Állami kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából

A 2019. augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából több akadémikus, MTA doktora és akadémiai munkatárs is állami kitüntetésben részesült.

2019. augusztus 21.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

a gyermek- és serdülőkori cukorbetegségnek és szövődményeinek kutatásában elért eredményei, valamint a hazai diabetológiai kutatás, oktatás és gyógyítás fejlődéséhez hozzájáruló több évtizedes munkája elismeréseként dr. Barkai László Lajos Battyhány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara Elméleti Egészségtudományok Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Diabetes Társaság elnöke;

az új, antimikrobiális hatású vegyületek szerkezetének és hatásmechanizmusának vizsgálata terén elért, nemzetközileg is figyelemre méltó tudományos eredményei elismeréseként dr. Batta Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára;

a korszerű kommunikációs és közösségi hálózatok elemzési módszertanát és működésének jobb megismerését elősegítő teljesítőképesség-elemzés terén végzett munkája elismeréseként dr. Bíró József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara dékánhelyettese, Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi tanára;

A szimmetriákra alapozott atommagszerkezeti modellek fejlesztése és alkalmazása terén folytatott több évtizedes tudományos kutatómunkája, valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként dr. Cseh József, a fizikai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének tudományos tanácsadója.

nemzetközileg is elismert kutatói és oktatói munkája, valamint tudományos közéleti szervezőtevékenysége elismeréseként dr. Fialowski Alice matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézete Matematika Tanszékének egyetemi tanára;

az archeobotanika területén folytatott, főként a Kárpát-medence prehisztorikus kultúráival, illetve a honfoglaló magyarság növényismeretével kapcsolatos iskolateremtő kutatásai, valamint oktatói, tudományszervező és -népszerűsítő tevékenysége elismeréseként dr. Gyulai Ferenc Lajos Darányi Ignác-díjas mezőgazdasági mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézete Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a humorális immunválasz és antitestek fejlesztése terén elért nemzetközi szinten elismert kutatási eredményei, valamint tudományszervezői és oktatói munkája elismeréseként dr. Kacskovics Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

kimagasló tudományos és példamutató oktatói, illetve szakmai közéleti tevékenysége, valamint az egyetem nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként dr. Kónya Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Alkalmazott és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a filmelmélet és -történet területén végzett kiemelkedő, főként a modern európai művészfilmekkel, illetve a művészetbefogadás pszichológiai elméleteivel kapcsolatos kutatói-oktatói munkája, valamint tudományszervező tevékenysége elismeréseként dr. Kovács András Bálint, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója, Filmtudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a diabetológia területén folytatott, nemzetközileg is elismert tudományos pályafutása, valamint a diabétesszel küzdő gyermekek és családjaik érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként dr. Körner Anna gyermekdiabetológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz Osztályának habilitált egyetemi docense;

a sebészet területén elért szakmai és tudományos eredményei, valamint a szegedi orvosképzés érdekében végzett kiemelkedő oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként dr. Lázár György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja és Sebészeti Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára;

a farmakológia és farmakoterápia területén elért tudmányos eredményei, valamint jelentős oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként dr. Leprán István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára;

az élelmiszerfizikai kutatások területén elért eredményei, valamint a magyar, angol és német nyelvű biofizikai képzésben végzett magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként dr. Lőrinczy Dénes Márton, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai Intézetének egyetemi tanára

több évtizedes tudományos pályafutása során a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek elméletével kapcsolatos, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint szerteágazó oktatási tevékenysége elismeréseként dr. Maksa Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Analízis Tanszékének professor emeritusa

a ritka betegségben szenvedők kezelése terén elért kimagasló szakmai eredményei, valamint a molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika magyarországi bevezetésében vállalt vezető szerepe elismeréseként
dr. Melegh Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Orvosi Genetikai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára;

az anyagtudomány, különösen a mágneses és elektromágneses anyagvizsgálat területén végzett, nemzetközileg is elismert tudományos, valamint oktatói munkája elismeréseként dr. Mészáros István Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének egyetemi tanára;

az egyetemes európai értékek alapkövének számító keresztény kultúra elkötelezett képviselőjeként folytatott, nemzetközi szinten is kiemelkedő vallásfilozófiai kutatómunkája elismeréseként dr. Mezei Balázs Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának vezetője, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Keresztény Filozófiai Intézete Filozófia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Vallástudományi Társaság elnöke;

a kétnyelvűséggel kapcsolatos hiánypótló nyelvészeti kutatásai, nemzetközileg is elismert szakmai eredményei, valamint kiváló oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként dr. Navracsics Judit, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának dékánja, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára;

az áramlástechnika, különösen a hemodinamika és az aeroakusztika területén végzett tudományos és utánpótlás-nevelő munkája elismeréseként dr. Paál György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a diofantikus egyenletek numerikus megoldása terén elért, világviszonylatban is nagyra becsült eredményei, valamint az egyetemi informatikai kutatás és oktatás érdekében végzett munkája, illetve tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Pethő Attila Tamás Szent-Györgyi Albert-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Informatikai Kara Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára;

