örömét tudomány-népszerűsítő előadások és az azokat követő beszélgetések formájában.

A 2021-es Pedagógus Kutatói Pályadíj kitüntetettjei Erdei Anna főtitkárhelyettessel és Hudecz Ferenc alelnökkel (két díjazott nem tudott részt venni az eseményen). A képre kattintva galéria nyílik Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás

A Pedagógus Kutatói Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt évet töltött el a pedagógusi pályán, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll. A benyújtott pályaművet a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat Bírálóbizottsága bírálja el, és alaktja ki a díjazottakra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről. A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint.


A Pedagógus Kutatói Pályadíj 2021-es kitüntetettjei (dőlt betűvel pályamunkájuk címe)

Bölcsészet- és társadalomtudományok


Baka Gabriella, a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium gimnáziumi idegen nyelvi munkaközösség-vezetője
A drámatörténet oktatásának lehetőségei a drámapedagógia módszereivel. Új metodológiai megközelítések a 21. századi oktatás korszerűsítésére

Dr. Boronkai Dóra, a Szekszárdi Garay János Gimnázium pedagógusa
Bevezetés a társalgáselemzésbe

Dr. Demeter Csanád, a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyettese
Kultúrkombinát. Szocialista ünnepélyek és fesztiválok Hargita megyében (1968–1989)

Dr. Grynaeus András, a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon középiskolai tanára
Történeti ökológia / Környezettörténet (Kutatási szempontok régészhallgatók és minden érdeklődő számára)

Kenyeresné dr. Pap Kinga Katalin, a Szekszárdi Garay János Gimnázium pedagógusa
A nyelvi agresszió természetrajzához

Dr. Libárdi Péter, a budapesti Szent István Gimnázium vezető- és kutatótanára
Gimnazisták mentális lexikonának vizsgálata szóasszociációs módszerrel

Dr. Ótott Noémi, a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára
Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto című tanköltemény

Rybár Olivér, a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola tanára
A Cholnoky család története

Dr. Tódor Imre, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium címzetes középiskolai tanára
Az iskolaválasztás döntésmechanizmusai. Székelyföldi középiskolások szektorközi metszetben

Matematikai és természettudományok

Gärtner István, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára
Energetika a középiskolák számára. Felel-e az energiatermelés az éghajlatváltozásért?

Tóthné dr. Juhász Tünde, a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium
tanára, a Fizika munkaközösség vezetője
Számítógéppel segített kísérletek a középiskolában

Élettudományok

Keszei Balázs, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója
Vas megye védett növényei