A matematikai tehetséggondozástól a digitális kreativitásig

„Meg kell értetni a gyerekekkel, hogy ők is képesek zseniális kérdéseket feltenni” – ez volt az egyik kulcsmondata annak a konferenciának, amelyet az oktatás megújításának támogatására szerveztek a Magyar Tudományos Akadémián.

2016. március 29.

„Gyerekeinknek alkalmazkodniuk kell az állandóan változó világhoz, tehát nem csak tudásra és készségekre van szükségük, hanem arra is, hogy mindezt tanulásfüggetlen helyzetben alkalmazni tudják. Tehát az a feladat, hogy megtanuljanak tanulni úgy, hogy azt egy életen át alkalmazzák” – indokolta Csépe Valéria, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke, hogy miért van szükség a tanítási módszerek felülvizsgálatára.

Csépe Valéria, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Az MTA 2014 őszén írt ki először pályázatot az oktatás megújítását célzó szakmódszertani kutatások támogatására. Az 50 millió forintos kerettel induló program iránt nagy volt az érdeklődés: 88 érvényes pályázat érkezett, amelyből a független bírálók véleménye nyomán 15-öt támogatott a pályázati kuratórium. „Azt is lehetett látni, hogy az oktatás mely területein vannak a legkomolyabb problémák. A számok árulkodóak: a természettudományok területéről érkezett a legtöbb pályázat” – mondta Csépe Valéria, a pályázati kuratórium vezetője. A kutatócsoportok egy éven át folytatták vizsgálataikat, és eredményeikről 2016. március 24-én számoltak be.

A lehető legjobb megoldások

Lovász László, az MTA elnöke köszönti a konferencia résztvevőit Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A szakmódszertani kutatások lényege a hosszú távra szóló tervezés – hangsúlyozta a nyertes kutatócsoportokat köszöntő beszédében Lovász László, az MTA elnöke. „Az Akadémiának föl kellett ismernie, hogy a szakmódszertan, az oktatási lehetőségek vizsgálata tudományos feladat, amelyre külön programot érdemes indítani, mégpedig egy olyat, amelynek keretében a különböző tárgyak, oktatási kérdések elemzése szigorúan tudományos megalapozottsággal történik. Mindezt az oktatáspolitika aktuális kérdéseitől függetlenül kívánjuk megtenni, ugyanakkor nem riadunk vissza attól sem, hogy a mindenkori kormányzatot támogassuk abban, hogy az aktuális oktatáspolitikai kérdéseket a lehető legjobban oldja meg” – hangsúlyozta Lovász László.

Kibővített program

„A szakmódszertani kutatások célja, hogy ha tíz év múlva hasonló oktatási reformra, oktatáspolitikai vitákra kerül sor, akkor a jelenlegihez képest szakmailag sokkal megalapozottabb álláspontot tudjunk képviselni" – mondta Lovász László.

Mit tanítsanak az iskolában? Kétszázmilliós pályázatot írt ki az MTA„Folytatjuk a programot, az eddigi 50 millió forintos keretet 200 millióra emelve, azaz lényesen kiterjesztve. A kiterjesztés nemcsak úgy értendő, hogy nagyobb számban és nagyobb összeggel tudjuk támogatni a szakmódszertani kutatócsoportokat, hanem úgy is, hogy a program elősegíti a csoportok közötti együttműködést, a konkrét kutatásokon túlnyúló szakmai kapcsolatépítést. A program vezetésére bizottságot hozunk létre, melynek vezetését Patkós András akadémikus válallta el” – jelentette be a konferencián az MTA elnöke.

Lovász László ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a szakmódszertani kutatások egyes területein Magyarországnak világviszonylatban kiemelkedő szerepe volt, ilyen a zenepedagógia területén a Kodály-módszer, az általános iskolai matematikaoktatás terén pedig a Varga Tamás-féle módszertan. „Remélem, hogy sikerül ezekre az eredményekre még jobban építeni, és e kutatások más területeken is hasonlóan nagy sikerű, az iskolákban bevezetett módszereket eredményeznek” – mondta az elnök, aki nem titkoltan szívügyének tekinti a pedagógiát.

A konferencián készült fotógalériánkat a képre kattintva tekintheti meg Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el

A természettudományos gondolkodás fejlesztése 6–18 éves korban – Dombováriné dr. Korom Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Oktatáselmélet Tanszék)

A komplex matematikatanítás a XXI. században – a kombinatorikus gondolkodás fejlesztése a legújabb kutatási eredmények alapján – Vancsó Ödön (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ) [rövid összefoglaló]

Tehetséggondozás a felfedeztető matematikatanítás módszerével – Juhász Péter Szabolcs (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) [rövid összefoglaló]

Informatika a matematikatanítás módszertanában – Jenei Sándor (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézet) [rövid összefoglaló]

Szakmódszertani kutatások és fejlesztések koncepciójának kidolgozása a fizika tantárgy „A” kerettanterv szerinti általános és középiskolai oktatásához – Ádám Péter (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai Intézet) [rövid összefoglaló]

Nemzetközi szintű szakmódszertani kutatóhálózat a hazai fizikaoktatás fejlesztésére – az ELTE „Fizika tanítása” PhD-programja keretében – Tél Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Elméleti Fizikai Tanszék) [rövid összefoglaló]

Tanulj, hogy Tanítsd, Tanítsd, hogy Tudd! – Ifjúsági Egészségnevelési Program –Falus András (Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet) [rövid összefoglaló]

Populációgenetika, molekuláris ökológia és evolúció modern szemléletmódjának integrálása a közoktatásba – Pénzes Zsolt (Szegedi Tudományegyetem) [rövid összefoglaló]

Új típusú angol és német középiskolai nyelvoktató program tudományelméleti és nyelvelméleti megalapozása – Kertész András (Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézet) [rövid összefoglaló]

Az első és második nyelv minőségi oktatásának és tanulásának elméleti és módszertani megalapozása – különös tekintettel a siket közösségre: Nyelvi sokszínűség, használatközpontúság és bevonódási stratégiák az esélyteremtés szolgálatában – Kissné Bartha Csilla (MTA Nyelvtudományi Intézet) [rövid összefoglaló]

Új modellek az aktív ének-zene tanításhoz – Az ének-zene tanítás módszerének megújítása a Kodály-koncepció eredeti szellemében – Nemes László Norbert (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet) [rövid összefoglaló]

A magyar népzenészképzés szakterületi megújítása és a képzési szintek szerinti harmonizációja – Fügedi János (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) [rövid összefoglaló]

Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban (a középiskolai irodalomtanítás módszertanának innovációs lehetőségei) – Fűzfa Balázs Ottó (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar) [rövid összefoglaló]

A magyar nyelv- és irodalomtanítás szakmódszertani innovációjának lehetőségei – Baranyai Norbert (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) [rövid összefoglaló]

Művészeti és művészettel nevelés – Hantos Károly (Magyar Képzőművészeti Egyetem) [rövid összefoglaló]

Az előadáson készült videofelvételeket és a részletes beszámolókat április végén tesszük közzé.