A Magyar Tudományos Akadémia elnökének közleménye igazgatási szünet elrendeléséről a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán

2022. november 21.

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó vészhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2022. december 27. (kedd) napjától

2023. január 6. (péntek) napjáig igazgatási szünetet rendel el a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) szervezetében, valamennyi köztisztviselő és munkavállaló tekintetében.

Az igazgatási szünet időszaka alatt a Titkárság ügyeleti rendben biztosítja közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását. A szervezeti egységek a központi telefonszámaikon és e-mail címeiken elérhetőek lesznek.