a szilárd anyagok kémiai reakcióinak, szerkezetének és fázisátalakulásainak vizsgálata területén végzett több évtizedes kutatómunkája, valamint oktatói, illetve tudományszervezői tevékenysége elismeréseként dr. Pokol György Apáczai Csere János-díjas kémikus, a kémiai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára;

a globális környezeti problémák kutatásában elért nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint a szakmai közéletben betöltött vezető szerepe elismeréseként dr. Rakonczai János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi tanára;

az ionfolyadékok zöldkémiai alkalmazása, illetve a szteroidkémia terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint példaértékű oktatói, oktatás- és kutatásszervezői munkája, továbbá szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként Skodáné dr. Földes Rita, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete Szerves Kémia Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

az anyagtudomány, elsősorban a finomszerkezet-vizsgálatok területén végzett sokrétű, nemzetközileg is elismert tudományos, valamint iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként dr. Szabó Péter János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

közel négy évtizedes, kimagasló tudományos pályája során a csillagászat területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint széles körű tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként dr. Szatmáry Károly csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Kísérleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára;

a számítógépes grafikában és az orvosi képalkotásban, illetve e területek meghatározó szoftvereiben alkalmazott módszerek kidolgozásában elért jelentős eredményei, valamint iskolateremtő tevékenysége elismeréseként dr. Szirmay-Kalos László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Irányítástechnika és Informatika Tanszékének tanszékvezetőhelyettese, egyetemi tanár;

a hidrogeológia és a vízgazdálkodás területén végzett, nemzetközileg is elismert szakmai, illetve tudományos tevékenysége, valamint számos külföldi és hazai egyetemen folytatott oktatói munkája elismeréseként dr. Szűcs Péter bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánja, a kar Környezetgazdálkodási Intézete Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének egyetemi tanára;

a beszédakusztikai technológiák fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájáruló tudományos munkája, valamint a hallás- és beszédsegítő módszerek, illetve eszközök hazai kidolgozásában és bevezetésében betöltött kimagasló szerepe elismeréseként dr. Vicsi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi magántanára;

a szerves kémia területén végzett kiváló kutatói és egyetemi oktatói tevékenysége, a tehetséggondozásban vállalt szerepe, valamint tudományos közéleti szervezőmunkája elismeréseként dr. Wölfling János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Tanszékcsoportja Szerves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (katonai tagozat) kitüntetésben részesült

kimagasló színvonalú hadtörténészi és oktatói pályafutása, valamint a hazai honvédtisztképzés modernizációjában elért eredményei elismeréseként dr. Csikány Tamás Péter ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszékének egyetemi tanára, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztályának vezetője.

A Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

az immunológia területén végzett több évtizedes, nagy hatású kutatói pályája, a tudományos utánpótlás nevelése iránt elhivatott oktatói munkája, valamint tudományszervező tevékenysége elismeréseként dr. Erdei Anna Széchenyi-díjas immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének egyetemi tanára;

nemzetközileg is elismert tudományos pályája során elért, a mentális zavarok biológiai hátterével és kezelésével kapcsolatos kutatási eredményei, valamint diákjai körében nagy népszerűségnek örvendő, magas színvonalú oktatói tevékenysége elismeréseként dr. Janka Zoltán Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai Klinikájának egyetemi tanára;

a keresztény kultúra és az európai identitás fennmaradása iránt elkötelezett tudományos pályája, valamint a társadalmi változások kutatásában elért, nemzetközileg is számon tartott, kiemelkedő eredményei elismeréseként dr. Rezsőházy Rudolf szociológus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Belga Királyi Akadémia tagja, a Leuveni Katolikus Egyetem professor emeritusa.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

a politikatudomány területén folytatott kiváló kutatói és elhivatott oktatói munkája, valamint a magyar politikai kultúra fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként dr. Csizmadia Ervin politológus, a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének docense;

a XVI–XVII. századi magyar zenetörténet egyik vezető hazai kutatójaként végzett elkötelezett munkája, valamint jelentős publikációi elismeréseként
Ferenczi Ilona Szabolcsi Bence-díjas és Károli Gáspár-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült

a Szegedi Biológiai Kutatóközpont gazdálkodási feladatainak irányításában végzett eredményes, példaértékű munkája elismeréseként D. Nagy Zsóka, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai kutatóközpontjának nyugalmazott gazdasági igazgatója;

a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázati eljárásának koordinálásában és lebonyolításában végzett több évtizedes tudományszervezői munkája elismeréseként Kiss Mihályné Németh Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának pályázati szakreferense.

Roska Botond a Magyar Szent István-rend kitüntetettje

A Friedrich Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai kutatócsoportjának vezetője, a Bázeli Egyetem orvostudományi karának professzora a Sándor-palotában Áder János köztársasági elnöktől vehette át a legmagasabb állami kitüntetést 2019. augusztus 20-án. Munkájáról nemrég interjút adott a Qubitnek.

A kitüntetettek teljes listája elérhető a Magyar Közlöny 2019. augusztus 22-i számában.