A Magyar Tudományos Akadémia közleménye

2020. február 24.

A Magyar Tudományos Akadémia az Állami Számvevőszék 2020. február 21-én kiadott jelentéséből megismerte a korábban az MTA-hoz tartozó kutatóintézetekkel kapcsolatos azon megállapításokat, amelyeket az Állami Számvevőszék a 2016–2018-as időszakról tett. Az ÁSZ megállapításai összhangban vannak azokkal a megállapításokkal, amelyeket az MTA még mint irányító szerv tárt fel ugyanerről az időszakról. Az MTA korábbi megállapításai alapján a kutatóintézetek megtették a szükséges intézkedéseket.

Vagyonhasználattal való visszaélésre az ÁSZ nem mutatott rá, ez az intézményvezetők felelős gazdálkodását támasztja alá.

Az Állami Számvevőszék által vizsgált időszakban a kutatóintézetek működése, a tudományos kutatás minden kutatóhelyen zavartalanul folyt, eszközállományaik is növekedtek. A megállapított hiányosságok méretükből, jellegükből fakadóan erre nem voltak hatással.