A német tudományos szervezetek vezetői elhatárolódtak Palkovicstól Orbán Viktornak küldött levelükben

„Az az állítás, miszerint az új kutatóhálózat a Max Planck Társaság mintájára épülne, tényszerűen hamis” – ilyen és ehhez hasonló mondatok olvashatók abban a levélben, amelyet a tíz nagy német tudományos szervezet vezetői írtak július 1-jén Magyarország miniszterelnökének. A levélben arra hívják fel Orbán Viktor figyelmét, hogy Palkovics László állítása, miszerint az Akadémia átalakítása német mintára történne, „nem állja meg a helyét”.

2019. július 4.

A tízből kilenc szervezet már korábban is tiltakozott az ITM miniszterénél, most az is aláírta a levelet, amelyre eddig Palkovics László hivatkozott. A levél csütörtökön a német sajtóban is megjelent, fordítását az alábbiakban közöljük.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az eredeti, német nyelvű nyílt levél az Alexander von Humboldt Alapítvány oldalánA magyar Országgyűlés arra készül, hogy 2019. július 12-ig elfogadja azt a törvényt, amely átalakítja a Magyar Tudományos Akadémia működését, és leválasztva annak kutatóintézeteit egy önálló kutatóhálózatot hoz létre. Miniszterelnök Úr, az Ön kormánya arra készül, hogy közvetlen befolyást gyakoroljon az új kutatóhálózat tudományos céljaira.

A nyílt levél angol fordítása az alapítvány oldalánA törvénytervezet jól illeszkedik azon jogszabályok sorába, amelyekkel a magyar kormány a tudományos kutatás területén is törekszik befolyásának kiterjesztésére. Az OTKA elnevezésű nemzeti kutatásfinanszírozó szervezetet évekkel ezelőtt feloszlatták, hogy egy kormányhivatal vegye át a helyét. A Közép-európai Egyetem (CEU) szintén jogszabályváltozások miatt költözteti Bécsbe campusát.

A magyar tudományos közösség és az európai tudományos ernyőszervezetek is tiltakoztak az Akadémia tervezett átalakítása ellen, harmincnál is több nyílt levelet írtak. Februárban kilenc német kutatási szervezet fordult az Ön kormányának tudományügyi miniszteréhez, Palkovics professzorhoz, hogy ezzel is kifejezze támogatását az Akadémia Elnöksége mellett.

Palkovics miniszter úr szerint az átalakítás a német nem egyetemi kutatási szervezetek mintáját veszi alapul, és hasonló a volt keletnémet akadémiák feloszlatásához. Ez a párhuzam nem állja meg a helyét. Először is a német akadémiai intézetek bevonását a Leibniz Társaságba szigorú tudományos értékelés előzte meg, amelyet a független német tudományos tanács végzett el. Másodszor pedig azért, mert a változtatás éppen a tudományos autonómiát és a megbízható finanszírozást biztosította az intézetek számára.

Továbbra is aggályosnak tartjuk azt a célt, hogy a jövőben kizárólag olyan kutatások részesüljenek támogatásban, amelyek a – kormány által meghatározott – közérdeket szolgálják. A genderkutatás, amely a kormány szerint egy ideológia, így például nem volna finanszírozható, hiszen állítólag nem is tudomány.

Szintén aggályosnak tartjuk, Miniszterelnök Úr, az új kutatóhálózat finanszírozási modelljét. Míg Németországban az állami támogatásról egy részletesen szabályozott folyamat szerint kell hogy megállapodjanak a kutatási szervezetek a szövetségi és a tartományi kormányokkal, Magyarországon az új kutatóhálózat projektalapú finanszírozása politikai irányítás alatt áll majd. Nincsenek a Max Planck vagy a Leibniz Társaságéhoz hasonló rendelkezések a kutatási autonómia biztosítására. Az az állítás, miszerint az új kutatóhálózat a Max Planck Társaság mintájára épülne, tényszerűen hamis.

Míg az Ön által hivatkozott német kutatási szervezetek állami támogatása minden esetben tartalmaz alapfinanszírozást, amelynek felhasználásáról az intézmények szabadon határoznak (ahogyan mostanáig ez a Magyar Tudományos Akadémia esetében is történt), a jövőben az állami finanszírozásról szinte kizárólag projektalapon döntenek majd. A pénzügyi biztonság hiánya elkerülhetetlenül veszélybe sodorja a hosszú távú, egymásra épülő kutatásokat, és a kutatói pályát is kiszámíthatatlanná teszi.

Az utóbbi években az Európai Kutatási Tanács (ERC) jelentős pályázatainak elnyerésében Magyarország volt a legsikeresebb EU13 tagállam. Ez részben a Magyar Tudományos Akadámiának is köszönhető és annak is, ahogyan ez az intézmény az elmúlt években fejlődött. A tervezett átalakítás számottevő versenyhátrányhoz és ennek hatására a minőség visszaeséséhez vezethet.

A legfontosabb kérdés – ahogyan mindig – most is a tudományos szabadság biztosítása, amelyhez megfelelő jogszabályi és pénzügyi háttér szükséges. Ebbe a szabadságba, Miniszterelnök Úr, beletartozik a tudomány támogatása és kiteljesítése iránti kormányzati kötelezettségvállalás, azaz a szükséges emberi, pénzügyi és szervezeti erőforrások biztosítása is. Az erre az alapelvre épülő decentralizált kutatási rendszer, valamint a tudományos és politikai döntéshozatal világos szétválasztása a legfőbb biztosítéka annak, hogy a tudomány megőrizze elkötelezettségét a valódi közérdek szolgálata iránt.

Berlin, 2019. július 1.

Hans-Christian Pape, Alexander von Humboldt Alapítvány

Peter Strohschneider, Német Kutatási Alap

Reimund Neugebauer, Fraunhofer Intézet

Peter-André Alt, Német Rektori Konferencia

Matthias Kleiner, Leibniz Társaság

Jörg Hacker, Leopoldina Német Természettudományos Akadémia

Margret Wintermantel, DAAD Német Felsőoktatási Információs Központ

Otmar Wiestler, Helmholtz Társaság

Martin Stratmann, Max Planck Társaság

Martina Brockmeier, Német Tudományos és Bölcsészeti Tanács


A címlapképen a Max Planck Társaság müncheni központjának bejárata látható, forrás: Wikimedia Commons/Maximilian Dörrbecker - CC BY-SA