A Magyar Tudományos Akadémia elnökének, főtitkárának és főtitkárhelyettesének nyilatkozata

2024. július 3.

A Kiválósági Kutatási Tanács (KKT) elnökségének elvállalásával és a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program KKT-tagokkal közös kidolgozásával a Nobel-díjas Krausz Ferenc jelentős szolgálatot vállalt a magyar tudomány fejlesztése érdekében. A KKT elnökét és tagjait ezért a törekvésükért elismerés és támogatás illeti meg.

Az Akadémia helyesnek tartja a Kiválósági Kutatási Tanács által kijelölt célt a legkiválóbb kutatók itthon tartását, illetve visszahozását illetően, amely megegyezik az MTA Lendület programjának célkitűzéseivel. Ezen cél elérése érdekében helyesnek tartja a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP) fő irányvonalát: egyrészt a pályázatok összeghatárának jelentős emelését (a korábbi határt több mint egy évtizede még az önálló OTKA Bizottság állapította meg), másrészt a nyitást a zsűrik nemzetközivé tétele felé.

A KKT-nak igen rövid idő alatt kellett a változtatási javaslatait kidolgoznia, amely magyarázza a rendszerrel kapcsolatban felmerülő problémákat. Szeretnénk kiemelni, hogy az NKKP-nak a teljes nemzeti kutatási infrastruktúrába kell illeszkednie, így értékelése is csak azzal együtt végezhető el, vizsgálva a kutatói életpálya során rendelkezésre álló valamennyi forrást.

Közös célunk a hazai kutatás kiválóságának hosszú távú biztosítása. Ez csak a tudományos kormányzat, a tudományszervező és -finanszírozó testületek és szervezetek, valamint a kutatói közösség közötti együttműködés és kommunikáció esetén lehetséges. Tiszteletben tartjuk köztestületünk tagjainak a sajtóban megjelenő magánvéleményét, hangsúlyozva, hogy azok az MTA döntéshozóival és fórumaival nem egyeztetett állásfoglalások. Azokkal nyilvánosan nem polemizálva az a véleményünk, hogy meg kell teremteni a konstruktív párbeszéd kereteit. Az ezeknek az elvárásoknak megfelelő konzultáció az Akadémia tudományos osztályain már javában folyik.

Az Akadémia elnöke levélben jelezte a KKT elnökének és tagjainak, hogy amennyiben a Tanács igényli, az Akadémia kész segíteni a most zajló pályázat tapasztalatainak értékelésében és a tanulságok levonásában. Bízunk abban, hogy ily módon a kiválósági pályázat el fogja érni vállalt célkitűzéseit.

Freund Tamás
az MTA elnöke

Kollár László Péter
az MTA főtitkára

Erdei Anna
az MTA főtitkárhelyettese